Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Սաթենիկ Նորիկի Միրզոյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
2018- 2020 Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ
2015-2017 Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2011-2015 Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2019- մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2019- մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի <<Կենսաբանություն>> ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
2017- 2019 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի <<Կենսաբանություն>> ԳՀ ինստիտուտի կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
2015-2017 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսաէնեգետիկա, մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթի կատարող (21AG‐1F043),
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական սարքերի եվ (կամ) նյութերի ձեռք բերման մրցույթի (ԵԳԱԾ) հաղթող (21YSS-045),
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի հաղթող (21PR-1F0154),
2019 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (19YR-1F013),
2018 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (18T-1F045),
2017 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (15T-1F123),
2016 ԱՄՆ կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի դրամաշնորհի կատարող (ANSEF, NS-Biotechnology-4184),

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
2021 Impact Hub Yerevan-ի անդամ
2021 Եվրոպական կենսատեխնոլոգիական միություն (EFB)
2019 Ամերիկյան Մանրէաբանության Հայաստանյան ուսանողական խմբակ (ArMicro)
2017 Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիա
2016 Մանրէաբանների Հայկական Ասոցիացիա
2015 Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2015 Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա

Պարգևներ
2021 Ստենդի լավագույն ներկայացնող, Food BioTech գիտաժողովին, առցանց, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան
2021 Social Impact Award Armenia, 1-ին տեղի մրցանակակիր, team lead, Երևան, Հայաստան
2021 UNDP ImpactAim Climate Change Tech Accelerator ֆինալիստ, Երևան, Հայաստան
2019 ClimateLaunchpad Armenia 2-րդ տեղի մրցանակակիր, Երևան, Հայաստան
2019 44th FEBS գիտաժողովի մասնակցության FEBS կրթաթոշակ, Կրակով, Լեհաստան
2018 Ֆակուլտետային հետազոտական մրցանակ (Philip Morris International, PMI Science), մասնակից
2017 “ԱՐՓԱ հիմնարկի նորարարության մրցույթ”-ի 4–րդ տեղի մրցանակ
2016 “ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016” ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

Էլ. փոստ
satenik.mirzoyan@ysu.am

Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի աճի պարամետրերի առանձնահատկություններն աճման տարբեր պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 255-265
|
Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231
|
Mirzoyan S. , Manoyan J., Gabrielyan L., Trchounian K.
Prospects of industrial and kitchen wastes application in H2 production
2021 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p. 108-109
Mirzoyan S. , Trchounian A., Trchounian K.
Hydrogen production and utilization of brewery spent grains waste by Escherichia coli
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the 7th International Renewable and Clean Energy Conference, 7, ISBN 978-9939-1-1257-2, p. 65-68
Mirzoyan S. , Vassilian A., Poladyan A., Trchounian K.
Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437
Mirzoyan S. , Vanyan L., Aghekyan H., Trchounian K.
Biohydrogen production from roasted coffee waste: Understanding the role of E. coli hydrogenases during fermentation
2021 | Թեզիս/Thesis
World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0438
Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281
H2 production and role of hydrogenases in escherichia coli batch cultures during fermentation of mixture of glycerol and acetate at different pHs
2019 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2019, 71, 2, pp. 66-73
|
Mirzoyan S. , Trchounian A., Trchounian K.
Role of acetate in hydrogen producing hydrogenas 3 activity during glycerol fermentation in E. coli at pH 7.5. ASM MICROBE
2019 | Հոդված/Article
MBP, p. 130, San Francisco, USA.
Mirzoyan S. , Trchounian K.
Utilization of tree leaves wastes and molecular hydrogen production by Escherichia coli
2019 | Հոդված/Article
Conference proceedings “Modern Trends in Biochemistry and Space Biology: The Great Sissakian and the Importance of His Research”, Conference book, Asoghik publishing house, ISBN 978-9939-50-460-5, p. 112-114, Yerevan, Armenia
Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130
Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan , Armen Trchounian , Karen Trchounian
The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315
Karen Trchounian , Gayane Mikoyan, Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian
Role of dcu transporters in proton ATPase dependent proton flux during glucose fermentation at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 314-315
The role of Escherichia coli hydrogenase 3 subunits in hydrogen production during fermentation of high glucose concentration at different pHs
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 318
|
The effect of the mixture acetate and glycerol on E. coli growth and H2 production during fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 314
The impact of FOF1-ATPase on H2 producing hydrogenase activity in Escherichia coli during mixed carbon sources fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 313-314
|
H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11
Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12
L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S. , Trchounian A. , Trchounian K.
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22
Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.
Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e116
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp.
|
K. Trchounian , S. Mirzoyan , P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian
Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612
|
H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107
Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095
Satenik Mirzoyan , Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703
|
Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant
2016 | Թեզիս/Thesis
US Biophysical Society 60th Annual Meeting. 2016, p. 315
|
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156
|