Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, ստացել է պատմաբանի, պատմության և հասարակագիտության դասատուի որակավորում
1995 - 2000 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում՝ ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ. «Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը հայ ազգային-ազատագրական պայքարի խորապատկերումե, 2009

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20 –րդ դարի սկիզբ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ա. Եղիազարյան

Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 180 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Մերի Հովհաննիսյան, Կարինե Եղիազարյան

Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020

Կարինե Եղիազարյան, Քարմիլե Եղիազարյան

Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը) | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Եղիազարյան

Արշավախմբերը որպես ազատագրական պայքարի յուրահատուկ ձև | Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн . конф., 26 - 27 марта 2016 г., Переяслав - Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав - Хмельницкий, 2016 . - Вып. 11 , ч. 2 – 1 65 с., стр. 21-25 |

Կարինե Եղիազարյան, Մարինե Գևորգյան

Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը | Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Եղիազարյան

Թորգոմի «Մրրիկ» խմբի սահմանանցումը | Актуальные вызовы современной науки. 2016, Вып. 1, ч. 4, стр. 43-50 |