Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Լևոն Հայկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1984 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
1969 - 1975 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան) «Մեքենաշինության արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտություն (ինժեներ տնտեսագետի որակավորում)

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովի անդամ (1997 թ. և 1998 թ. Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար, 1999 թ. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
1994 - 1995 թթ. «Մասիս» բանկի ավագ տնտեսագետ
1993 - 1994 թթ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տնտեսական մեխանիզմի, դրամաշրջանառության և վարկերի բաժնի պետ
1992 - 1993 թթ. Երևանի ապրանքահումքային բորսայի արժեթղթերի գծով փորձագետ
1975 - 1992 թթ. ԽՍՀՄ Պետպլանի պլանավորման և նորմատիվների գիտահետազոտական ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղի տնտեսագետ, ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, սեկտորի վարիչ, լաբորատորիայի վարիչ

Դասավանդվող դասընթացներ
• Տնտեսագիտության հիմունքներ
• Տնտեսական պատմություն
• Սահմանադրական տնտեսագիտություն
• Արժեթղթերի շուկան և պետական կարգավորումը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• զարգացած և զարգացող երկրների պատմատնտեսագիտական հետազոտություններ
• սահմանադրական տնտեսագիտություն
• տնտեսության պետական կարգավորում
• Հայաստանի տնտեսական պատմություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն-մայրենի, Ռուսերեն-ազատ, ֆրանսերեն-լավ, անգլերենից -սկսնակ

Էլ․փոստ lkhachatryan@ysu.am

Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան, Լ. Լ. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աղաջանյան
Արդյունաբերության զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2018, էջ 477 – 482
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7 - 8 (203-204), էջ 133 – 137
Լևոն Խաչատրյան , Ն. Գ. Մնացականյան, Լ. Հ. Աղաջանյան
Ավիաընկերության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2017, էջ 673 – 678
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7-8 (203-204), էջ 133-137
|
Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան
Ձեռնարկատիրության խթանմանն ուղղված զբաղվածության քաղաքականության մոտեցումները ՀՀ արդյունաբերությունում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 3, Երևան, 2016, էջ 821 – 826
Լևոն Խաչատրյան , Ա. Հարությունյան
Հողօգտագործման օպտիմալ չափերի փոփոխման միտումները տնտեսական զարգացման գործընթացներում
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 3 – 4 (187-188), էջ 118 – 120
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Իրավական պետության սահմանադրական հիմքերը և գործունեության սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 25-րդ գիտաժողովի նյութեր (2015թ. նոյեմբերի 11-13), 1, Երևան, 2016, էջ 105–112
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Հանրային ու մասնավոր բարիքները և դրանց սահմանազատման հիմնական սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015, 9–10 (181-182), էջ 16–18
Պատմատնտեսագիտական հարցադրումներ "Տնտեսական պատմություն" առարկայի ուսուցման ընթացքում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015, 1-2, էջ 45 – 51
Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
2011 | Գիրք/Book
Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105
Ծրագիր և մեթոդական ցուցումներ «Տնտեսական պատմություն» դասընթացի
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 54 էջ
Ինտեգրացիոն գործընթացը տնտեսության գլոբալ զարգացման և մշակույթի տեխնոլոգիականացման գործում
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես
|
Նոր մոտեցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցում
2007 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, N 2, էջ 58-62
Կնոջ դերը հասարակական և տնտեսական կյանքում: Իրավիճակի գնահատումը և բարելավման միտումները
2005 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ե., 2005, N 1- 2, էջ 128-131
Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17
|
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ,Ե., 2003, N 2, էջ 11-17