Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Հովիկ Հարությունի Փանոսյան

Դոցենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Կենսաբանության ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2003 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հայաստանի տարածքում գտնվող ջերմային և երկրաքիմիական անոմալիաներով տեղանքներից էքստրեմոֆիլ մանրէների մեկուսացումը և ուսումնասիրումը», Գ.00.07 «Մանրէաբանություն», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
Գիտական կոչում
2011 թ., դոցենտ, ՀՀ ԲՈՀ

Պաշտոն
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2011 - 2015 թթ., Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ), Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
1999 - 2005 թթ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտի, Գեոռիսկ գիտահետազոտական ընկերության գիտաշխատող,
2002 - 2013 թթ. համատեղությամբ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի գիտաշխատող,
2001 թ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնի գիտաշխատող,
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2005 թ. Նեապոլի Կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2007 թ-ից մինչ օրս, համատեղությամբ Գավառի պետական համալսարանի, Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր,
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմայի ղեկավար,
2009 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2009 թ. ՆեապոլիԿենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2012 թ. Նևադայի պետական համալասրան, ԼասՎեգաս (ԱՄՆ), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Մյունխենի Լյուդվիգ Մաքսիմիլիանի համալսարան (Գերմանիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2014 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանրէաբանություն (բակտերիաներ, արքեաներ, ֆագեր), պրոկարիոտների կարգաբանություն և ֆիլոգենեզ, Մանրէների Էկոլոգիա, Մանրէների կենսաքիմիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա,

Կարդացած դասընթացներ
Բակալավրիատ` Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Պրոկարիոտների կարգաբանություն,
Մագիստրատուրա` Մանրէների էկոլոգիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն,

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ` 2010 - 2014 թթ. 159340 - TEMPUS - ES - TEMPUS - JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական դրմաշնորհային ծրագրի մասնակից,
2011 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA - 2011 / 10081 դրամաշնորհ համակարգող,
2013 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2013 / 10107 դրամաշնորհ համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA- 2014 / 10068 դրամաշնորհ, համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2014 / 10111 դրամաշնորհ, համահամակարգող,
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ 2004 և 2009 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի կարճաժամկետ դրամաշնորհ, կրկնակի (FEBS Short - Term Fellowships),
2009թ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի գիտահետազոտական դրամաշնորհ (FEMS Research Fellowship),
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմա, թեմայի ղեկավար,
2011թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS - microbio 2493 դրամաշնորհ,
2012թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP - 12 - 05 դրամաշնորհ,
2012 - 2013 թթ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP-12-05 (շարունակություն) դրամաշնորհ
2013թ. DAAD Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայութան A/13/03781 դրամաշնորհ
2014թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS-microbio 3362 դրամաշնորհ,
2015 թ-ից մինչ օրս Քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամը և Վրացական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամի (CRDF Global & GRDF) տրամադրած # A60920 դրամաշնորհ, համաղեկավար
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ` 2006թ. Էքստրեմոֆիլների միջազգային ընկերության (ISE),
2006թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT),
2006, 2007, 2010 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEBS),
2008թ. Մանրէաբանական ընկերությունների միջազգային միություն (IUMS),
2008թ. Ստորգետնյա մանրէաբանների միջազգային միություն (ISSM),
2009, 2010 թթ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEMS),
2010թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ,

Անդամակցություն
2004 թ-ից մինչ օրս Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա (FEBS-ի մշտական անդամ),
2006 թ-ից մինչ օրս Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
2007 թ-ից մինչ օրս Մանրէաբանների հայկական ասոցիացիա (FEMS - ի լիիրավ անդամ),
2011 - 2014 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի փորձագետ,
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ,
2012 թ–ից մինչ օրս Մանէաբանություն մասնագիտությունով որակավորման քննական հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
1998թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև
2007թ. Հ. Բունիաթյանի 100-ամյակին նվիրված Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի առաջին կարգի դիպլոմ
2014թ. Շնորհակալագիր «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ գործունեությանը օժանդակելու և կազմակերպչական աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավվելու համար
2014թ. Պատվոգիր երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար և ԵՊՀ հիմնադրման 95 - ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

H. Panosyan , A. Margaryan, A. Saghatelyan, N.-K. Birkeland
Microbial Diversity of Terrestrial Geothermal Springs in Armenia and Nagorno-Karabakh: A Review
