Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սոֆիա Հովհաննեսի Թոքմաջյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2015-2017թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մագիստրատուրա, որակավորումը՝ մանկավարժ :
2014թ. Վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում՝ “Արդյունավետ կառավարման հմտություններ” ծրագրի շրջանակներում:
2013թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոցի կողմից կազմակերպված “Մարդկային ռեսուրսների կառավարում” ծրագրի շրջանակներում:
2011թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոցի կողմից կազմակերպված “Կորպորատիվ իմիջ և բիզնես էթիկետ” ծրագրի շրջանակներում:
2011թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոցի կողմից կազմակերպված “Շուկայում ռազմավարական որոշումների կայացումը: Ռազմավարական պլանավորում” ծրագրի շրջանակներում:
2004-2006թթ. Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի հայցորդ:
2002-2004թթ. Հայաստանի գյուղատնտեսության ակադեմիայի մագիստրատուրա:
2001-2002թթ. Երևանի պետական համալսարանին կից հոգեբանների պատրաստման կենտրոն, որակավորումը՝պրակտիկ հոգեբան:
1996-2000թթ. Հայաստանի գյուղատնտեսության ակադեմիա, որակավորումը՝ տնտեսագետ – կազմակերպիչ:

Աշխատանքային փորձ
2017թ մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ:
2014-2016թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ:
2014-2015թթ. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դոցենտ:
2014թ. ապրիլից մինչև օգոստոսի 31-ը Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Տեղեկատվության և լրատվության կենտրոնի ղեկավար:
2006-2014թթ. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի “Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման” ամբիոնի դոցենտ:
2004-2006թթ. Հիդրավլիկական հետազոտությունների Հայկական Ազգային ընկերությունում, որպես թեմատիկ ֆինանսավորմամբ գիտ.աշխատող:

Գիտական գործունեություն
2009թ. դոցենտ
2006թ. տնտեսագիտության թեկնածու

Դասվանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության տեսություն
Կառավարում
Գործարարության հիմունքներ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն-ազատ, Անգլերեն-լավ

Գիտական հրապարակումներ
Հեղինակ է 57 գիտական աշխատությունների, որոնցից 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Սոֆիա Թոքմաջյան , A.Markosyan, E.Matevosyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia.
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, Shushi, 2020. N3 (14), p. 59-74.
Սոֆիա Թոքմաջյան , R.Harutyunyan, T.Grigoryan, A.Poghosyan
Peculiarities of determining the salary size of the lecturer by rating method
2019 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, Shushi, 2019. N2 (9), p. 18-22.
Սոֆիա Թոքմաջյան , A.Markosyan, A.Margaryan
Problems of present-day higher education in socio-economic context and their solution
2016 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, Shushi, 2016. N2(2), p. 71-78.