Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գևորգ Ֆերդինանտի Կիրակոսյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթությունը
1998 - 2000 թթ. Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1996 - 1998 թթ.Հայաստանի Հանրապետության կառավարման դպրոց
1990 - 1995 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիոտտ

Գիտական աստիճան
2000 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը
2004 թ-ից մարտ - մինչ օրս ՀՀ Ազգային Ազգային Ժողովի Վերլուծական վարչության տնտեսական վերլուծության բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի վարիչ
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսագիտական վերլուծության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և սոցիալական քաղաքականության վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վերապատրաստման դասընթացներ
1997 թ. Ֆրանսիայի Լիլի Պետական կառավարման ինստիտուտ
2003 թ.Ֆինլադիայի պետական ծառայության ինստիտուտ
2004 թ. Եվրոպական Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն. Հունաստան

Օտար լեզվի իմացությունը
Ռուսերեն, Անգլերեն

(+374 10) 51-36-03

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87
|
ՀՆԱ-ի կառուցվածքի բարելավման և հարկային բեռի բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 52-60
|
Գ. Կիրակոսյան , Վ. Բոստանջյան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության և հիմնավորվածության ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 159-171
Հաճախորդների հետ համագործակցության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները առևտրային բանկերում
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, ապրիլ-հունիս, էջ 208-217
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3 ապրիլ-հունիս, 177-181 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Բյուջետային համակարգի կատարելագործման ուղիները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 63-69 էջ, Հայաստան
|
Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Անի Սարգսյան
Հարկային քաղաքականության կատարելագործման և տնտեսական առաջնթացի ապահովման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 502-506
|
Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ
|