Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աննա Սուրիկի Սարգսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1995 թթ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (Ընդլայնված կուրսեր), Շուկայական Էկոնոմիկա, Սերտիֆիկատ
1985 - 1988 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1980 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ.-ից մինչ այժմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի դոցենտ»
2006 թ-ին Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր, Միչիգանի համալսարան, ԱՄՆ, JFDP
2006 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի դոցենտ
1992 - 2006 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Նախագծերի կառավարում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մակրոնտեսական քաղաքականություն, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Problems of optimal strategy choice for economic policy
2013 | Հոդված/Article
12-th Mini Euro Conference,abstracts,Brussels,Belgium,
ՀՀ կենտրոնական բանկի արժութային քաղաքականության արդյունավետության քանակական գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ՀՃԱ-ի Լրաբեր, 1, 2012, էջ 9-14
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316
Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
Sargsyan A. , Apinyan A
Economic Growth and Pollution
2005 | Հոդված/Article
Socio-Economic Problems of Republic of Armenia, Institute of Economic Research, Ministry of Finance and Economy, Yerevan
The Macroeconomic Analysis of Determinants of Environmental Economics
2005 | Հոդված/Article
Information Technology and Management,N5 2005.
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
Sargsyan A. , Kocharyan A
Comparative Analyzes of Demographic and Socio-Economic factors in New Independent States
2003 | Հոդված/Article
Conference Dedicated to 70-anniversary of SEUA, Civil Education Project.
Sargsyan A. , Apinyan A
The Role of Equilibrium Equity in the Model with Categorical within Time of Absolute Priorities
2003 | Հոդված/Article
Information Technologies and Management,N2-2,2003.
The Issues of Macroeconomic Regulation of Republic of Armenia
2002 | Հոդված/Article
PhD Thesis Yerevan.
Sargsyan A. , Muradyan S
Basic Approaches and Omissions of Macroeconomic Policy
2001 | Հոդված/Article
Armenia, Finance and Economics, vol.9.
Sargsyan A. , Muradyan S
The Armenian Agricultural Sector. A Macroeconomist’s Point of View
2001 | Հոդված/Article
Armenian Economic trends. Quarterly Issue. January-March. http:// www.economic-trends.org. (in English, in Russian, in Armenian).
Sargsyan A. , Muradyan S
National Accounts For Everybody
2001 | Հոդված/Article
National Statistical Agency of RA, Human Development Agency. Yerevan. www.ICHD.org
Sargsyan A. , Azizyan H.
Macroeconomic Policy and Problems of Poverty Reduction
2000 | Հոդված/Article
Armenian Economic Trends, Quarterly issue
The Influence of State Regulation Levers on Macroeconomic Indices
1999 | Հոդված/Article
Vol.2,Haiastan Publishers, Yerevan.