Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը
2004 | Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81
Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում
2004 | Article
«Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Article
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810
Կրթության կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանում և սփյուռքում
2003 | Article
Հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 45-46
Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները
2002 | Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 345 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային նախադրյալները
2002 | Article
Գիտական հոդվածաշար, Երևան, 2002, թիվ 1, էջ 30-37
Բեյրութի Մելանքթոն և Հայկ Արսլյան ճեմարանի Նորսիկյան մանկապարտեզը
2002 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 87-95
Հայ կրթական գործը Լիբանանում
2002 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 220-229
Դաստիարակության խնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2002 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2002, թիվ 1-2, էջ 3-7
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>