Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արամ Արմենակի Մանուկյան

Դոցենտ | Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ - Արևելագիտության ֆակուլտետ (բակալավր,մագիստրատուրա),
2007 - 2009 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան - Քաղաքագիտության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա),
2009 - 2012 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու,
«Քաղաքական կուսակցությունների լուծարումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին», 2012 թ.
2016 թ-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ. մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն», «Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը», «Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր», «Քաղաքագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական համակարգեր և կուսակցություններ
Հակակոռուպցիոն մարտավարությունների ուսումնասիրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 116 էջ
|
Միջազգային անվտանգության վրա ազդող մի քանի գործոնների շուրջ` միջպետական հարաբերությունների համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 125-130 էջ
|
Խորհրդային Հայաստանի միակուսակցական կառավարման համակարգի ձևավորումը և գործունեության հետևանքները
2012 | Հոդված/Article
21-րդ դար, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N 1, Երևան, 2012, էջ 104-110
|
Խորհրդային կարգերի հաստատումը և միակուսակցական կառավարման համակարգի ձևավորման յուրահատկությունները Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին
2011 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2011, N 12, էջ 237-254
|
Ոչ պրոլետարական կուսակցությունների վերացման գործընթացների սկիզբը Խորհրդային Հայաստանում
2011 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2011, հ. Բ, 225-232
Խորհրդային Հայաստանում միակուսակցական կառավարման համակարգի հաստատման թուրքական գործոնի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2010, N 11, էջ 305-315
Քաղաքակրթությունների երկխոսությունը տարածաշրջանային անվտանգության գործոն
2007 | Հոդված/Article
Годичная научная конференция (3-7 декабря 2007г.) Сборник научных статей, часть 1, Ереван 2007, с. 56-64