2022 | Հոդված/Article
Microorganisms, 2021, N 9 (7), 1473
H. Panosyan , R. Sargsyan, A. Gasparyan, G. Tadevosyan
Antimicrobial and antioxidant potentials of non-cytotoxic extracts of corticolous lichens sampled in Armenia
2021 | Հոդված/Article
AMB Express, 2021, N 11 (110), p. 1-11
H. Panosyan , H. Jiang, J.Huang, L. Li, L. Huang, M. Manzoor, J. Yang, G. Wu, X. Sun, B. Wang, D. Egamberdieva, N.-K. Birkeland, Z. Zhu, W. Li
Onshore soil microbes and endophytes respond differently to geochemical and mineralogical changes in the Aral Sea
2021 | Հոդված/Article
Science of the Total Environment, 2021, 765, 142675
H. Panosyan , A. Trchounian, A. Saghatelyan, N.-K. Birkeland
Characteristics of DNA polymerase I from an extreme thermophile
2021 | Հոդված/Article
Thermus scotoductus strain K1, Microbiologyopen, 2021, N 10, e1149
H. Panosyan , A. Margaryan, N.-K. Birkeland
Anoxybacillus Karvacharensis sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from the Karvachar geothermal spring in Nagorno-Karabakh
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Systematic And Evolutionary Microbiology, 2021, N 71, 9 pages
H. Panosyan , A. Margaryan
Extremophiles Thriving in Extreme Ecosystems of Armenia
2021 | Հոդված/Article
Extreme Environments, 2021, N 1, p. 234-251
Bacterial profiles of Karvachar hot spring identified by combination of different molecular approaches (Քարվաճառի երկրաջերմային աղբյուրի բակտերիական կազմի որոշումը մոլեկուլային տարբեր մոտեցումների համադրությամբ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 147–153
|
Ա. Գ․ Սիմոնյան, Ռ. Ռ․ Սարգսյան, Հ. Հ. Փանոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան
Study of antibacterial and antioxidant activities of saxicolous lichen Xanthoparmelia stenophylla (Xanthoparmelia stenophylla էպիլիթային քարաքոսի հակաբակտերիական և հակաօքսիդանտային ակտիվությունների ուսումնասիրությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 132-137
|
H. Panosyan , A. Azaryan, M. Dzhuraeva, M. Shokirova, K. Bobodzhanova, N.-K. Birkeland
Draft Genome Sequence of Escherichia coli Strain Tj, Isolated from the Varzob River in Tajikistan
2020 | Հոդված/Article
Microbiology Resource Announcements, 2020, N 9 (41), e00867-20
Հ. Փանոսյան , Ա. Մարգարյան, Ի. Բազուկյան, Ա. Թռչունյան
Մոլեկուլային մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 120 էջ, Հայաստան
Armine Margaryan , Hovik Panosyan , Chonticha Mamimin, Armen Trchounian , Nils‑Kåre Birkeland
Insights into the Bacterial Diversity of the Acidic Akhtala Mine Tailing in Armenia Using Molecular Approaches
2019 | Հոդված/Article
Current Microbiology, 2019, 76, 4, pp. 462–469
|
Hovik P. , Mashzhan A. S., Nils-Kåre B., Kistaubaeva A. S., Talipova A. B., Batykova Zh. K., Mussabekov Zh. T., Baubekova A. S.
Isolation and characterization of thermophilic bacteria from zharkent geothermal hot spring
2019 | Հոդված/Article
Eurasian journal of ecology. 2019, 1(58), pp. 4-15
|
Polar Lipid Pattern and Fatty Acid Composition of Geobacilli and Their Temperature Induced Changes
2019 | Հոդված/Article
Reports of NAS RA, 2019, 119, 1, pp. 86-94
|
Thermoactinomycetes isolated from geothermal springs in Armenia capable of producing extracellular hydrolases
2019 | Հոդված/Article
Environmental Sustainability, 2019, 2(3), pp. 219-226
|
Panosyan Hovik , Naveen Kumar Arora
Extremophiles: applications and roles in environmental sustainability
2019 | Հոդված/Article
Environmental Sustainability, 2019, 2(3), pp. 217-218
|
Metabolic diversity of extremophiles
2019 | Թեզիս/Thesis
Microbial biodiversity and biotechnology. 2019, p. 4
|
Thermophiles and halophiles in Armenia: diversity and biotechnology
2019 | Հոդված/Article
FEBS advanced lecture course: Current Advances in Pathogen Research. 2019, p. 14
Antimicrobial and antioxidant activity of some corticolous lichens sampled in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
FEBS advanced lecture course: Current Advances in Pathogen Research, 2019, pp. 30-31
|
Panosyan Hovik , Azaryan Ani, Birkeland Nils-Kare
Microbiome structure of Karvachar (Nagorno-Karabakh) geothermal spring
2018 | Թեզիս/Thesis
17th International Symposium on Microbial Ecology ISME17. 2018, p. 748
|
Microbial community of Armenian mining areas, their heavy metal resistance and th role in bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
Extremophiles: From Biology To Biotechnology. 2018, p. 16
|
Production of carotenoids of thermus scotoductus K1 at different growth conditions and investigation of their biological peculiarities
2018 | Թեզիս/Thesis
Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 18
|
Azaryan Ani, Panosyan Hovik , Trchounian Armen , Birkeland Nils Kore
Study of whole genome and some biochemical peculiarities of haloarcula sp. salt stone-1 archaeal strain isolated from avan salt deposit
2018 | Հոդված/Article
Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 17
|
Thermophiles and halophiles in armenian extreme ecosystems: diversity and biotechnology
2018 | Թեզիս/Thesis
Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 15
|
H. Panosyan , N.-K. Birkeland, N.-K. Birkeland, A. Trchounian
Bacilli community of saline–alkaline soils from the Ararat Plain(Armenia) assessed by molecular and culture-based methods
2018 | Հոդված/Article
Systematic and Applied Microbiology. 2018, 41, 3, 232-240 pp.
