Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարեն Վասիլի Ներսեսյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթությունը
1970 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1985 թթ. Մոսկվայի ֆինասնսական ինստիտուտ
1997 թ-ին Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարորություն
2006 թ-ին Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա (AAAA)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2007 թթ. Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա
2003 թ-ին մինչ այժմ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
2005 - 2010 թթ. Հայ-Ֆրանսիական համալսարան
1999 - 2000 թթ. Sibley International
2002 - 2007 թթ. Armentel CJSC
1994 - 2000 թթ. «Adana» Bank LTD
1993 - 1994 թթ. «Ardshinbank» CJSC
1974 - 1993 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Հաշվապահական հաշվառման բնագավառները
2008 | Հոդված/Article
Журнал “Бухгалтерский учет и аудит”, N11 2008 год
Հաշվապահական հաշվառումը ոչ հաշվապահների համար կուրսի անհրաժեշտությունը
2007 | Հոդված/Article
Журнал “Бухгалтерский учет и аудит”, N8 2007 год
Ձեռնարկ անհատ ձեռներեցի հարկման վերաբերյալ համար
2006 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ, «Էդիթ պրինտ», 2006թ
Հաշվապահական հաշվառման խնդրագիրք
2006 | Գիրք/Book
Խնդրագիրք, Ереван “АААА”, 2006
Հաշվապահական հաշվառումը փոքր և միջին փեռնարկություններում
2006 | Հոդված/Article
«Էդիթ Պրինտ», 2006թ.
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները և նրանց կիրառման անհրաշետությունը
2004 | Հոդված/Article
Журнал “Экономика и право” N 8, 2004 год
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
2002 | Հոդված/Article
Ереван “Эдит принт”, 2002 год, Вартанян А.В.
Нерсесян К. В. , Петросян О.Г., Джугурян А.Г., Вартанян А.В.
Հաշվապահական հաշվառման վարումը համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ
2001 | Հոդված/Article
Ереван “ Лилит и Эдит”, 2001 год
Методика анализа баланса компаний
2001 | Հոդված/Article
Журнал “Экономика и право” N 5, 2001год
Нерсесян К. В. , А.И.Муравьев, А.С.Варданов, Г.П.Степанян
Экономическая диагностика при хозрасчете и самофинансировании
1989 | Դասագիրք
Ереван “ Айастан”, 1989 год