Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Moushegh M. Hovsepyan

Head of Chair | Chair of Printed and Broadcast Media
Education
1982 - 1985: YSU, faculty of philology
1985 - 1988: MSU, faculty of journalism
1988 - 1991: YSU, post-graduate

Academic degree
“The activity of radio in extraordinary situations”, 1991, Moscow, MSU, candidate of philology sciences
“Regularities and Tendencies of Development of Radio Market in Armenia”, 2002, Yerevan, YSU, doctor of philology sciences, Full professor

Professional experience
From 1991 till now YSU philological further journalism faculties.

Academic courses
“Radio journalism”, “Contemporary professional issues”

Scale of professional interests
Humanitarian and social sciences

Participation in grant projects
Translation of specialty book, “Eurasia” fund

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Member of 012 specialty counsel working in YSU

Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении
2019 | Thesis
Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499
Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ)
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ
Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին
2018 | Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161
|
Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения
2018 | Thesis
Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
Մուշեղ Հովսեփյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր
2018 | Article
Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242
|
Հովսեփյան Մ. Մ. , Ծատրյան Հ.Զ.
Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում
2018 | Article
Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56
|
Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով)
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177
|
Телерадиокомпании Армении в условиях рынка
2017 | Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277
Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ
2016 | Article
Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183
Общественный диалог в телерадиовещании Армении
2015 | Article
Журналистика в 2014 году, СМИ как фактор общественного диалога, материалы международной научно-практической конференции, 6-7февраля 2015г, Москва, стр. 208-209.
Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38
Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն
2014 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ
|
Ռադիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող ռադիոընկերությունների օրինակով)
2014 | Article
ՀՀ ԳԱԱ <<Լրաբեր>> հասարակագիտական գիտությունների, Երևան, 2014, 3(642), 9 էջ, էջ 265-273
Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783
Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786
Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104
Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները
2012 | Book
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Հայաստանյան ռադիոշուկայի ձեռքբերումներն ու հեռանկարները
2011 | Article
ԻԻՀ պետական հեռուստառադիոընկերություն, Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Թեհրան, 2011, (պարսկերեն), 8 էջ, 549-556
Ժամանակակից մեդիակրթությունը և հայաստանյան հեռուստառադիոոլորտը
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Երևան, 2010, 8 էջ, 56-63
ՀՀ հանրային ռադիո օարալեզու հաղորդումները
2010 | Article
ԻԻՀ պետական հեռուստատեսության և ռադիոյի «Հեռուստատեսությունը և ռադիոն ԻԻՀ-ում» տեսական ամսագիր, N10, Թեհրան, 2010, (պարսկերեն), 8 էջ, 79-86
ՀՀ բանակը հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմների համապատկերում
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Երևան, 2009, 11 էջ, 91-102
The Peculiarites and trends of the Development of Radio Market in Armenia: digital radio ahead
2009 | Article
2-nd international Radio Forum, Iran, Tehran, 2009, p. 1 (119)
Деятельность журналиста в чрезвычайных ситуациях (посвящена 20-й годовщине Спитакского землетрясения)
2009 | Article
Международная научная конференция , РАУ, Ереван, 2009, 6 стр., 230-235
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների արդի փուլի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2008 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, Հ.1, 2008, 10 էջ, 38-48
Особенности электронных СМИ постсоветского периода (на примере Армении)
2008 | Article
Сборник научных статьей, РАУ, Ереван, Т.2, 2008, 7 стр., 255-261
Переход и вредрения цифрового ТВ и радиовещания в РА
2007 | Article
