Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Թեհմինե Կարլենի Հարությունյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Կենդանաբանության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2005 - 2007 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծները” թեմայով, 2016, Գ.00.13 «Մակաբուծաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնում՝ ավագ լաբորանտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ լաբորանտ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ կրտսեր գիտաշխատող
2018 թ-ից մինչ այժմ նույն ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Վայրի և ընտանի կենդանիների մակաբույծների կազմը, տարածվածությունը, էկոլոգիական, հասցրած վնասները՝ բնության և առողջապահության տեսանկյունից, համաճարակաբանությունը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
04/2015 թ. - 06/2015 թ. “Science from the first hands. Zoology – Young Scientists School”, Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
09/2016 թ. - 11/2016 թ. “Trends in parasitology – Young Scientists School” Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
07/2016 թ. - 07-2018 թ. “The first molecular epidemiological survey to study Lyme disease pathogens in ticks of Armenia” International society for infectious diseases (ISDS) research grants

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերեզանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բավարար)

Պարգևներ
Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից՝ «Լավագույն ուսանող» մրցանակ, 2005 թ.

Blood parasites morphotypes of rock lizards of Armenia (Հայաստանի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծների մորֆոխմբերը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 45-49
|
Зараженность ящериц паразитами крови в зависимости от среды обитания
2013 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2013, т. LXV, 2, с. 75-79
Էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը ժայռային մողեսների մակաբուծայինվարակվածության վրա
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV 3, էջ 130-135
Հայաստանի ժայռային մողեսներիհամեմատատան վարակվածությունը հելմինթներով և արյան մակաբույծներով
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, 3, էջ 6-9
Вартанян Л. К., Саргсян Н. О., Арутюнян Т. К.
Состояние изученности паразитофауны пресмыкающихся Армении
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции “Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа”, 2011, Ереван, 26-29 сентября, с. 96-98
Ժայռային մողեսների (Darevskia raddei և Darevskia portchinskii) մակաբույծներով վարակվածությունը` կախված սեռից և տեսակից
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2011, հատոր LXIII, 2, էջ 6-11
Варданян Л.К. , Явруян Э. Г., Авагян А. А., Арутюнян М. К., Арутюнян Т. К.
Паразиты ежей Армении
2010 | Հոդված/Article
Вестник, МАНЭБ, С-петербург, 2010, т. 15, № 1, ст. 55-58
Явруян Э. Г., Арутюнян М. К., Варданян Л. К. , Авагян А. А., Арутюнян Т. К.
Паразиты представителей рода Erinaceus Армении
2010 | Հոդված/Article
”Первые международные Беккеровские чтения”, г. Волгоград, 2010, с 578-580
Sex differences in loads of blood parasites among lizards genus Darevskia
2010 | Թեզիս/Thesis
7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September, 2010:33
Նեյրոոգենեզի ուսումնասիրությունը չորս տեսակի հասուն Rhinolophus-ի ուղեղում
2009 | Թեզիս/Thesis
(Միջազգային ուսանողական գիտաժողով կենդանի գիտության վերաբերյալ), Երևան, 2009, էջ 54
Нейрогенез, историичвеская история и роль в биологии Нейрогенез, историческая структура и ее роль в биологии
2007 | Հոդված/Article
Вестник, С. Петербург, Том. 12, No 4, 2007, ст. 278-279