Geobacillus and Anoxybacillus spp. from Terrestrial Geothermal Springs Worldwide: Diversity and Biotechnological Applications
2018 | Հոդված/Article
Microorganisms for Sustainability: Extremophiles in Eurasian Ecosystems: Ecology, Diversity, and Applications. 2018, 8, 119-166 pp.
|
Hovik Panosyan , Armine Margaryan , Liana Poghosyan, Ani Saghatelyan, Ekaterine Gabashvili, Ekaterine Jaiani, Nils-Kåre Birkeland
Microbial Diversity of Terrestrial Geothermal Springs in Lesser Caucasus
2018 | Հոդված/Article
Microorganisms for Sustainability: Extremophiles in Eurasian Ecosystems: Ecology, Diversity, and Applications. 2018, 8, 81-117 pp.
|
Hovik Panosyan , Paola Di Donato, Annarita Poli, Barbara Nicolaus
Production and characterization of exopolysaccharides by Geobacillus thermodenitrificans ArzA‑6 and Geobacillus toebii ArzA‑8 strains isolated from an Armenian geothermal spring
2018 | Հոդված/Article
Extremophiles. Microbial Life Under Extreme Conditions. 2018, 22, 5, 725-737 pp.
|
Exploring metal resistant microbes of Armenian mining areas in order to find new means for bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 62
|
Bacillus subtilis AG4 as a prospective tool for bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 59
Phylogenetic diversity of thermophilic bacilli isolated from geothermal springs of Nagorno Karabakh (Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրներից մեկուսացված թերմոֆիլ բացիլների ֆիլոգենետիկական բազմազանությունը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 179-185
|
Lichens distributed on the territory of Armenia as potential producers of antimicrobial and antioxidant compounds
2017 | Թեզիս/Thesis
IV International Scientific Conference of Young Researchers: Biotechnolgy: Science and Practice. 2017, 33-34 pp.
|
Աճի պայմանների ազդեցությունը Քարվաճառի երկրաջերմային աղբյուրից մեկուսացված Thermus scotoductus K1 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության եվ կազմի վրա
2017 | Հոդված/Article
Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան և ապագան: 2017, էջ 34-42
|
Աճեցման պայմանների ազդեցությունը Ավանի (Հայաստան) աղի հանքից մեկուսացված Haloarcula japonica A2 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության վրա
2017 | Հոդված/Article
Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան ու ապագան: 2017, էջ 25-33
|
Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) profiles of the partial 16s RRNA genes defined bacterial population inhabiting in armenian geothermal springs
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 102-109 pp.
|
Thermophilic Bacilli Isolated from Armenian Geothermal Springs and their Potential for Production of Hydrolytic Enzymes
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Biotechnology & Bioengineering. 2017, 3 (7), 248-253 pp.
|
Geothermal springs as a source of thermophiles with biotechnological potential
2017 | Թեզիս/Thesis
Geothermal springs as a source of thermophiles with biotechnological potential. 2017, p. 63
|
Microbial diversity of Armenian geothermal springs and its biotechnological potential
2017 | Թեզիս/Thesis
Microbial diversity of Armenian geothermal springs and its biotechnological potential. 2017, p. 14-15
|
The Modelling of Lipase Protein Structures Based on Newly Isolated Thermophilic Bacilli Gene Sequences
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting, p. 739
|
P. Hovhannisyan, H. Panosyan , A. Trchounian , N. K. Birkeland
Amplification and cloning of an alpha-amylase gene from anoxybacillusf lavithermt Kl03 isolated from an armenian geothermal spring
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 094
Identification and sequence analyses of novel lipase encoding novel thermophillic bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2017 | Հոդված/Article
BMC Microbiology. 2017, 17, 103, pp. 1-11
|
Geothermal springs as a source of thermophiles with biotechnological potential
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Biotechnology & Bioengineering 2017թ․, 3 (2), p. 36
|
Thermophiles harbored in Armenian geothermal springs and their biotechnological potential
2016 | Թեզիս/Thesis
International conference Diversity and Biotechnological potential of extremophiles. 2016, p. 7
|
Microbial Diversity in Armenian Mining Areas Revealed by Molecular Approach
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE, 2016, p. 158
Hovik Panosyan , Armine Margaryan , Inga Bazukyan , Ekaterine Jaiani, Ekaterine Gabashvili
Antibiotic resistant bacteria inhabiting Lake Sevan (ARmenia)
2016 | Թեզիս/Thesis
ISME16 16th International Symposium on Microbial Ecology. 2016, p. 66
|
Abdusamadzoda D., Panosyan H. , Birkeland N-K., Bobodzhanova Kh. I.
Anaerobic thermophiles from geothermal springs of Khoja Obi Garm, Tajikistan
2016 | Թեզիս/Thesis
Republican scientific-theoretical conference of proffesors and staff of Tajik National University otf the 25th anniversary of the state Independence of the Republic of Tajikistan. 2016, p. 587-588
|
Կրթական ծրագրերում մանրէների բազմազանության և էկոլոգիայի հիմնահարցերի ընդգրկման անհրաժե'տության մասին
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 1, 36-40 էջ, Հայաստան
|
P. Hovhannisyan, H. Panosyan , A. Turabyan, A. Trchounian
Termostable amylase producing bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 68-73 pp.
|
Saghatelyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Bacterial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh
2015 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 296
Microbial diversity in Armenian saline-alkaline soils and subterranean salt deposits analyzed by molecular and culture-based methods
2015 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 279
Could Bacillus subtilis AG4 strain isolated from Armenian Gold Mine be a tool for bioremediation of heavy metal contaminated environment?
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 28
Anoxybacillusflavithermus K103 strain as an active producer of amylolytic enzymes
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 21
Isolation of halophilicarchaea from Avan salt mine in Armenia and their identification using polyphasic approaches
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 27
Panosyan H. , Saghatelyan A., Margaryan A. , Birkeland N. -K., Trchounian A.
