Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
ԵՊՀ ընդունելության և դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը վերսկսում է դպրոցականների այցելությունների կազմակերպումը մայր բուհ՝ առաջարկելով ճանաչողական և մասնագիտական այցեր ԵՊՀ ֆակուլտետներ և լաբորատորիաներ։ կարդալ ավելին
2022-2023 ուստարվա ընդունելության արդյունքները