Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Աննա Արշակի Փոլադյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1989-1994 թթ., ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին
1994-1996 թթ., ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, փորձնակ-հետազոտող

Գիտական աստիճան
2021 թ. Պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսությունը, որը ներկայացվել ԲՈԿ, թեման՝ «Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանակական թափոնների մշակման գործում»
2000 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական աշխատանք` <<Պրոտոն-կալիումական պոմպը Escherichia coli բակտերիաներում. օքսիդավերականգնողական համարժեքների բնույթը և դերը>> 2000, ԵՊՀ, ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Թռչունյան

Աշխատանքային փորձ
2021-առ այսօր: Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխտնօրեն, ԵՊՀ
2021-առ այսօր: «Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն»-ի տնօրեն, ԵՊՀ
2019-առ այսօր: Փորձագետ, Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոնի (ՈԱԱԿ) ԲՈՒՀ-ի և ՄՈՒՀ-երի որակի արտաքին ապահովման` հավատարմագրման, գործընթացների իրականացման
2012-առ այսօր: Դոցենտ, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2018/06/01-31/07: Հետազոտող, Քիմիայի ինստիտուտ, Բեռլինի տեխնիկական համալսարան, Բեռլին, Գերմանիա
2006 -2012: Ասիստենտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2000-2018: Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտահետազոտական ինստիտուտ
2016-2017: Անհատ խորհրդատու, ԵՊՀ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն
2003/10-2003/12: Գիտաշխատող, Մոլեկուլային կենսաբանության և մոլեկուլային ֆիզիոլագիայի բաժին, Վիրջինիայի համալսարան, ԱՄՆ
1998-2000: Գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1996-1998: Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1994-1996: Ավագ լաբորանտ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաէներգետիկա, Մանրէաբանություն, Մանրէների նյութափոխանակության կարգավորումը, Մանրէների ֆիզիոլոգիա, Օրգանական թափոնների մշակման տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաէներգետիկա, Կենսաքիմիա, Մանրէաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2021-2026- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ- 21AG-1F043 Առաջատար հետազոտությունների «Օրգանական թափոններից կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի փոխակերպման կենսաքիﬕական ուղիների բնութագրումը և օքսիդավերականգողական կարգավորումը» գիտական թեմայի ղեկավար
2021-2022- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ Բարձր արդյունավետությամբ գիտական աշխատողների հավելավճարի մրցույթի, 3-րդ շեմի դրամաշնորհ
2021-2023- ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ – 2021, 21SC-BRFFR-1F026, Օքսիդավերականգնողական ֆերմենտների և սիդերոֆիլային նանոմասնիկների համալիրների դերը` կենսավառելիքային սարքերի էլեկտրոդների էլեկտրակատալիզային գործընթացների բարելավվման մեջ, գիտական դրամաշնորհի ղեկավար:
2020-2022- Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) N 059-240820 Կենսատեխնոլոգիայի ոլորտում «Օրգանական թափոնից՝ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն» թեմայով հետազոտութական խմբի գլխավոր հետազոտող
2021-2022- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2558), գիտական դրամաշնորհի համաղեկավար
2019-2020 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-4376) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2019- 2021 թթ.- BL 18-09 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտե
2018-2020 թթ.- 18 T-1F045 գիտական թեմայի հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2017-2018 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-5285) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2017- 2019 թթ.- AB 16-37 գիտական թեմայի պատասխանատու հետազոտող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե,
2015 – 2017 թթ.- 15T-1F123 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե, հետազոտող
2015-2016 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-3777) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2013 - 2015 թթ.- 13-1F002 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2013 թ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (ԲԳ–Կենսատեխնոլոգիա-2704) գիտական դրամաշնորհի ղեկավար
2011 - 2012 թթ.-11-1f202 գիտական թեմայի գիտաշխատող, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե
2005-2006 թթ.- ԳԿՀԱՀ (ANSEF) (05-NS-microbio-8929) գիտական դրամաշնորհի մասնակից
2002-2004 թթ.- (CRDF) (AB1-2307YE-02) գիտական դրամաշնորհի մասնակից

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի Կենսաբանություն գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության անդամ (ASM)
Կենսաքիմիկոսների ընկերության ֆեդերացիայի անդամ (FEBS)