Diversity of thermophiles in Armenian geothermal springs
2015 | Թեզիս/Thesis
13th International Meeting Thermophiles 2015, Santiago, Chile, p. 149
Saghatelyan A., Panosyan H.
Study of bacterial diversity of Karvachar geothermal spring using culture-independent methods
2015 | Հոդված/Article
Collection of scientific articles of YSU SSS. Materials of the scientific session dedicated to the 95th anniversary of YSU. 13-18pp. ysu.am/files/SSS_BookCollect
|
Isolation and characterization of lipase-produvting bacilli from Tatev geothermal spring (Armenia)
2015 | Հոդված/Article
Collection of scientific articles of YSU SSS. Materials of the scientific session dedicated to the 95th anniversary of YSU. pp. 33-36 ysu.am/files/SSS_BookCollect
|
Characterization of lipase producing thermophilic bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2015 | Հոդված/Article
Reports of NAS of Armenia, 115 (1), pp. 59-68 elib.sci.am/2015_1/09_1_2015.pdf
|
Акопян А. Э., Маргарян А. А. , Аттарян О. С., Асатрян Г. В., Базукян И. Л. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Антимикробная активность хитозановых пленок, модифицированных пиразолкарбоновыми кислотами
2015 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 67 (1), с. 45-49 biology.asj-oa.am/11178/1/2015-1(45).pdfam
|
Isolation and characterization of lipase-producing thermophilic bacilli from geothermal springs in Armenia and Nagorno-Karabakh
2015 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia 67 (2), 6-15 biology.asj-oa.am/11191/1/6.pdf
|
Heavy metal resistance of Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia
2015 | Հոդված/Article
FEBS Journal 282 (Suppl 1), pp. 221-222
|
Islam T., Larsen Ø., Torsvik V., Øvreås L., Panosyan H. , Murrell C., Birkeland N. K., Bodrossy L.
Novel methanotrophs of the Family Methylococcaceaefrom different geographical regions and habitats
2015 | Հոդված/Article
Microorganisms, 3, 484-499; doi:10.3390/microorganisms3030484
|
Ekaterine Gabashvili, Nino Janelidze, Elene Didebulidze, Hovik Panosyan , Armine Margaryan , Inga Bazukyan , George Tsertsvadze, Marina Tediashvili, Ekaterine Jaiani
Antibiotic resistant environmental bacilli and their bacteriophages isolated from freshwater and marine environments of Georgia and Armenia
2015 | Թեզիս/Thesis
Bacteriophages as tools for therapy, prophylaxis and diagnostics, 2015-10-19, p. 41
|
Thermophilic bacilli of Armenian geothermal springs
2015 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 2, 79-83 էջ
|
Isolation and characterization of lipase-producing bacilli from Tatev geothermal spring
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 33-36 էջ
|
Saghatelyan A., Panosyan H. , Poghosyan L., Birkeland N.
Draft genome sequence of Thermus scotoductus strain K1, isolated from a geothermal spring in Karvachar, Nagorno Karabakh
2015 | Հոդված/Article
Genome Announcments, USA, 2015, 3(6), e01346-15 pp.
|
Hakobyan A. E., Margaryan A. A. , Attaryan H. S., Hasratyan G. V., Bazukyan I. L. , Panosyan H. H. , Trchounian A. H.
Antimicrobial activity of chitosan’s films modified by pyrazole carbonic acids
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 67 (1). pp. 45-49 biology.asj-oa.am
Оганнесян П. А., Варданян Г. Г., Маргарян А. А. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Термофильные бациллы, выделенные изгеотермальных источников Армении, как продуценты гидролитических ферментов
2014 | Թեզիս/Thesis
Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 221
Thermusscotoductus, изолированный изгорячего источника Карвача
2014 | Թեզիս/Thesis
Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 223
Saghatelyan A. R., Nils - KåreBirkeland, Panosyan H. H.
Microbial diversity of a geothermal spring in Nagorno-Karabakh and characterization of a novel Thermusscotoductusstrain
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstract Book, 15th International Symposium on Microbial Ecology ISME15, Seoul, South Korea, p. 61-62
Optimization of thermostabile lipase production from thermophilic bacilli isolated from a geothermal spring of Armenia
2014 | Թեզիս/Thesis
FEBS Young Scientist ForumYSF2014, Paris, France, p. 55
SaghatelyanA., Birkeland N. K., Panosyan H.
Physiology and genomics of a novel Thermusscotoductusstrain isolated from a geothermal spring in Nagorno-Karabakh
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 193
Distribution of heavy metal resistant bacteria in Armenian copper and gold mines and their response to heavy metal stress
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 145
Hakobyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Microbial diversity analysis of an Armenian subterranean salt depositusing molecular and culture-based methods
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 144
Panosyan H. , Poghosyan L., Birkeland N. -K.
Bacterial diversity of geothermal springs of Armenia and Nagorno-Karabakh
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 143
Saghatelyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Investigation of microbial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh based on metagenomic and culture-based approaches
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 38
Margaryan A. , Birkeland N.-K., Popov Yu., Panosyan H. , Trchounian A.
Armenian mines as a source of heavy metal accumulating metalophilic bacilli
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 27
Hovhannisyan P., Vardanyan G., Margaryan A. , Panosyan H. , Trchounian A.
Thermostable hydrolytic enzyme producing bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno-Karabakh
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 60
Hakobyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N.-K.
Identification of halophilicarchaea from the Avan salt mine in Armenia, using a polyphasic approach including 16S rRNA gene sequence polymorphism
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 37
Thermophiles harbored in Armenian geothermal springs
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 32
Searching for thermostable lipase producing bacilli and the optimization of their lipase production
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 88
Poghosyan L., Birkeland N. -K., Panosyan H.
