Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
YSU Faculty of Sociology was opened in September of 2004.:
>
Samson A. Mkhitaryan

Associate Professor | Chair of theory and history of sociology
Education (beginning with IHE)
2008 - Assistant Professor, Yerevan State University, Department of Sociology
2007 - PhD (Doc. of Sociology)
1986 - 1992 Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology

Academic degree
2008 - Assistant Professor, Yerevan State University, Department of Sociology 2007 - 2008 Scientific secretary, Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of the RA 1998 - 2007 Scientific worker, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Sociological Department, National Academy of Sciences of the RA 1995 - 1998 Scientific secretary, Sociological Research Center, National Academy of Sciences of the RA 1992 - 1995 Scientific worker, Sociological Research Center, National Academy of Sciences of the RA

Languages
Russian, English (conversational)

Մխիթարյան Սամսոն , Մանուկյան Գոհար, Թերզյան Անի, Ասատրյան Երեմիա, Ղուկասյան Արմեն
Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Book
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2018, 81 էջ
Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում՝ որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 2 (75), էջ 165-173
|
Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության փոխակերպումը, կայուն զարգացումն ու պոտենցիալ սպառնալիքները
2016 | Article
Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում: 2016, 283-289 էջ
|
«Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ ուսանողական ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ
2016 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 78-84 էջ
|
Սամսոն Մխիթարյան , Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Եղիշե Կիրակոսյան , Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ
Проблемы мотивации политического участия в армянском обществе
2015 | Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015, 1, стр. 126-131
|
Ս. Մխիթարյան , Ս.Առաքելյան, Ա.Գաբուզյան, Ա.Մարգարյան
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Book
Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2010
Քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Article
21-րդ Դար, Երևան, 2007, N1(15), էջ 119-128
Քաղաքական մասնակցության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Book
ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007, Երևան, 2007, էջ 126-132
Կուսակցական համակարգի զարգացումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ
2006 | Article
Գարուն, Երևան, 2006, Գիրք 7-8, էջ 93-95
Միգրացիոն շարժումը Երևանում
1998 | Article
«Նոյյան տապան», Երևան, 1998 (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 84 էջ
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Հայաստանի քաղաքական կուսակցություններ (Տեղեկատվություն և վերլուծություն)
1997 | Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1997, 64 էջ
Փաստացի անկախությունից՝ իրավական անկախություն
1996 | Article
Օրենք և իշխանություն, Երևան 1996, հատուկ թողարկում, էջ 64-66
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Ժողովուրդ, իշխանություն, առաջնորդներ
1996 | Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1996, 88 էջ