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS Ջրածնի Էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ (IAHE)

Պարգևներ
2019: ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությամբ արծաթե մեդալ
2016: Ամերիկյան Մանրէաբանական ընկերության (ASM) Մորրիսոն Ռոգոզայի (Morrison Rogosa) մրցանակ(http://www.asmscience.org/content/journal/microbe/10.1128/microbe.11.268.1)
2015: Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնես գաղափարների մրցանակ (ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ ինովացիոն ծրագիր ՓՄՁ-ների համար» ծրագիր)
2012: «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մրցանակ միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչվելու համար:

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին
(վերջին 10 տարիներ)`
12th International conference on Hydrogenases, May 31-April 4. Lisbon, Portugal (Բանավոր զեկուցում), 2019
FEMS- Microbiology congress, 9-13 July, Valencia, Spain, 2017
ASM-microbe 2016 General meeting, Boston, USA, June 16-20, 2016
Annual conference 2016 of the Association for General Microbiology (VAAM), Jena, Germany, March 13-16, 2016
FEBS Advanced Lecture Course “Current Advances in Pathogen Research”, Yerevan, Armenia, 2016, March 21-26
6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshawa, (բանավոր զեկուցում) Canada, May 3-6, 2015
ASM Workshop on Culture of Responsibility: from Lab to Environment, Yerevan, Armenia, September 30, 2015
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, 2015
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, (բանավոր զեկուցում), Yerevan, Armenia, October 5–8, 2014
4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, May 3–4, 2014
13th Intern. Conference on Clean Energy, (բանավոր զեկուցում) At Istanbul, Turkey, June 8-12, 2014
38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, St. Petersburg, Russian Federation, 2013, July 6–11.
3rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century”, Yerevan, Armenia, April 28, 2012
NATO Advanced Research Workshop “The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems”, (բանավոր զեկուցում) Batumi, Georgia, October 7-10, 2012
55th Biophysical Society Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA, 2011, March 5-9
International Conference “Biotechnology and health – 4” and DAAD Alumni seminar, Yerevan, Armenia, October 28–30, 2010

Էլ. փոստ
apoladyan@ysu.am

Poladyan A. , Gevorgyan H., Trchounian K.
The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources
2021 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p.12-13, 2021
Poladyan A. , Mirzoyan S., Vassilian A., Trchounian K.
Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437, 2021
The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources
2021 | Թեզիս/Thesis
XI International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», 07-11.06.2021, p. 12-13, Belarus
Poladyan A. , Baghdasaryan L., Blbulyan S., Trchounian A.
H2 - Oxidizing Activity of Escherichia coli Upon Utilization of Deferent Waste Components. Session AES05 Biofuels and Bioproducts
2020 | Թեզիս/Thesis
ASM Microbe 2020, July 18-22, Online, Chicago, USA.
Poladyan A. , Blbulyan S., Trchounian A.
Ethanol Aected Bacterial Growth and Molecular Hydrogen Production by Escherichia Coli Upon Fermentation of Glycerol
2020 | Թեզիս/Thesis
Session AES05 Biofuels and Bioproducts. ASM Microbe 2020, July 18-22, Online, Chicago, USA.
Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology, 2020, 54 (2):138–146
Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology, 2020, 54 (2):138–146
Poladyan A. , Lena Margaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian
Biomass and biohydrogen production during dark fermentation of Escherichia coli using office paper waste and cardboard
2020 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45 (1):286-293
Poladyan A. , Blbulyan S., Semashko T., Zhukouskaya L., Dziameshka V., Trchounian A.
Application of organic waste glycerol to produce of crude extracts of bacterial cells and microbial hydrogenases – the anode enzymes of bio-electrochemical system
2020 | Հոդված/Article
FEMS Microbiology Letters. Special Issue. 367, 2020, fnaa056
Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation (Էթանոլի ներմուծումը որպես Escherichia coli-ի աճի և ջրածնի արտադրության կարգավորման նոր մոտեցում գլիցերոլի խմորման պայմաններում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 138–146
|
Anna Poladyan , Karen Trchounina, Armen Trchounian
From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli
2019 | Թեզիս/Thesis
12th internatinal confereance on Hydrogenases, 2019, 12th international conference on Hydrogenases, May 31-April 4. Page 96, Lisbon, Portugal.