Diversity of thermophilic anaerobes in the geothermal spring Jermuk in Armenia
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 83
Կյանքը աղի բյուրեղում: Աղասեր մանրէները և դրանց կենսատեխնոլոգիական ներուժը
2014 | Հոդված/Article
Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, 2, 46-52 էջ
Выделение и Изучение Thermus scotoductus Karvachar-1 из горячего источника Карвачар
2014 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), 89-92
|
Варданян Г. Г., Оганесян П. А., Маргарян А. А. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Термофильные бациллы, быделенные из источников Армении и Нагорного Карабаха, как продуценты гидролитических ферментов
2014 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), с.47-50
|
Panosyan H. , Birkeland N. K.
Microbial diversity in an Armenian geothermal spring assessed by molecular and culture-based methods
2014 | Հոդված/Article
J. Basic Microbiol.,54, 1240-1250pp. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24740751
|
Հալոֆիլ մանրէների կենսաբազմազանությունը և կենսատեխնոլոգիայում դրանց կիրառման հեռանկարները
2014 | Հոդված/Article
ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 1, 102-111pp. www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_14.pdf
Moderate thermophilicpaenibacilli strain isolated from Arzakan (Armenia) geothermal spring
2014 | Հոդված/Article
Collection of scientific articles of GSU, 1, 94-101 www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_14.pdf
Panosyan H. , Wagner M., Brandmayr C., Carell T.
Differentiation of bacilli on genera level based ontRNA modification profiles
2014 | Հոդված/Article
FEBS Journal 281 (Suppl 1), 655-656 pp.
Production of thermostable lipases by thermophilic bacilli
2014 | Հոդված/Article
FEBS Journal 281 (Suppl 1), 668
|
Panosyan H. , Anzelmo G., Nicolaus B.
Production and characterization of exopolysaccharadies synthesized by geobacilli isolated from an Armenian geothermal spring
2014 | Հոդված/Article
FEBS Journal 281 (Suppl 1), 667p.
Thermostable α-amylase produced by Anoxibacillusflavitermus K103 isolated from an Armenian geothermal spring
2014 | Գիրք/Book
FEBS Journal 281 (Suppl 1), 673p.
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ
Searching for thermostabile lipase producing bacilli and the optimization of lipase their production
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts, International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”.Yerevan, Armenia, 2014, p. 88
Hovhannisyan P. A., Vardanyan G. G., Margaryan A. A. , Panosyan H. H. , Trchounian A. H.
Thermophilic bacteria isolated from geothermal springs of Armenia, as a sours of hydrolyzing enzymes
2014 | Հոդված/Article
Abstrats’ book of XVIII Pushchinian International School-Conference of Youth Scientists “Biolog-Science of XXI century”. Pushchino, Russia. 2014, p. 214
Thermus scotoductus изолированных из горячего источника Карвачар
2014 | Հոդված/Article
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XVIII международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2014, с. 223-224
The modern approaches to teaching the lab courses in high education system
2014 | Հոդված/Article
Bnaget, Special Ed., 2014, pp. 145-146
Isolation and study of Thermus scotoductus Karvachar-1 from geothermal spring Karvachar
2014 | Հոդված/Article
Actual problems of humanitarian and natural science, N 6-1, 2014, pp. 89-92 elibrary.ru
Vardanyan G. G., Hovhannisyan P. A., Margaryan A. A. , Panosyan H. H. , Trchounian A. A.
Thermophilic bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno Karabakh as the producers of hydrolytic enzymes
2014 | Հոդված/Article
Actual problems of humanitarian and natural science, 2014, N 6-1, pp. 47-50 elibrary.ru
Амилазная активность металлоустойчивой термофильной бактерии Bacillus su btilis AG4 в присутствие Cu(II), Ni(II), Zn(II) и Cd(II)
2013 | Թեզիս/Thesis
Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVII международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, p. 31-32
Sharif Alghabpoor S. F., Panosyan H. , Popov Yu., Trchounian A.
Production of thermostable alfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 31
Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 23
Margaryan A. , Birkeland N. -K., Panosyan H. , Popov Y., Trchounian A.
Bacterial diversity in the Alaverdi Copper Smelter (Armenia)
2013 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany. PO0, p.n. 3342
Panosyan H. H. , Dodsworth J. A., Cole J. K., Hedlund B. P.
Archaeal diversity in Armenian geothermal springs detected by molecular and culture-based approaches
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of 12th International Meeting Thermophiles2013, Regensburg, Germany, p. 85
Panosyan H. , Birkeland N. K.
Phylogenetic diversity of endospore-forming thermophilic bacilli isolated from geothermal springs in Armenia
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of 12th International Meeting Thermophiles 2013, Regensburg, Germany, p. 86
Բուհական կրթական համակարգում լաբորատոր աշխատանքների իրականացման ժամանակակից մոտեցումներ
2013 | Թեզիս/Thesis
«Բնագիտությունը 21-րդ դարում ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» Համահայկական բնագիտական կրթական IV գիտաժողով, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 145-146 էջ
Margaryan A. , Birkeland N.-K., Panosyan H. , Popov Y., Trchounian A.
The effect of combined heavy metal ions on copA, nikA and czcD genes expression of metal-resistant bacilli
2013 | Թեզիս/Thesis
The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, p. 231
|
Ghazaryan A., Poladyan A., Panosyan H. , Trchounian A.
