Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>

Bachelor's Programmes:

Geology

Geography

Cartography and Cadaster Work

Service

 

Master’s Programmes:

Physical Geography

Hydrometeorology

Public Geography

Cartography and Cadaster Work

Geophysics, Hydrogeology and Engineering Geology

Regional Geology and Geology of Minerals

Service

Sustainable Tourism

 

Entrant
Latest Publications
Զբոսաշրջության աշխարհայացք
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 210-215
|
Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության հիմնախնդիրները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 199-209
|
ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 189-198
|
Հայկական լեռնաշխարհի խոշորագույն գետերի գետագալարները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 176-188
|
23.10.2011 Վանի երկրաշարժի (М=7,2) հետցնցումային սեյսմիկության (М ≥ 4,0) վերլուծությունը 23.10.2011–30.11.2012 ժամանակահատվածի համար
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 96-103
|