Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կատերինա Վանիկի Ալթունյան

Ասիստենտ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 - 2019 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժնի ասպիրանտուրա՝ որպես հայցորդ

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, 2019թ.

Աշխատանքային փորձ
2017 թ. հուլիսի 2-15 «Սփյուռք» ամառային դպրոց-2017 «Երիտասարդ առաջնորդների և համայնքային գործի կազմակերպիչներ» դասընթացի պատասխանատու
2015 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հանրային կապերի (PR) պատասխանատու
2014 - 2019 ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հանրային կառավարման ամբիոնի դասախոս
2013 - 2017թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի հանրային կառավարման ամբիոնի ավագ-լաբորանտ
2019 թ. հոկտեմբերի 14-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Հանրային կառավարման հիմունքներ և տեսություն
 • Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Էլիտաների տեսություն, Հանրային կառավարման տեսություն, Արդյունավետ առաջնորդություն և կառավարում, Բյուրոկրատիայի պատմություն, Պետություն և պետկան իշխանություն, Ծրագրերի կառավարում, Ֆինանսական կառավարում և դրամաշնորհներ, Ապակենտրոնացում և տեղական ինքնակառավարում

  Մասնակցությունը դասընթացների, գիտաժողովների
 • 2019 սեպտեմբերի 23 – մասնակցություն Քորն Ֆերրի (Korn Ferry) միջազգային ընկերության Ֆրանկֆուրտի գրասենյակի Տեղեկատվական ծառայությունների գլխավոր պատասխանա¬տուների գերազանցության համաշխարհային կենտրոնի (Global CIO Centre of Excellence) ղեկավար Հագեն Գրաֆ ֆոն Շվայնիցի «Գլխավոր գործադիր տնօրենի (տնօրենի) սերնդափոխության պլանավորումը» թեմայով վարպետության դասին ՝ «Հիլտի» (HILTI) ընկերության իրավիճակային օրինակի վրա (հավաստագիր), Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (ՀՀ), Երևան
 • 2019 օգոստոսի 1-16 – անգլերեն լեզվի դասընթացներ և վերապատրաստում Պրահայում, "Educational Center Association", Պրահա, Չեխիա (հավաստագիր)
 • 2018 փետրվարի 22 – մասնակցություն «Հակակոռուպցիոն համապատասխանությունը բիզնեսում» վերապատրաստման դասընթացին (հավաստագիր), պաշտոնական կազմակերպիչներ՝ Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (ՀՀ) և Center for International Private Enterprise (CIPE):
 • 2018թ. ապրիլի 12 - զեկուցում առցանց գիտաժողովում «Կառավարող էլիտան ժամանակակից հասարակությունում. Արժեքային մոտեցում» թեմայով, կազմակերպված Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) և ՌԴ Եկատերինբուրգ քաղաքի հաղորդակցման ուղիների Ուրալի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ: Գիտաժողովի խորագիրը՝ «Ժամանակակից հասարակության արժեքային կողմնորոշիչները. Միջազգային կլոր սեղան», Երևան-Եկատերինբուրգ
 • 2017թ. հուլիսի 2-15 - դասավանդում «Սփյուռք» ամառային դպրոց 2017», «Երիտասարդ առաջնորդներ և համայնքային գործի կազմակերպիչներ» դասընթաց, դասախոսության թեմա՝ «Քաղաքական առաջնորդություն և կառավարման հիմքունքներ», Երևան
 • 2017թ. հոկտեմբերի 4 - մասնակցություն «Կառավարում, ռիսկեր, համապատասխանություն. Կորպորատիվ քարտուղարի դերը» կլոր սեղանի, կազմակերպիչներ՝ Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն և Տնօրենների հայկական ինստիտուտ, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, Երևան
 • 03.07 - 16.07.2016 թ. դասավանդում ««Սփյուռք» ամառային դպրոց 2016»-ում «Երիտասարդ առաջնորդներ և համայնքային գործի կազմակերպիչներ» թեմայով
 • 2015թ. նոյեմբերի 16-19 - ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի PICASA նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցած աշխատաժողովին մասնակցություն ԵՊՀ, Երևան (հավաստագիր)
 • 2015թ. հոկտեմբերի 28-30 - ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի շրջանակներում (544047-TEMPUS-1-2013-1GE-TEMPUS-JPGR «Project Actor Capacity Training in Caucasus») «Ծրագրերի նախագծում» խորագրով վերապատսրաստական դասընթացի հաշվետու սեմինարին մասնակցություն և վկայականի շնորհում, Թբիլիսի Վրաստան (հավաստագիր)
 • 2016թ. հոկտեմբերրի 10-11- զեկուցում «Կառավարող էլիտայի արդիականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում» խորագրով գիտաժողովին, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա
  2014 թ. փետրվար-հունիս - Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոց (School of Young Leaders) 21-րդ սերնդի անդամ և ծրագրի մասնակից

  Պարգևներ, մրցանակներ
  2013 թ. Ռ.Միրոյանի անվան անվանական կրթաթոշակ (ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշում N5/4, 28 մարտի 2013թ.)

  Լեզուներ
  Մայրենի լեզու՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 • Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ձևաչափը
  2020 | Հոդված/Article
  «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 1/2020, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2020, էջ 226-240
  |
  Կադրային քաղաքականության իրավական կարգավորումը ՀՀ հանրային ծառայության համակարգում
  2020 | Հոդված/Article
  «Արդարադատություն» գիտական հանդես, N 1(50), Երևան, 2020, էջ 43-51
  |
  Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման մոդելները և հայաստանյան առանձնահատկությունները
  2020 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան, 2020-2 (24), 2020, էջ 70-80
  |
  Public Management Reforms in the Republic of Armenia
  2019 | Հոդված/Article
  СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26:
  |
  Քաղաքական էլիտայի ձևավորման և սահմանման խնդիրների շուրջ
  2018 | Հոդված/Article
  Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 13-21
  |
  Проблема рекрутирования и эффективности политической элиты
  2018 | Հոդված/Article
  Междисциплинарный научно-практический журнал «СОТИС», Изд. «Наука», 5(91) август-сентябрь, Москва 2018, стр. 73-78
  |
  Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
  2018 | Գիրք/Book
  Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ
  |
  Պետական կադրային քաղաքականությունը ՀՀ-ում քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գործոն
  2017 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 63-71
  |
  Կուսակցությունների դերը քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գործընթացի համատեքստում
  2017 | Հոդված/Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 30-40 էջ, Հայաստան
  |
  ՀՀ քաղաքական էլիտայի ձևավորումը ժողովրդավարացման խնդիրների համատեքստում
  2017 | Հոդված/Article
  "Вестник Российско-Армянского Университета:гуманитарные и общественные науки", Изд. РАУ, N3/2017, стр. 74-87
  |
  Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բյուրոկրատական որոշ ասպեկտների շուրջ
  2017 | Հոդված/Article
  «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր., 2017, էջ 179-187
  |
  Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
  2016 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
  |
  Քաղաքական ընտրանու կառավարման և հավաքագրման սկզբունքների էվոլյուցիան
  2016 | Հոդված/Article
  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 23-31
  |
  Կառավարման հիմնախնդիրը էլիտալոգիայի տեսության շրջանակներում
  2015 | Հոդված/Article
  «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Գիրք 2/, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2013, էջեր 202-205
  |