Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>

Bachelor's Programmes:
Philosophy
Psychology


Master's Programmes:
Philosophy
Clinical Psychology and Psychotherapy
Psychology of Personality and Psychological Consulting
Psychology of Management

Entrant
Latest Publications
Hayrapetyan D. , Varosyan H.
Computer usage in higher education: psychlogcal aspects
2022 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 47-55
|
The fallacy of personal validation (the Forer effect) in the system of behavioral finance biases
2022 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 56-62
|
Հայրապետյան Դ.Ռ. , Խալինյան Է.Ն.
Առցանց համակարգերի ներդրումը որպես պետական հարաբերությունների (GR) իմիջի բարելավման և արդյունավետ հանրային հաղորդակցման (PR) գործիք
2022 | Article
Հանրային կառավարում #1/2022, 2022թ., էջ. 202-212
|
Միքայելյան Մ.Ա. , Հակոբյան Ն.Մ.
Ուսանողների սուբյեկտիվ բարեկացության և հաջողությունների հասնելու ձգտման հարաբերակցությունը
2022 | Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, 2022, N1(10), էջ 73-83
Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները
2022 | Article
Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10
|