Poladyan A. , Semashko T., Zhukouskaya L., Dziameshka V., Trchounian A.
Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of Eur. Microbiol., FEMS 2019, 7-11 July, Glasgow, Scotland, 1395.
Poladyan A. , Margaryan L., Trchounian K., Semashko T., Trchounian A.
Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of Eur. Microbiol., FEMS 2019, 7-11 July, Glasgow, Scotland, 1238.
Poladyan A. , Lenz O., Trchounian K.
Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM microbe 2019, June 20-24, San Francisco, USA, AES-1075.
Poladyan A. , Semashko T., Zhukouskaya L., Dziameshka V., Trchounian A.
Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM microbe 2019, June 20-24, San Francisco, USA, AES-1087, 2019
Poladyan A. , Blbulyan S., Sahakyan M., Trchounian A.
Redox regulation of the growth, hydrogenase activity and bioenergetics properties of Ralstonia eutropha upon different carbon source utilization
2019 | Թեզիս/Thesis
Federation of European Biochemical Societies, The 44th FEBS Congress 2019, 6-11 July, Krakow, Poland, P.04.009.
Poladyan A. , Blbulyan S, Sahakyan M, Lenz O, Trchounian A.
Growth of the facultative chemolithoautotroph Ralstonia eutropha on organic waste materials: growth characteristics, redox regulation and hydrogenase activity
2019 | Հոդված/Article
Microb Cell Fact 2019:18:201. DOI:10.1186/s12934-019-1251-5
From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli
2019 | Թեզիս/Thesis
12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96
A. Poladyan , T. Semashko, L. Zhukouskaya, V. Dziameshka, A. Trchounian
Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1087
Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1075
Anna Poladyan , Lena Margaryan, Karen Trchounian , Tatyana Semashko, Armen Trchounian
Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746
Anna Poladyan , Tatyana Semashko, Lyudmila Zhukouskaya, Volha Diameshka, Armen Trchounian
Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 338
S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan , A. Trchounian
Redox regulation of the growth, hydrogenase activity and bioenergetic properties of Ralstonia eutropha upon different carbon source utilization
2019 | Թեզիս/Thesis
Federation of European Biochemical Societies, The 44th FEBS Congress. 2019, P-004-009
Anna Poladyan , Russanna Hayrapetyan, Armen Trchounian
Growth and Bioenergetics Properties of Facultative Chemolithoautotrophic Bacterium Ralstonia Eutropha Upon Organic Waste Materials Utilization
2018 | Թեզիս/Thesis
07/06/2018 - 11/06/2018, sunday-809.
Anna Poladyan , Russanna Hayrapetyan, Armen Trchounian
Batch Fermentation Characteristics and Hydrogen Production of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenase Mutants Using Xylose As Feedstock
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting, 07/06/2018 - 11/06/2018, sunday-829.
Anna Poladyan , Lusine Baghdasaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian
Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference, 17/06/2018 - 22/06/2018, E2, https://www.whec2018.com.
Poladyan A. , Gevorgyan H., Trchounian A., Trchounian K.
The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the FOF1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Թեզիս/Thesis
FEBS Open Bio 8 (suppl): 358, 2018
Анна Поладян , Армен Трчунян, Татьяна Семашко, Людмила Жуковская, Ольга Демешко
Анализ использования гидрогеназ escherichia coli в качестве анодных ферментов
2018 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of The ІІ International Scientific and Practical Internet Conference «Biotechnology: experience, traditions and innovations» (November 15, 2018) pages 70.
Anna Poladyan , Karen Trchounina, Armen Trchounian
From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology", 29/10/2018 - 31/10/2018, Lvive, Ukraine. http://www.cellbiol.lviv.ua/2018/
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Anahit Vasilian, Armen Trchounian
Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: Optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
Renewable Energy (2018) 115:931-936. DOI: 10.1016/j.renene.2017.09.022
Anna Poladyan , Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian
Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43 (33):15870-15879
Poladyan A. , Armen Trchounian
Characterization of Hydrogen Production by Escherichia coli Wild-type and Mutants of Hydrogenases Utilizing Xylose as Fermentation Substrate
2018 | Հոդված/Article
BioEnergy Research 12(4):1033-1041. DOI: 10.1007/s12155-019-10035-4
Batch fermentation characteristics and hydrogen production of escherichia coli wild type and hydrogenase mutants using xylose as feedstock
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-829
S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan , A. Trchounian
Growth and Bioenergetics Properties of Facultative Chemolithoautotrophic Bacterium Ralstonia Eutropha Upon Organic Waste Materials Utilization
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-809
Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote
The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Թեզիս/Thesis
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358
|
Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp.
|
Anna Poladyan , Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian
Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 33, 15870-15879 pp.