Oxidative and reductive routes investigation in thermophilic bacilli strain GeobacillustoebiiArzA-8 under influence of oxidizing and reducing reagents
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, 243p.
Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H. H. , Popov Yu. G., Trchounian A. H.
Purification and characterization of a novel thermostable and acid stable α-amylase from Bacillussp.Iranian S1
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 26 (8), pp. 815-820
|
Hedlund B. P., Dodsworth J. A., Cole J. K., Panosyan H. H.
An integrated study reveals diverse methanogens, Thaumarchaeota, and yet-uncultivated archaeal lineages in Armenian hot springs
2013 | Հոդված/Article
Antonie van Leeuwenhoek. 104 (1), pp. 71-82 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23632917
|
Edwards T. A., Calica N. A., Huang D. A., Manoharan N., Hou W., Huang L., Panosyan H.,
Cultivation and characterization of thermophilic Nitrospira species from geothermal springs in the U.S. Great Basin, China, and Armenia
2013 | Հոդված/Article
FEMS Microbiology Ecology. 85 (2), pp.283-292 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23528039
Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia
2013 | Հոդված/Article
Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), pp.44-46
Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H. , Trchounian A.
Production of thermostablealfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation
2013 | Հոդված/Article
Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), p. 47-50
|
Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk gold mine in Armenia
2013 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia, 65 (3), pp.51-57 biology.asj-oa.am/11032/1/51.pdf
|
Գուրօղլյան Մ. Մ., Փանոսյան Հ. Հ.
Գավառագետի ջրի աերոբքեմոօրգանոտրոֆ բակտերիաների թվաքանակի որոշումը և սանիտարական-մանրէաբանական վիճակի գնահատումը
2013 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների ձեռքբերումներն ու հեռանկարները: Երիտասրդ գիտնականների II համաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40-45 էջ
Distribution of Geobacillus species in Arzakan (Armenia) geothermal mineral spring
2013 | Հոդված/Article
Transactions of Gavar State University, Iravunq, Yerevan, 15, pp.95-98 www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_14.pdf
Bacterial diversity in the Alaverdi copper smelter
2013 | Թեզիս/Thesis
4th Congress of European Microbiologists (FEMS 2013), Leipzing, p. 217
Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 3 (65), 2013, pp. 51-57 biology.asj-oa.am
Шарифи Алгабпур С. Ф., Паносян О. А. , Попов Ю. Г.
Выделеие и идентифицирование термофильных бацилл из горячего источника Джовшан (Иран, Керман)
2012 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XVI международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, Пущино, с. 5-6
Thermophiles from Armenian hot springs and their potential in biotechnology
2012 | Թեզիս/Thesis
Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Commercialization. Yerevan, Armenia, p. 37-38
Արքեաներ` պրոկարիոտների հնագույն, բայց նորահայտ ձևեր
2012 | Հոդված/Article
Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, N 3, 42-46 էջ
Hakobyan A. H., Panosyan H. H.
Antimicrobial activity of moderately haloalkaliphilic Streptomyces roseosporus A3 isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia
2012 | Հոդված/Article
Proceedings of International young scientists conference ‘’Prospective for development of molecular and cellular biology-3’’, Yerevan, Armenia, Vachprint publishing house, pp. 89-95
|
Sharifi Alghabpoor S. F., Panosyan H. H. , Popov Yu. G., Trchounian A. H.
Isolation and identification of two aerobic thermophilic bacilli from Jowshan (Iran) hot spring
2012 | Հոդված/Article
Reports of NAS of Armenia, 112 (3), pp. 303-311 rnas.asj-oa.am/3990/1/303.pdf
|
Գուրօղլյան Մ. Մ., Փանոսյան Հ. Հ.
Գավառագետի աերոբքեմոօրգանոտրոֆ բակտերիաների թվաքանակի որոշումը և ջրի սանիտարական-մանրէաբանական վիճակի գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Իրավունք, 14, 83-88 էջ www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_13.pdfm
Галофильная аэробная спорообразующая микрофлора почв солончаков и солерудника Армении
2011 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биологиянаука XXI века” XV международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, Пущино, с. 361
Новые металлоустойчивые штаммы бацилл
2011 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биология наукаXXI века” XV международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, Пущино, с. 351
Փանոսյան Հ. Հ. , Պողոսյան Լ. Լ., Մուրադյան Ն. Վ.
Սևանա լճի ափամերձ ջրերի աերոբքեմոօրգանոտրոֆ բակտերիաների քանակական կազմի և սանիտարական մանրէաբանական ցուցանիշների որոշումը
2011 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Իրավունք, 13, 83-88 էջ www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_13.pdf
Сравнительная санитарно-микробиологическая оценка минеральных холодных и термальных источников Армении
2010 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XIV международная Пушкинская школа-конференция молодых ученных, Пущино, N1, с. 252-253
Аэробные хемоорганотрофные спорообразыющие термофильные микроорганизмы горячих минеральных источников Армении
2010 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XIV международная Пушкинская школа конференция молодых ученных, Пущино, N 2, с. 209-210
Panosyan H. , Tozalakyan P., Popov Yu.
