Նարինե Խաչատրյան
Կրթություն
1976-1978 Թեկնածուական մինիմումների հանձնում
1967-1972 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1981 - մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1979 - 1981 ԵՊՀ Ռուսած լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ամբիոնի լաբորանտ
1972 - 1979 ԵՊՀ Թարգմանության տեսության եւ պրակտիկայի կաբինետի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսած լեզու
Գրականագիտության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թարգմանության տեսություն եւ պրակտիկա
Ռուսերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու մեթոդիկա
Գրականության տեսություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, Հայերեն, Անգլերեն

rusphil@ysu.am
(+374 10) 55-44-72
Նարինե Խաչատրյան