Анна Поладян , Армен Трчунян , Татьяна Семашко, Людмила Жуковская, Ольга Демешко
Анализ использования гидрогеназ Escherichia coli в качестве анодных ферментов
2018 | Թեզիս/Thesis
II International Scientific and Practical Internet-Conference "Biotechnology: Experience, Traditions and Innovations". 2018, 70
From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20
Anna Poladyan , Armen Trchounian, Karen Trchounian
Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM microbe 2017 General Meeting, Saturday-622, At New Orleans, LA, USA.
Anna Poladyan , M. Sahakyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian
Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress, 16/07-20/07, 2017, Edinburgh, UK, S289-S289 http://www.iupab2017.org/home
Anna Poladyan , Satenik Mirzoyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian
H2 production by Escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different pHs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists, pp: 107, 09/07-13/07/ 2017, Valencia, Spain, http://fems-microbiology2017.kenes.com
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Armen Trchounian
Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists, pp: 248-248, 09/07-13/07/ 2017, Valencia, Spain, http://fems-microbiology2017.kenes.com
Փոլադյան Ա.Ա. , Թռչունյան Կ.Ա., Գաբրիելյան Լ.Ս., Թռչունյան Ա.Հ.
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Թեզիս/Thesis
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով.<<Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ>>, 01/10/2017 - 01/10/2017թ․, 143-145 էջ, Հայաստան, Երևան
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Armen Trchounian
Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH
2017 | Հոդված/Article
International Journal Hydrogen Energy (2017) 42 (10): 6590-6597
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Satenik mirzoyan, Armen Trchounian
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involve
2017 | Հոդված/Article
International Journal Hydrogen Energy (2017) DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.032
New approaches to enhance hydrogen production from glycerol by Escherichia coli. Biological journal of Armenia
2017 | Հոդված/Article
(2017), LXIX, p. 153-159
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145
|
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp.
|
New approaches to enhance hydrogen production from glycerol by escherichia coli
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2017, 1(69), էջ 153-159
|
Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622
|
Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248
H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107
Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289
|
Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597
|
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Armen Trchounian
Glycerol fermentation and hydrogen metabolism by Escherichia coli: New approaches to enhance hydrogen production
2016 | Թեզիս/Thesis
Conference: ASM microbe 2016 general meeting, at Boston, MA (USA), (2016) volume: abstracts, friday-070
Poladyan A. , Trchounian K., Gabrielyan L., Trchounian A.
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective bacterial strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21th World Hydrogen Energy Conference, Zagaroza, Spain (2016), June 13–16, p. 179–180.
Anna Poladyan , Satenik Mirzoyan, Karen Trchounian, Armen Trchouinian
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
Conference: Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology, At Jena, Germany, Springer, Biospektrum, D13808F • ISSN 0947-0867, (2016) 154-155
Anna Poladyan , Satenik Mirzoyan, Armen Trchouinian
Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant
2016 | Թեզիս/Thesis
Article in biophysical journal 110 (3 (suppl 1)):315a, February (2016) doi: 10.1016/j.bpj.2015.11.1688
Anna Poladyan , Satenik Mirzoyan, Karen Trchounian, Armen Trchouinian
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Հոդված/Article
Conference: Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology, At Jena, Germany, Springer, Biospektrum, (2016) D13808F • ISSN 0947-0867, P. 154-155
Anna Poladyan , Satenik Mirzoyan, Armen Trchouinian
Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant
2016 | Հոդված/Article
Biophysical journal (2016) 110 (3 suppl 1):315a, doi: 10.1016/j.bpj.2015.11.1688
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Armen Trchounian
Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures
2016 | Հոդված/Article
Applied Energy 177:335-340; DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.05.129
Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant
2016 | Թեզիս/Thesis
US Biophysical Society 60th Annual Meeting. 2016, p. 315
|
Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156
|
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180
Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures
2016 | Հոդված/Article
Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp.
|
Anna Poladyan , Varduhi Abrahamyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian
Hydrogen production by Escherichia coli during glucose fermentation: Effects of oxidative and reductive routes used by the strain lacking hydrogen oxidizing hydrogenases 1 (hya) and 2 (hyb)
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy (2015); 40(24):7459-7464.