Study of microbial diversity in some thermal mineral springs of Armenia
2010 | Թեզիս/Thesis
Articles of the first international symposium on medical geology. Geological survey of Iran, Tehran, Iran, p. 264-265
Изучение распрастранения почвенных бактерий в 20 км зоне Армянской Атомной Электростанции (ААЭС)
2010 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов Гаварского государственного университета, Ереван, 12, с. 61-67 www.gsu.am/document/menu3/gsu_Transactions_12.pdf
Մոլեկուլային գենետիկական մեթոդների կիրառությունը մանրէների համակեցությունների ուսումնասիրության մեջ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 48 էջ
Polar lipid pattern and fatty acid composition of thermophilic bacilli isolated from Armenian thermal mineral springs
2010 | Հոդված/Article
Book of Abstracts. EuroFedLipid and FEBS Workshop: Microbial Lipids, From Genomics to Lipidomics, Vienna, Austria. 68
Panosyan H. , Birkeland N.K.
Study of thermophilic microbial diversity in a hot mineral spring of Armenia using molecular and culture-based methods
2010 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts. 8th International Congress on Extremophiles. Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2010, p. 204
Isolation and characterization of new metallotolerant bacilli strains
2010 | Հոդված/Article
Balkan Conference on Biology: 50 Years university of Plovdiv. Biotechnol & Biotechnol. Eq., Special edition, Vol. 24, N 2, p. 450-454
|
Phylogenetic diversity based on 16S rRNA gene sequence analysis of aerobic thermophilic endospore-forming bacteria isolated from geothermal springs in Armenia
2010 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia, 2010, 62 N 4, p. 73-80
|
Polar lipid pattern and fatty acid composition of thermophilic bacilli isolated from a site with geothermal anomaly of Dilijan (Armenia)
2010 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia, 2010, 62 N 2, p. 100-107
|
Study of Distribution of soil bacteria in the 20-km zone around the Armenian Nuclear Power Plant
2010 | Հոդված/Article
Scientific Proceedings of Gavar State University, V. 12, Gavar, Armenia, 2010, p. 61-67
Выделение и изучение термофильных металлоустойчивых бацилл
2009 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции посвященной 40-летию основания АрГУ, Часть II, Степанакерт, 2009, Армения, с. 135-137
Получения L-аспартата из фумарата аммония с помощю иммобилизованных термофильных бацилл
2009 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов Гаварского государственного университета (Евстественные науки), Ереван, N 11, с. 111-116
Microbial Community in Warm and Hot Springs of Armenia
2009 | Թեզիս/Thesis
3rd Congress of European Microbiologists FEMS2009 “Microbes and Man-interdependence and future challenges”, Gothenburg, Sweden. 2009, p.n. 261
Biodiversity of Extremophilic Bacilli of the Sites with Geochemical and Thermal Anomalies in Armenia and Their Biotechnological Potential
2008 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstract “State-of the-Art Biotechnology in Armeninan& ISTC contribution”, Tsakhkadzor, Armenia, p. 249
Мониторинг почвенных бактерий в двадцатикилометровой зоне Армянской атомной электростанции (ААЭС)
2008 | Թեզիս/Thesis
XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учоных ''Ломоносов'', Московский государственный университет имени Ломоносова, Москва, Россия, с. 130-131
Новые штаммы металлоустойчивых термофильных бацилл (Մետաղակայուն թերմոֆիլ բացիլների նոր շտամներ)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 109-112 (ռուսերեն)
|
Thermophilic microbial diversity in warm and hot springs of Armenia
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstract Book of 7th International Symposium for Subsurface Microbiology ISSM2008. Shizuoka, Japan. 61
Կյանքը ջրի եռման կետում
2008 | Հոդված/Article
Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, 2008, NN 3-4, 27-30
Distribution of thermophilic bacilli in warm and hot springs of armenia
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstract Book. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Microbes: ’’Then, now and hereafter” IUMS2008. Istanbul, Turkey, 2008, p. 344-345
Effects of high temperature on the Polar lipid pattern and Fatty acid composition of thermophilic bacilli
2008 | Թեզիս/Thesis
FEBS Workshop “Lipids as regulators of cell function”, Island of Spetses, Greece, 2008, p. 39-40
Phenotypic characterization of thermophilic bacilli isolated from the sites with geothermal and geo-chemical anomalies of Armenia
2008 | Թեզիս/Thesis
Florence Conference on Phenotype MicroArray Analysis of Microorganisms “The Environment, Agriculture and Human Health”, Firenze, Italy, 2008, p. 50
Термофильные бациллы термальных источников Армении
2008 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2008, N 3, т. 60, с. 19-24
|
Распространение экстремофильных бацилл в термальных горячих вод и соламчаков Армении
2007 | Թեզիս/Thesis
11-я Международная конференция Пушинского для молодых ученых ''Биология-наука XXI века'', Пущино, Россия, с. 42
Паносян О. А. , Амирханян А. В.
Алкалофильная и галофильная бациллярная микрофлора солончаков Армении
2007 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов – 2007”, Секция Биология, Москва2007, с. 115-116
Выделение и изучение металлоустойчивух термофильных бацилл
2007 | Թեզիս/Thesis
XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых ''Ломоносов'', Московский государственный университет имени Ломоносова, Москва, Россия, с. 112
Panosyan H.H. , Popov Yu.G. , Tozalakyan P.V.
