Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա
2018 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ
Հհ Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանության Համակարգում Տիմ-Ների Դերակատարման Սոցիոլոգիական Մոդելի Ընդհանուր Նկարագրություն
2018 | Article
Հայ Սոցիոլոգիական Մտքի Անթոլոգիա, 2018, 490-492 էջ
А. Р. Саакян , И. О. Куваева, А. В. Лямзин
Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности
2018 | Article
Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ
«Բնակչության Սոցիալական Պաշտպանություն» Հասկացության Մեկնաբանության Շուրջ
2018 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 3-12 էջ
O Некоторых Проблемах Реформирования Системы Высшего Образования Армении В Контексте Современных Интеграционных Процессов
2018 | Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, N 5 (91), 15-23 էջ
Արդիականության միգրացիոն գործընթացների համատեքստում էթնիկ ինքնության փոխակերպման որոշ առանձնահատկությունների մասին
2018 | Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 383-385 էջ
Սոցիոլոգիական գիտելիքում սոցիալական համատեքստի գնահատման հիմնախնդիրը․ վերլուծություն և լուծման եղանակներ
2018 | Article
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, 2018, 377-383 էջ
Artak Khachatryan , Nasrin Molayi
Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28
|
Оценка знаний в системе образования: функциональный анализ (Գիտելիքի գնահատումը կրթության համակարգում. գործառութային վերլուծություն)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 29-37
|
Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47
|