Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Странная кварковая материя и модели странных звезд
1994 | Article
Астрофизика, т.37, 499-514, 1994
Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը
1994 | Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6
Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական հայացքները
1994 | Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 25, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 9
Մեր պապենական հողի կանչը
1994 | Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 31, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 5
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ
1993 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, թիվ 8, 1993, ք.Էջմիածին, էջ 9-12
Առաքել Բահաթրյան (կյանքը և գործը)
1992 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1992, 155 էջ
Խաթարված ընտանիքները և նրանց հետևանքները
1992 | Article
«Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 3, 1992, էջ 35-41
Առաքել Բահաթրյանի հոգեբանամանկավարժական հայացքները
1991 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ալմա-Աթա, 1991, էջ 67-68
Հասարակական գիտությունների դասավանդման գիտաաթեիստական ուղղվածությունը բուհում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 198-202
|
Գիտաաթեիստական դաստիարակության հոգեբանական հիմունքները
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 207-212
|