Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Media Framing on Armed Conflicts: Limits of Peace Journalism on the Nagorno-Karabakh Conflict
2020 | Article
Journal of Intervention and Statebuilding, Taylor & Francis, 14:4, 2020, p. 534-550. DOI: 10.1080/17502977.2020.1780018
Atanesyan A.V. , Posukhova O.Yu.
Post-protest Attitudes in the Armenian Society
2020 | Article
Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No 2., 2020, P. 53-62. DOI: 10.31857/S013216250008494-6
|
Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության Դիսկուրսի Զարգացման Մեթոդաբանական Հայեցակետը
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3(30), 3-9 էջ
Երեխաների Խնամազրկության Երեվույթի Տերմինաբանական Խնդիրների Շուրջ
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3 (30), 79-87 էջ
Համացանցային Մեմերը Որպես Վիզուալ Հաղորդակցությունների Միջոց
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3 (30), 29-36 էջ
«Ոչ Պատերազմ, Ոչ Խաղաղություն Հասարակության» Հայեցակարգը Որպես Հետխորհրդային Հայ Հասարակական Կյանքի Սոցիոլոգիական Ախտորոշման Մոդել
2019 | Article
Հայաստան 2018: Իրողություններ և հեռանկարներ: Ինքնություն 3, 2019, 3 (1), 53-59 էջ
Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Հայաստանում Ժամանակակից Հասարակական Բողոքի Ակցիաների Քաղաքական Քննախոսության Հարացուցային Հիմքերը. Համեմատական Դիսկուրս-Վերլուծություն
2019 | Thesis
Հայաստան 2018. Իրողություններ Եւ Հեռանկարներ, 2018, 72-73 էջ
М.И. Заславская , Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян
Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы
2019 | Book
БГУ, 2019, 175 էջ