Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>

Bachelor's Programmes:
Journalism


Master's Programmes:
Public Relations and Communication Technologies

Entrant
Latest Publications
Media law
2021 | Book
Textbook, Yerevan, 2021, 210 pages
Հայոց լեզվի դասավանդումը՝ մեդիագրագիտության զարգացման հաստատութային հարթակ
2021 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 2 (74), էջ 232-249
Мифологема дороги в армянских медиатекстах
2021 | Article
Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Marianna Hakobyan
Նախընտրական հեռուստաբանավեճը որպես քաղաքական լրատվության աղբյուր
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 92-101
|