Сборник научных статьей, годичная конференция, 28 ноября до 2 декабря 2006г., социально-гуманитарные науки, Ереван, РАУ «ռուսերեն), 2007 г., 7 стр., 429-435
Հեռուստառադիոոլորտի լիցենզավորումը ՀՀ-ում
2007 | Article
«Ժուռնալիստ» (տեսության և պրակտիկայի հարցեր), պրակ Ը, Երևան, 2007, 16 էջ, 14-30
Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը
2006 | Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, N 2, 2006թ. ,10 էջ, 117-127
Բանակ և տեղեկատվություն
2006 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006 թ., 10 էջ, 103-112
Лизензирование телерадиовещания в Республике Армения
2005 | Article
журналистики» материалы 5-й международной научно-практической конференции факультета журналистики Санкт-Петербургского университета, 6-7 декабря, Санкт-П. (ռուսերեն), 2005 г., 6 стр., 130-136
Երկրորդ հանրապետության ռադիոկայանի հիմնադրումը
2004 | Article
«ՙԻ սկզբանէ էր բանն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004 թ., 10 էջ, 96-106
Мониторинг и лицензирование телерадиообластей в Республике Армения
2004 | Article
Актуальные проблемы журналистики. Региональные СМИ, материалы международной научно-практической конференции 11-12 ноября 2004 г.- Ереван (ռուսերեն), 2004 г., 3 стр. 49-51
Лицензирование телерадиообластей в Республике Армения
2004 | Article
“Журналистика-2004», материалы 6-й международной научно-практической конференции посвещенной 60-летию факультета журналистики БГУ (2-3 декабря) - Минск (ռուսերեն), 2004 г., 6 стр., 235-237
Peculiarities and Trends of Development of Radio Market in Armenia
2003 | Article
Journalism in Armenia: Contemporari issues and chaiienges, internationai confertence materials, Yerevan (անգլերեն), 2003, 6 page, 74-79
Լրագրողը արտակարգ իրավիճակներում (ծրագիր)
2003 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 5 էջ. 196-200
Ռադիոժուռնալիստիկա (ծրագիր)
2003 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 10 էջ, 60-70
Ռադիոշուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2003 | Article
«Ժուռնալիստ» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Դ, Երևան, 2003 թ., 10 էջ, 60-70
Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2002 | Book
«TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5
Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ., 272 էջ
Ռադիոշուկայի ձևավորման և զար•ացման ժամանակակից միտումները Հայաստանում
2002 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Գ., Երևան, 2002թ., 10 էջ, 3-12
Օրենսդրական դաշտի կարգավորման առանձնահատկությունները հանրապետական ռադիոշուկայում
2002 | Article
«Կանթեղ» հանդես, N 1, Երևան, 2002 թ., 12 էջ, 103-115
Հայաստանի մասնավոր ռադիոկայանների հեղինակային հաղրոդաշարերը և ծրագրերը
2002 | Article
«Կանթեղ» հանդես, N 3, Երևան, 2002 թ., 9 էջ, 13-22
Հանրապետական ռադիոյի գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
2002 | Book
«ՙՆոր Դար» հանդես, N 2, Երևան, 2002 թ., 5 էջ, 327-332
Զինվորական թեմատիկան հանրային և մասնավոր ռադիոծրագրերում
2002 | Article
«ՙՀայկական բանակ» հանդես, N 3, Երևան, 2002թ., 7 էջ, 75-82
Радиорынок Армении /Откуда и куда путь держим
2002 | Article
Журнал "Журналист" , N 11, РФ, Москва (ռուսերեն), 2002 г., 3 стр., 39-42
Специфика функционирования радиорынка в Республике Армения
2002 | Article
Журнал "Аспекты", N 7-8, РФ,Воронеж (ռուսերեն), 2002 г., 4 стр., 13-17
Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր)
2002 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001, 4 էջ, 203-206
Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր)
2001 | Article
Ուսումնական ծրագրեր՚, Երևանի մամուլի ակումբ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2002, 6 էջ, 50-56
Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժամանակակից փուլը
2001 | Article
«ՙԺուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001 թ., 10 էջ, 66-75
Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը
2001 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001թ., 9 էջ, 41-49
Երաժշտական հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«TV&R» հանդես, N 1-2, Երևան, 2001 թ., 2 էջ, 6-7
Մանկապատանեկան հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«TV&R» հանդես, N 3-4, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 7-8
ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը սկսեց իրգ•ործունեությունը
2001 | Article
«Վարկանիշ» ամսագիր, N 1, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 10-11
Սփյուռքի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը Հայաստանի հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«Էջմիածին» հանդես, N 12, Էջմիածին, 2001թ., 6 էջ, 5-6