Thermophilic bacilli as a source of enzymes for biotechnological application
2007 | Թեզիս/Thesis
Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology ‘’Power of microbes in Industry and Environments”, Zadar, Croatia, p. 125
Изучение бактериопланктона озера Севан, Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды
2007 | Թեզիս/Thesis
Материалы III Межд. конф., Минск-Нарочь, 2007, с. 243
Бактериальное население солончаков Араратской равнины
2007 | Հոդված/Article
Известия Государственного аграрного университета Аремнии, 2007, N4 (20), с. 20-22
Molecular mechanisms of adaptation of thermophilic bacilli
2007 | Թեզիս/Thesis
7td FEBS Young Scientist ForumYSF2007 “Molecular Networks”, Vienna, Austria, 2007, p. 64
Membrane lipids role in thermophility formation
2007 | Թեզիս/Thesis
The FEBS Journal, v. 274, supplement 1, Abstracts of the 32nd FEBS Congress “Molecular Machines”, Vienna, Austria, 2007, p. 195
Паносян О. А. , Манукян Т. А.
Термофильные бациллы горячих источников Армении
2006 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” X Пущинская школа-конференция молодых ученых Пущино, с. 205
Biodiversity of Extremophilic Bacilli of the Sites with Geochemical and Thermal Anomalies in Armenia and Their Biotechnological Potential
2006 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Conference “Advanced Biotechnology: Perspectives of Development in Armenia”, Tsakhkadzor, Armenia, p. 106
Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна из различных регионов Армении (Հայաստանի տարբեր շրջանների մածնի մերանների կաթնաթթվային մանրէների անջատումն ու ուսումնասիրությունը)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն)
|
Характеристика экстремофильных бацилл, распространенных в водах бассейна озера Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրերում տարածված էքստրեմոֆիլ բացիլների բնութագիրը)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 105-110(ռուսերեն)
|
Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна различных регионов Армении
2006 | Հոդված/Article
Ученые записки Ереванского Государственного университета, Естественные науки, 3, 2006, стр. 149-152
|
Panosyan H. , Nicolaus B., Poli A., Tozalakyan P., Popov Yu.
Adaptive changes in membrane lipids of thermophilic bacilli in response to temperature stress
2006 | Թեզիս/Thesis
FEBS Special Meeting/European Lipidomics Initiative “New concepts in lipidology: from lipidomics to disease”. Noordwijkerhout, The Netherlands, p.n. 100
Diversity of Extremophilic Bacilli Isolated From Terrain Sites of Geothermal Anomalies and Hot Springs of Armenia
2006 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstract: The 6th International Congress on Extremophiles. Brest, Brittany, France, 2006, p. 154
Panosyan H. H. , Tozalakyan P.V., Paskauskas R., Zvikas A., Popov Yu. G.
Identification and some enzymatic properties of new thermophilic bacilli. new research on the environment and biotechnology
2006 | Հոդված/Article
Eds: A.E. Kuznetsov and G.E. Zaikov. Nova Science Publisher, p. 147-157
|
Mkrtumyan M.K., Bazukyan I.L. , Panosyan O.H. , Hakobyan A.S., Karapetyan Yu.I.
Studing of several properties of lactic acid bacteria from matsun of different regions of Armenia
2005 | Թեզիս/Thesis
Materials of the III international congress «Biotechnology: condition and development perspectives», Moscow, 2005, p. 134
Паносян О.А. , Тозалакян П.В., Пашкаускак Р., Жвикас А., Попов Ю.Г.
Идентификация некоторые свойства новых штаммов экстремофильных бацилл
2005 | Թեզիս/Thesis
Материалы 3-ого Международного Конгресса ‘’Биотехнология: состояние и перспективы развития’’ Москва, 2005, с. 241
Распространенность экстремофильных форм бацилл в водах бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրերում էքստրեմոֆիլ բացիլների տարածվածությունը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն)
|
Паносян О. А. , Тозалакян П.В., Гаспарян А.В.
Экстремофильные формы бацилл как активные продуценты циклодекстрин глюканотрансферазы и -галактозидазы
2003 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2003, N 1-2, т. 55, с.127-130
|
К изучению микрофлоры вод бассейна озера Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրերի մանրէաբանական ֆլորայի ուսումնասիրության մասին)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 116-120 (ռուսերեն)
|
Panosyan H.H. , Gasparyan A.V., Tozalakyan P.V., Popov Yu.G.
Isolation and study of extremophilic micro-organisms from soils with thermal and geochemical anomalies
2002 | Թեզիս/Thesis
The World of Microbes: Abstracts of X International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, IUMS World Congresses, Paris, France, 2002, p. 195
К изучению ферментативных свойств экстремофильных бацилл, выделенных из участков геохимических аномалий Армении.
2002 | Թեզիս/Thesis
Материалы 1-ого Международного Конгресса ‘’Биотехнология: состояние и перспективы развития’’ Москва, 2002, с. 453-454
Характеристика новых экстремофильных форм бацилл, выделенных с участков геохимических аномалии на территории Армении
2002 | Հոդված/Article
Материалы III республиканской молодежной научной конференции “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, 2002, с. 102-107
Паносян О.А. , Тозалакян П.В., Гаспарян А.В., Попов Ю.Г.
Новые экстремофильные формы бацилл из почв Армении
2002 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 2002, N 1-2, т. 54, с. 104-109
|
Ակտիվ խզվածքային գոտիների մանրէաբանական ուսումնասիրությունը
2001 | Թեզիս/Thesis
XXI դար` էկոլոգիական գիտությունը Հայաստանում II հանրապետական երիտասրդական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 235-236 էջ
L-ֆենիլալանինի սինթեզը բուսական L-ֆենիլալանին-ամոնիակ – լիազի ՖԱԼ կիրառմամբ
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, Երևան, N 2, 2000, էջ 70-73