Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կոնտակտներ
Դեկան` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահրամ Դումանյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-56
(ներքին 10-56),
cs@ysu.am