Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ասյա Եղիշեի Խաչատրյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - 2008 թթ. Բարսելոնայի Համալսարան Լեզվաբանություն և Հաղորդակցում դոկտորանտուրա
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010 թ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզվի դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), կատալոներեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, “El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana”
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”

Միջազգային դիպլոմներ
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Ba´sico)

Առածների և ասացվածքների Սերվանտեսյան «խմբագրումները» բնագրում և դրանց հայերեն թարգմանությունները
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2017, 3 (12), էջ 142-153
|
Առածների և ասացվածքների թարգմանության հնարները (Սերվանտեսի ՙԴոն Կիխոտ՚ վեպի հայերեն թարգմանությունների հիման վրա)
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017, 2 (23), էջ 80-94
|
Առածների ու ասացվածքների բնագրային և հայերեն թարգմանությունների ոճական արժեքը Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտում»
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 74-79
|
Կենդանիների անուն պարունակող առածների և ասացվածքների թարգմանության որոշ խնդրիրների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» հանրապետական գիտաժողովի նյութ, Երևան 2013, էջ 44 - 45
|
«Դոն Կիխոտ» վեպում հատուկ անուն պարունակող առածների թարգմանության որոշ հարցեր
2011 | Հոդված/Article
«Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 125 - 130
|
Ռոմանական բանասիրության հանդես No 8
0000 | Հոդված/Article
“La traduccio´n de los refranes y proverbios de ‘‘El Don Quijote’’ del español al armenio’’
Ռոմանական բանասիրության հանդես No 10
0000 | Հոդված/Article
“La traduccio´n de los refranes y proverbios con nombres propios”