Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>

Bachelor's Programmes:

Armenian Language and Literature


Master's Programmes:

World Literature and Theory of Literature
Contemporary Armenian Literature and Literary Criticism
Modern Armenian Language and Translation Studies
History of Armenian Language and Linguistics
History of Armenian Literature

Entrant
Latest Publications
Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Book
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|