Անահիտ Վանոյի Եգանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ից դոցենտ
2002 թ-ին բանասիրական գիտ. թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (արտասահմանյան գրականություն)
2000 - 2002 թթ. Գիտական թեման իրականացնող ուսանող - Մոսկվայի համաշխարհային գրականության ինստիտուտ, Չիկագոյի համալսարան, ԱՄՆ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)

Մասնագիտական գործունեություն
2010 թ-ից Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից AASE-ի գրականության գծով փոխնախագահ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2005 թթ. Հր. Աճառյանի անվ.համալսարանի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով խորհրդականի օգնական

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
2005- մինչ օրս «Հայ երիտասարդ էրուդիտներ» ՀԿ-ի փոխնախագահ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
Մի շարք պետությունների մշակույթային կառույցների շնորհակալագրեր (Ավստրալիա, Ճապոնիա)

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Անահիտ Վանոյի Եգանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Անահիտ Եգանյան

Արվեստի ազատության որոնումներ. Հարլեմյան Վերածնունդ | «Համատեքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 44-51

Анаит Еганян

К проблеме эволюции образа ворона от мифологии к современной англо - американской поэзии XX века | Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, մաս II, Երևան, 2008, Լինգվա, էջ 171-177

Анаит Еганян

Любовь к смерти и Смерть любви у Эдгара Аллана По | Ռոմանտիզմ. արվեստ. Փիլիսոփայություն, գրականություն, Երևան, 2006, Լինգվա, 6 էջ

Anahit Yeganyan, Diana Budoyan

Symbolism of animal tradition in Kipling’s “Jungle Book” | Kipling journal N 1, London, 2006, p. 27-32

Анаит Еганян

От Вордсворта до Хьюза: Обновление натурфилософской традиции английской поэзии | «Համատեքստ - 2004», ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2005, էջ 162-172
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը