Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2007-2010թթ. ասպիրանտուրա, Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն
2002-2007թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2014թ. դոցենտ, ՀԱԱՀ
2010թ. տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2019թ. հունվարից մինչ օրս Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ
2015-2018 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկայի ամբիոն, վարիչ
2012 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2011-2015թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ
2010-2015թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոն, դասախոս, դոցենտ
2008-2012թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող:

Մասնակցություն գիտաժողովներին և սեմինարներին
2021թ. «Դասավանդման և գնահատման հիմունքներ» թեմայով վերապատրաստում «Հմտությունների և գիտելիքների զարգացում» պիլոտային ծրագրի շրջանակներում, ՌԶԳ ՀԿ, ՀԱԱՀ
2021թ. Механизм формирования зернового комплекса: особенности Российской Федерации и Республики Армения, с учетом производственно-технологической парадигмы и традиций потребления, Ассоцация поддержки научных исследований, Россия, г. Барнаул
2021թ. Приоритеты развития АПК в условиях цифровизации и структурных изменений национальной экономики, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
2020թ. ERASMUS+ program, From Theoretical-Oriented to Practical education in Agrarian Studies / TOPAS, YSU
2019թ. International Scientific Congress «Life Sciences, a Challenge for the Future», Iasi, Romania
2019թ. Student – centered teaching and learning, TOPAS, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Iasi, Romania
2019թ. ERASMUS+ program, From Theoretical-Oriented to Practical education in Agrarian Studies / TOPAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev
2019թ. Экономико-правовые и социально-культурные аспекты взаимодействия и сотрудничества в интеграционном обществе, НАУА
2019թ. Применение программно-целевого метода планирования экономики в бюджетной сфере, курс повышения квалификации, Липецк
2019թ. 4th Eurasian Food Security Conference, World Bank Group, Food and Agriculture Organization of the UN, ANAU
2014թ. «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինար, ԵՊՀ, Երևան
2013թ. Международная научная конференция по проблемам продо-вольственной безопасности и биоразнообразия, НАУА, Ереван
2011թ. “Современные проблемы экологического и органического сельского хозяйства”, НАУА, Ереван
2011թ. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» հանրապետական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան

Հավելյալ տեղեկություն
ՀՀ Գիտության կոմիտեի «20RF-054» ծածկագրով «Հացահատիկի ենթահամալիրի զարգացման հեռանկարները և արտադրության ծավալների հիմնավորումը հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների համատեքստում» հայ-ռուսական գիտական թեմայի ղեկավար
2015 թվականից մինչ օրս Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 002 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
2015 թվականից Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան գիտական խորհրդի անդամ
2012-2014թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ընդունող հանձնաժողով, խորհրդատու
2011 թվականից Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Ագրարային էկոնոմիկա
Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա
Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա
Պետական նախագծերի կառավարում
Մարքեթինգ
Գնագոյացում և շուկաների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ ագրարային ոլորտի տնտեսագիտության և կառավարման հիմնախնդիրները
Մարքեթինգային հետազոտությունները ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում
Պետական նախագծերի կառավարման հիմնահարցեր

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Тенденции и структурные сдвиги в формировании предложения на зерновом рынке России
2021 | Հոդված/Article
Agroscience and technology, International Scientific Journal, Armenian National Agrarian University, 2021 3/75, p. 249-253
В. С. Алексанян , С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Некоторые вопросы моделирования механизма развития зернопродуктового подкомплекса
2021 | Գիրք/Book
Взаимодействие города и села в современном обществе: тенденции, проблемы, перспективы. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2021. – с. 176-180
Վ. Ալեքսանյան , Դ. Հովհաննիսյան
Թռչնաբուծության ոլորտի մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես, #3, 2021 հուլիս – սեպտեմբեր, էջ 37-44
В. С. Алексанян , А.Р. Кузнецова, С.Н. Широков, И.Р.Трушкина
Оценка современного состояния производства зерна в Республике Армения
2021 | Հոդված/Article
Международный сельскохозяйственный журнал, Москва 2021, N 4(382, ст. 45-49
Վ. Ալեքսանյան , Դ. Հովհաննիսյան
Մսամթերքի շրջանառության ոլորտում հնարավոր անբարեխիղճ մրցակցության երևույթների կարգավորումներն ու դրանց բարելավման ուղիները ԵԱՏՄ շրջանակներում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն» Երևան 2021 N1(34), էջ 18-28
Վ. Ալեքսանյան , Ա. Կիրակոսյան
Ուղղահայաց գյուղատնտեսության հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետության ինովացիոն զարգացման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Հայկական տնտեսագիտական հանդես, # 1, Երևան 2021. – էջ 204-217
Ուսանողների պրակտիկայի, գյուղատնտեսական տվյալների հավաքագրման և ուսանողակենտրոն ուսուցման լավագույն փորձի վերաբերյալ
2021 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2021
V. Aleksanyan , K. Mnacakanyan, A. Orekhova, A. Chmil
Issues of Swine Breeding Development and the Main Solution Ways in the Republic of Armenia
2020 | Հոդված/Article
“Agroscience and technology” scientific journal 2020 4/72, p. 22-28
Վարդան Ալեքսանյան , Դավիթ Հովհաննիսյան
«Կարագ» ապրանքային շուկայի մրցակցային միջավայրը և դրա բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես, #4, 2020 հոկտեմբեր – դեկտեմբեր, էջ 289-296
Վարդան Ալեքսանյան , Հարություն Թամոյան
Խաղողագործության զարգացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ Վայոց ձորի մարզում
2019 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես, 2019, #3, հուլիս – սեպտեմբեր, էջ 77-88
В. Алексанян , Э. Казарян, А. Тамоян
Эконометрический анализ взаимосвязи между площадью виноградников, валовым урожаем и урожайности винограда в Вайоцдзорском марзе Республики Армения
2019 | Հոդված/Article
“Экономико-Правовые и социально-культурные аспекты взаимодействия и сотрудничества в интеграционном обществе”. Сборник статей международной научно-практической конференции. Москва, 2019, 1, 88-91
Վարդան Ալեքսանյան , Ալիկ Սահակյան
ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների մեծացման հնարավորությունները
2019 | Հոդված/Article
AYLYNTRANQ scientific journal, 2019, 4, 110-121
Վարդան Ալեքսանյան , Իլոնա Ալեքսանյան
ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների արտաքին առևտրի վերլուծությունը
2019 | Հոդված/Article
Եվրասիա միջազգային համալսարան, Բանբեր, Երևան , 2019, #1, էջ 93-104
Վարդան Ալեքսանյան , Հարություն Թամոյան
Խաղողագործության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում
2019 | Հոդված/Article
AYLYNTRANQ scientific journal, 2019, 2, 174-185
Aleksanyan V. S. , Oriekhova A., Chmil A.
Analysis of enterprise potential for measuring control efficiency
2019 | Հոդված/Article
Life Sciences, a Challenge for the Future, 2019, 1, 13-19
Վարդան Ալեքսանյան , Ալիկ Սահակյան
Ագրոմարքեթինգի առանձնահատկությունները և կիրառման հնարավորությունները ՀՀ Տավուշի մարզում
2019 | Հոդված/Article
AYLYNTRANQ scientific journal, 2019, 3, 228-244
В. Алексанян , Г. Керобян
Улучшение экспорта алькогольных напитков и перспективы в Армении
2018 | Հոդված/Article
Сборник материалов Международной студенческой научной конференции “Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития”. // Кубанский Государственный аграрный университет, Краснодар, Полиматис, 2018, 1, с. 93-100
В. Алексанян , Н. Галстян
Некоторые вопросы развития органического сельского хозяйства в Республике Армения
2018 | Հոդված/Article
Сборник материалов Международной студенческой научной конференции “Аграрная экономика и импортозамещение: проблемы, перспективы и векторы развития”. // Кубанский Государственный аграрный университет, Краснодар, Полиматис, 2018, 1, с. 32-39
Վարդան Ալեքսանյան , Իլոնա Ալեքսանյան, Վահագն Արսենյան
Կաթի գնի ձևավորումը և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
AYLYNTRANQ scientific journal, 2016, 3, 68-76
В. Алексанян , Э. Казарян
Особенности и тенденции развития сельского хозяйства Республики Армения
2015 | Հոդված/Article
“Поиск модели эффективного развития: экономико-правовые аспекты социо-хозяйственной модернизации на постсоветском пространстве”. Сборник статей международной научнопрактической конференции. Краснодар, 2015, 1, 126-132
Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման կառուցակարգերի մշակման և գուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավման հիմնական ուղղությունները ¥ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով¤
2013 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար, 2013, էջ 61-62
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ մագիստրոսական թեզ կատարելու համար «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության
2013 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2013թ.
Գյուղատնտեսության պետական կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
2012 | Հոդված/Article
“Современные проблемы экологического и органического сельского хозяйства" Материалы международной научной конференции, Ереван, “ГАУА” 2012, с. 24-28
Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի, գիտական ապահովման կառուցակարգերի և կադրերի պատրաստման համակարգի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունում (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2012 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2012. - էջ 117-121
Կ. Ա. Գրիգորյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան
Մեթոդական ցուցումներ «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսությունում» և «Գին և գնագոյացում» առարկաների ստուգողական առաջադրանքների կատարման համար
2012 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 2012թ.
Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարման ձևերը և դրանց զարգացման միտումները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2011 | Հոդված/Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 2(10): Երևան, «Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ էջ 231-243
Գյուղատնտեսության հիմնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները (Արագածոտնի մարզի օրինակով)
2011 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, գիրք 1, Երևան, «Գիտություն», 2011.-էջ 193-197
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության ռիսկերի կառավարման մի քանի հարցեր
2010 | Հոդված/Article
«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու – 4: Երևան,«Ա. Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի հրատարակչություն, 2010թ էջ 187-195
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսության զարգացման միտումները, առկա խնդիրները և ճյուղի կառավարման բարելավմամբ դրանց լուծման հնարավորությունները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 6-7, մայիս-հունիս, 2009, էջ 108-110
ՀՀ Արագածոտնի մարզում գյուղատնտեսական մթերքների համախառն արտադրանքի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 5, Երևան, 2009, էջ154-172
Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ Արագածոտնի մարզում
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 8-9, հուլիս-օգոստոս, 2009, էջ 95-98
Ս. Գ. Ղազարյան, Վ. Ս. Ալեքսանյան , Լ. Ազատյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը` որպես ճգնաժամի հաղթահարման միջոց
2009 | Հոդված/Article
«Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում և աշխարհում» ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Գիտությու», 2009. - էջ 169-176