Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գոհար Ստեփանի Մելիք-Բախշյան

Ասիստենտ | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների և գրականության ֆակուլտետ (1978 - 1981) ասպիրանտուրա
- ղեկավար, Պրոֆ. Լուիզա Սամվելյան, Արվեստագիտության պրոֆեսոր, ԵՊՀ
- Ասպիրանտական մինիմումներ,փիլիսոփայություն,գերմաներեն,արտասահմանյան գրականություն:
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ֆակուլտետ (1973 - 1978)
- Գերազանցության դիպլոմ Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ոլորտում :

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից այժմ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի,ԵՊՀ, Անգլերենի դասախոս
1997 - 2010 թթ. Անգլերենի 2 ամբիոն, Ռոմանագերմանական լեզուների և գրականության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս
1996 - 1997 թթ. Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Ռոմանագերմանական լեզուների ու գրականության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս
1985 - 1986 թթ. Հայաստանի պետական ռադիո, խմբագիր
1978 - 1984 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետ,ԵՊՀ, անգլերենի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, երկրագիտություն, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ, դիվանագիտական բանակցութունների վարում

Լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն (ազատ)

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
Գոհար Մելիք-Բախշյան, Անահիտ Աբրահամյան. «New Approaches – New Achievements». զեկուցում Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) 70-ամյակին նվիրված «Նոր տեխնոլոգիաները օտար լեզուների դասավանդման մեջ» միջազգային գիտաժողովում (Մոսկվա, 2013 թ., սեպտեմբեր)

Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ
2016 | Հոդված/Article
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ
Անգլերենի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում
2015 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողով՝ նվիրված օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրներին, ԵՊՀ, 2015, էջ 17-18
|
On Effectiveness of New Approaches in Teaching English
2015 | Հոդված/Article
Scientific News, №2-3, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, 2014, pp. 161-165
|
Diplomatic Intercourse
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ
|
On Democracy in English
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ
|
Masehyan`s Translations Viewed by Foreign Scholars
2008 | Հոդված/Article
Международная конференция: проблемы романо-гермаской филологоо, теория и методика преподавания иностранных языков; 17-18 Апреля, Тезисы докладов.Երևան 2008
Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում
2003 | Հոդված/Article
«Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում», օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 3, 2003, էջ 84-89
|