Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Նաիրա Լևոնի Գինոսյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ պատմական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Հայերի ներդրումը Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (19-րդ դարի վերջ մինչև 20-րդ դարի սկիզբ)» (հայոց պատմություն), 16.09.2011 ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1992 - 2005 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից ցայսօր նույն ինստիտուտի գիտաշխատող
1997 - 2012 թթ. - ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, դասախոս
2012 - 2015 թթ. - ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, պ.գ.թ. ասիստենտ
15.09.2015 թ-ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, պ.գ.թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Հայերի դերն Օսմանյան կայսրությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերեն
Հայերն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

The Letters of A. Safrastian about the Unbearable Condıtıons of Western Armenians to the British Consul M. Shıpley in Erzeroum and to the Consul’s Servant B. Herd (1908–1910)
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2019, N 1 (19), էջ 209-217
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 246 էջ
Սղերդի և շրջակա գյուղերի հայ բնակչության գանգատ-խնդրագրերը քուրդ ցեղապետերի եվ շեյխերի հալածանքների վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, N 3 (15), էջ 208-215
James Bryce's Letters to Arshak Safrastyan (1915-1916)
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2018, 2(17), էջ 195-201
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ)
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 120-138 էջ, Հայաստան
Հայերն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ)
2014 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2014, էջ 49:
Հայ երաժիշտներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2013 | Հոդված/Article
Российско-Армянский (Славянский) Университет, Седьмая годичная научная конференция, 3-7 декабря 2012 г., часть 2, сборник научных статей, Ереван, 2013, стр. 71-76:
Հայ մանկավարժները և գիտնականները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2013 | Հոդված/Article
«Արևելագիտությանհարցեր», VIII, ԵՊՀ, Երևան, 2013, էջ 157-167:
Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչաքաղաքական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ)
2012 | Հոդված/Article
«Արևելագիտությանհարցեր», VII, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 266-272:
Հայերն Օսմանյան կայսրության վարչա-կառավարման համակարգում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2009 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», Երևան, 2009, N 10, էջ 157-169:
Հայ վաճառականներն Օսմանյան կայսրությունում (19-րդդարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ)
2008 | Հոդված/Article
“Orientalia”, Երևան, 2008, պրակ 7-8, էջ 124-138:
Հայ ճարտարապետներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդկես – XX դ. սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Հայոցպատմությանհարցեր», Երևան, 2007, N 9, էջ 144-154:
Հայ նկարիչները և քանդակագործներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Հայոցպատմության հարցեր», Երևան, 2007, N 8, էջ 223-240: