Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Gayane K. Kirakosyan

Lecturer | Chair of Education
Education
1972 - 1976: State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan, Gyumri Department of Mathematics
1995 - 2000: Post graduate studies in the Department of Armenian Language

Work Experience
1982 - 1995: Head of calculating sector of the Scientific Library of Yerevan State University
2002 - 2012: Lecturer at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
2014 – up to present: Lecturer in the Department of Education of the Faculty of Armenian Philology, Yerevan State University

Courses
Theory of Pedagogy for BA level

Scientific Interests
Philosophy, Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը
2013 | Article
Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424
Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն
2012 | Article
Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը
2011 | Thesis
Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը
2011 | Article
Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621
Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում
2010 | Article
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49
Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը
2009 | Thesis
Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6
Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ
2009 | Thesis
Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3
Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում
2007 | Article
ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Article
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810