Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արման Գառնիկի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Համաշխարհային տնտեսագիտություն մասնագիտացում
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ

Դասախոսական աշխատանք
2000 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս

Դասընթացներ
Միջազգային տնտեսագիտություն
Արժութային քաղաքականություն
Արտաքին տնտեսական կապեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին տնտեսական հարաբերություններ
Տնտեսական աճ
Առողջական ապահովագրություն

Վերապատրաստում
ԱՄՆ-ի Վանդերբիլթի համալսարան, ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի համալսարան: Կանադայի Կառլետոնի համալսարան: Հունաստանի Արիստոտելի համալսարան

Օտար լեզուներ
Անգլերեն - ազատ, Ռուսերեն - ազատ

Հայաստանում ՀՆԱ-ի, արտահանման ու օտարերկրյա ներդրումների միջև երկարաժամկետ հավասարակշռության գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 57-66
|
Benefits of juvenile delinquency prevention in Armenia - a case study
2010 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, p. 247-254, 2010
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Առողջապահական ծախսերի ու եկամտի երկարաժամկետ փոխառնչությունը ԱՊՀ երկրներում
2010 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 181-193, 2010, 7 էջ
Տնտեսական ազատության և տնտեսական աճի կապը Հարավային Կովկասում
2010 | Հոդված/Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 38-41, 2010, 10 էջ
|
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Հայաստանում բժշկական զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները
2009 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 229-239, 2009, 6 էջ
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Նորածնամահության սոցիալ-տնտեսական գործոնները
2009 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 125-143, 2009, 7 էջ
Աղքատության բացարձակ ցուցանիշների համադրումը
2009 | Հոդված/Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 47-48, 2009, 12 էջ
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
ՀՀ առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգը ոլորտի միջազգայնացման տեսանկյունից
2009 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 221-228, 2009, 6 էջ
Արտահանման դերը ՀՆԱ-ի աճում Հայաստանում. ընդլայնված Կոբբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայի գնահատում
2009 | Հոդված/Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 70-72, 2009, 8 էջ
Հայաստանում տնտեսական աճի գործոնային կառուցվածքը
2009 | Հոդված/Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 157-161, 2009, 2 էջ
Աղքատության ցուցանիշներ. զուգահեռներ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև
2006 | Հոդված/Article
Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն, էջ 22-28, 2006, 2 էջ