Anna Poladyan , Astghik Ghazaryan, Syuzanna Blbulyan, Armen Trchounian
Redox stress in geobacilli from geothermal springs: Phenomenon and membrane-associated response mechanisms
2015 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry (2015); 105:1-6.
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Varduhi Abrahamyan, Armen Trchounian
Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs
2015 | Հոդված/Article
International journal of hydrogen energy 40 (2015) 9935-9941.
Poladyan A. , Petrosyan M., Sherbakovs Y., Sahakyan N., Vardanyan Z., Popov Yu, Trchounian A.
Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant isolated cultures and antimicrobial activity of their extracts: Phenomenon, dependence on different factors and effects on some membrane-associated properties of bacteria
2015 | Հոդված/Article
Plant Cell Tissue and Organ Culture (2015) DOI:10.1007/s11240-015
Syuzanna Blbulyan, Anna Poladyan , Armen Trchounian , Astghik Ghazaryan
Redox stress in geobacilli from geothermal springs: Phenomenon and membrane-associated response mechanisms
2015 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2015, 105, 1-6 pp.
|
Hydrogen production by Escherichia coli during glucose fermentation: Effects of oxidative and reductive routes used by the strain lacking hydrogen oxidizing hydrogenases 1 (hya) and 2 (hyb)
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 7459-7464 pp.
|
Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp.
|
Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant isolated cultures and antimicrobial activity of their extracts: phenomenon, dependence on different factors and effects on some membrane-associated properties of bacteria.
2015 | Հոդված/Article
Plant cell tissue and organ culture. 2015, 122(2), 727-738 pp.
Poladyan A. , Vardanyan Z., Petrosyan M., Trchounian A.
Oriental Plant Alkanna Orientalis Extracts Effects on Enterococcal Membrane-Associated Properties
2014 | Թեզիս/Thesis
Biophysical society 58th Annual meeting, San-Francisco, USA, 2014, 2963-Pos, p. 586a.
Poladyan A. , Vardanyan Z., Petrosyan M., Trchounian A.
Oriental Plant Alkanna Orientalis Extracts Effects on Enterococcal Membrane-Associated Properties. Biophysical society 58th Annual meeting
2014 | Հոդված/Article
Biophysical Journal, San-Francisco, USA, (2014), 2963-Pos, p. 586a.
Anna Poloadyan , Astghik Ghazaryan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian
Oxidative and reductive routes investigation in thermophilic bacilli strain Geobacillustoebii ArzA-8 under influence of oxidizing and reducing reagents
2013 | Թեզիս/Thesis
FEBS Journal 280 (2013) (Suppl 1) 3-617, p. 243
Anna Poladyan , Varduhi Abrahamyan, Armen Trchounian
Formate and growth medium composition influence on Escherichia coli growth and molecular hydrogen production under glycerol fermentation at different pHs
2013 | Թեզիս/Thesis
FEBS Journal 280 (2013) (Suppl 1): 3-617, p 601.
Anna Poloadyan , Astghik Ghazaryan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian
Oxidative and reductive routes investigation in thermophilic bacilli strain Geobacillus toebii ArzA-8 under influence of oxidizing and reducing reagents
2013 | Հոդված/Article
FEBS Journal 280 (Suppl 1) 3-617, p. 243, 2013
A. Poladyan , Varduhi Abrahamyan, Armen Trchounian
Formate and growth medium composition influence on Escherichia coli growth and molecular hydrogen production under glycerol fermentation at different pHs
2013 | Հոդված/Article
FEBS Journal 280 (Suppl 1): 3-617, p 601, 2013
Anna Poladyan , Karen Trchounian, R. Gary Sawers, Armen Trchounian
Hydrogen-oxidizing hydrogenases 1 and 2 of Escherichia coli regulate the onset of hydrogen evolution and ATPase activity, respectively, during glucose fermentation at alkaline pH
2013 | Հոդված/Article
FEMS Microbiology Letters (2013) 348:143-148. DOI: 10.1111/1574-6968.1228
Poladyan A. , A. Avagyan, A. Trchounian
Proton- potassium exchange during fermentation of glucose and glycerol by E. coli hydrogenase mutant at alkaline and acidic pH
2012 | Թեզիս/Thesis
17th EBEC, Fryeburg, Germany, (2012) 20P17.
