Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 183-190
|
Հարությունյան Ն.Կ. , Ստեփանյան Հ.Մ.
Մարդու իրավունքներ
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, Երևան, 2001, 144 էջ
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Ժողովրդական ուսուցիչը
2001 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 8 մամուլ, 128 Էջ
О странных кварковых звездах малых масс с корой
2001 | Article
Астрофизика, т.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա)
2001 | Thesis
Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75
Ֆերահյան վարժարան
2001 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2001, էջ 51-54
Եկեղեցու դերը սփյուռքի հայ կրթական գործում
2001 | Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, Երևան, 2001, էջ 56-58
Բեյրութի Նշան Փալանջյան ճեմարանը
2001 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 6, էջ 176-185
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>