Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Ինեսա Հենրիկի Սեմերջյան

Ասիստենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի ամբիոն:

Գիտական աստիճան
«Հողերի ֆերմենտների ակտիվությունը որպես հողերի կուլտուրականացման աստիճանի ցուցանիշ»
2007 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու:
1982 - 1992 թթ. թիվ 20 Դերժինսկու անվան դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2007/07 թ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում
2007/08 թ-ից առ այսօր Լաբորատորիայի վարիչ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում
2008 թ–ից առ այսօր Ասիստենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում 16 տարի:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

I. Semerjyan , G. Semerjyan, H. Semerjyan, A. Trchounian
Antibacterial Properties and Flavonoids Content of Some Mosses Common in Armenia
2020 | Հոդված/Article
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020, N 16, p. 31-42
Crupina vulgaris Cass. in vitro culture obtaining
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 163-166 pp.
|
Լեռնային սովորական սևահողերի ֆերմենտային ակտիվությունը
2004 | Հոդված/Article
Биол.журн.Армении, 1-2(56), 2004, с.87-92
Ոռոքման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, էջ.40-42
И. Г. Семерджян , К. В. Григорян
Ферментативная активность бурых полупустынных почв
2000 | Հոդված/Article
МАНЭБ, 2000, N7 (31), с.24-25
Semerjyan I.H. , Grigoryan K.V.
Diagnostics of slida polluted whith heavy metals by enzyme activity
2000 | Գիրք/Book
Convershion Potential of Armeni and ITSTC Programs. International Seminar (Abstracts), 2000, Yerevan, p.199