Anna Poladyan , Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian
Multiple and reversible hydrogenases for hydrogen production by Escherichia coli: dependence on fermentation substrate, pH and the F0F1-ATPase
2012 | Հոդված/Article
Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, (2012) 47(3): 236–249.
Anna Poladyan , Lilit Gabrielyan, Armen Trchouinian
The application of the modern laboratory methods in the teaching of biology at the universities
2012 | Հոդված/Article
Naturalist, (2012) pp 37-38.
Anna Poladyan , Arev Avagyan, Anait Vassilyan, Armen Trchouninan
Oxidative and reductive routes of glycerol and glucose fermentation by Escherichia coli bath cultures and their regulation by oxidizing and reducing reagents at different pHs
2012 | Հոդված/Article
Current Microbiology, (2012), V. 65, N5, DOI 10.1007/s00284-012-0240-2.
Աննա Փոլադյան , Թռչունյան Ա., Բաղրամյան Կ., Գաբրիելյան Լ.
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա
2012 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 130 էջ
Poladyan A. , Avagyan A., Vassilian A., Trchounian A.
Effects of oxidative and reductive stress on anaerobic fermentation of glycerol and glucose by Escherichia coli at different pH
2011 | Թեզիս/Thesis
17th Intern. Biophys. Congress & 12th Chinese Biophys. Congress. (2011) Abstract. Bejing (China). p. 270-271.
Anna Poladyan , Anna Poghosyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian
Molecular hydrogen formation by Escherichia coli hydrogenase 3 during fermentation of glucose at slightly acidic pH
2011 | Թեզիս/Thesis
Biophysical society 55th Annual metting, March 5-9, (2011) Baltimore, Maryland, 2649-Pos.
Poladyan A. , A. Trchounian
Energy conversion and ATP synthesis in the cell: phenomenon, facts and scores
2011 | Հոդված/Article
"Bnaget" (Naturalist) N 1, printed in Armenia, (2011) pp 43-49.
Poladyan A. , Trchounian A.
Transport of protons and potassium ions across the membranes of bacteria Enterococcus hirae dependent on ATP and nicotinamide adenine dinucleotides
2011 | Հոդված/Article
Cell Biophysics, Moscow, (2011) 56/4: 684-687
Poladyan A. , Blbulyan S., Avagyan A., Trchouinian A.
Role of Escherichia coli different hydrogenases in H+ efflux and the FOF1-ATPase activity during glycerol fermentation at different pH
2011 | Հոդված/Article
Bioscience Reports (2011) 31:179–184 (Printed in Great Britain)
Poladyan A. , Blbulyan S., Avagyan A., Trchouinian A.
Role of Escherichia coli different hydrogenases in H+ efflux and the FOF1-ATPase activity during glycerol fermentation at different pH
2011 | Հոդված/Article
Bioscience Reports (2011) 31:179–184 (Printed in Great Britain).
Poladyan A. , Trchounian A
Transport of protons and potassium ions across the membranes of bacteria Enterococcus hirae dependent on ATP and nicotinamide adenine dinucleotides
2011 | Հոդված/Article
Cell Biophysics, Moscow, (2011) 56:N 4, pp. 684-687.
Poladyan A. , Trchounian A.
Energy conversion and ATP synthesis in the cell: phenomenon, facts and scores
2011 | Հոդված/Article
"Bnaget"(Naturalist) N 1, printed in Armenia, (2011) 43-49.
Poladyan A. , Blbulyan S., Trchounian A.
Escherichia coli membrane vesicles FOF1-ATPase activity under glycerol fermentation at acidic and alkaline pH
2010 | Թեզիս/Thesis
International symposium on salvation and ionic effects in biomolecules: theory to experiment, Tsakhkadzor, Armenia, (2010) May 17–21 p. 59.