Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նաիրուհի Մխիթարի Ջրբաշյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1992 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1979 - 1984 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ, ապա դոցենտ:
2006թ.-ից առ այսօր՝ «ԱՎԱԳ սոլյուշնս» խորհրդատվական ընկերության ավագ խորհրդատու:
2006թ.-ից առ այսօր՝ ՞Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի մոնիթորինգի և գնահատման գծով տնօրեն:
2001 - 2006 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի՝ «Սոցիալական մոնիթորինգի և վերլուծության համակարգի ստեղծում» ծրագրի ազգային խորհրդատու:
1996-2000թ թ. ՀՀ վիճակագրության նախարարության «Տնային տնտեսությունների հետազոտության» բաժնի ծրագրավորող:
1984-1996թթ. ՀՀ Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող:

Դասավանդվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա, Պանելային տվյալների վերլուծություն, Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն, Ֆինանսական էկոնոմետրիկա, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
- Մակրոտնտեսական, սոցիալական ոլորտի և աշխատաշուկայի վերլուծության, մոդելավորման և կանխատեսման, քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների մշակման ու խորհրդատվության ոլորտ:
- Կրթության, առողջապահության, աշխատաշուկայի, սոցիալական աջակցության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում խորհրդատվություն պետական ու միջազգային կազմակերպություններին՝ ներառյալ ՀՀ կառավարությունը, Համաշխարհային բանկը, ՄԱԿ-ի գործակալությունները, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, Ֆրիդրիխ-Էբերտ-հիմնադրամը, Եվրոպական ուսումնական հիմնադրամը և այլն:
- Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործիքների մշակման, քանակական և որակական հետազոտությունների և դրանց մեթոդաբանությունների մշակում, տվյալների շտեմարանների վիճակագրական և էկոնոմետրիկ վերլուծություն:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն – ազատ, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:

n.jrbashyan@ysu.am

The Formation of Foreign Direct Investments on Agricultural Scale and its Economic Consequences, Tropentag 2019
2019 | Հոդված/Article
“Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 583.
Sampling of Data and Information on Agriculture on Regional Scale in Armenia, Tropentag 2019
2019 | Հոդված/Article
“Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 584.
Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական աճի վրա
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ), Երևան, 2018թ, հ.15, № 3, Էջ 349-354:
Էկոնոմետրիկայի դասավանդման որոշ մեթոդներ
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4, 212-217 էջ
|
Էկոնոմետրիկ մոդելավորումը EViews փաթեթի օգտագործմամբ
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Նոր Դար» հրատ., 2013թ., 76 էջ
Նաիրուհի Ջրբաշյան , Նունե Եղիազարյան, , Վարվառա Քալաշյան
Ճգնաժամի հետևանքով աղքատացած բնակչության գոյատևման մեխանիզմները
2012 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք,Երևան,«Անտարես» հրատ,,2012թ.,75 էջ
Հայաստանի ՀՆԱ-ի մոդելավորումն ու կանխատեսումը՝ միաչափ ժամանակային շարքի տարրալուծման եղանակով
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ),Երևան, 2012թ,,հ.9,№4,Էջ 704-709
Սոցիալ-տնտեսական զարգացումները Հայաստանում նախա և ետճգնաժամային ժամանակահատվածներում
2012 | Հոդված/Article
Երևանի Պետական Համալսարանի Տտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք,Երևան,2012թ.,Էջ 342-355
Նաիրուհի Ջրբաշյան , Եվգենիա Պատուրյան
Perceptions of corruption in Armenia: Growing disappointment and detachment?
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, «Spotlight on Armenia»,The Foreign Policy Centre,London,2011,Էջ 29-35
Կրթական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 187-199
|
Education System in the Republic of Armenia
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, “Moving Closer to Europe? Economic tnd Social Policies In Georgia, Armenia And Azerbaijan”, The Friedrich-Ebert-Stiftung and the Centre for Economic Problems Research,Tbilisi,2010,Էջ 173-188
Խոցելիության հասկացության կիրառումը տարածքային անհամաչափությունների գնահատման համար
2006 | Հոդված/Article
«Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու-8,Երևան,2006թ.,էջ 457-464
Էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքամիջոցների կիրառումը ՀՀ համայնքների խոցելիության ընդհանուր համաթվի ձևավորման համար
2006 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» հոդվածների ժողովածու, №4-3,Երևան,2006թ.,էջ 225-232
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների մոդելավորումը ՀՀ համայնքային մակարդակում
2006 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» հոդվածների ժողովածու,№4-2,Երևան,2006թ.,էջ 134-140
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունների մոդելավորումը ՀՀ տարածաշրջանային միավորների համար
2006 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք,Երևան,ՙՆոր Դար՚ հրատ.,2006թ.,52 էջ