Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան

Պրոֆեսոր | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթությունը
1956 - 1966 թթ. Մ. Աբեղյանի անվան մաթեմատիկական թեքումով դպրոց
1966 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան բաժանմունքի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեությունը
1969 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լաբորանտ
1971 - 1974 թթ. Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀԻ ավագ ինժեներ
1977 - 1993 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի, ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, գիտական ուղղության ղեկավար
1993 - 1999 թթ. ՀՀ ԱԺ Տնտեսագիտական վերլուծության վարչության պետ
1994 - 1996 թթ. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարչության անդամ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարության կոլեգիայի անդամ
1999 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի Ֆինասահաշվային ամբիոնի վարիչ
2007 թվականից ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
2001 - 2002 թթ. ՀՀ տարաբնակեցման սխեմայի մշակման ծրագրի խորհրդատու
2001 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի տնտեսագիտական խմբի ղեկավար
2004 - 2006, 2007 - 2020 թթ. Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի հայեցակարգի մշակման խմբի ղեկավար
2005 - 2006 ՀՀ-ում հողերի խոշորացման ծրագրի մշակման խմբի ղեկավար

Գիտամանկավարժական գործունեությունը
1980 - 1982 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դոցենտ
1982 - 1995 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի դոցենտ, պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Մասնագիտացված խորհրդի անդամ, նախագահի տեղակալ
1997 թվականից ՀՀ կառավարման Ակադեմիայի պրոֆեսոր
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2004 թվականից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2007 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
1995 - 2010 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ
2004 - 2016 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ

Գիտական աստիճան եւ կոչում
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՌԴ բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ,
ՀՀ ինժեներական ակադեմիայի անդամ, միջազգային ինժեներական ակադեմիայի անդամ

Օտար լեզուների իմացությունը
ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան վիճակը
ամուսնացած է, ունի 3 որդի

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Զախարյան
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը
2021 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 67-76
|
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ
В. Бостанджян , А. Захарян
Основные факторы инновационного развития экономики в Республике Армения
2020 | Հոդված/Article
Россия и ЕАЭС: глобальные тренды взаимодействия и новые вызовы для обеспечения национальной и региональной безопасности 22.10.2020, с. 98-102, Россия
Վ. Բոստանջյան , Գ. Կիրակոսյան
ՀՀ ֆինանսական համակարգի վրա ազդող գործոնները և դրանց հիմնական բնութագիրը
2020 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 65-70
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2, էջ 122-133
Վարդան Բոստանջյան , Վահե Մարտիրոսյան
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2018, 1, էջ 12-19
|
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան
|
Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում
2017 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան
|
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|
Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129
|
Վարդան Բոստանջյան , Սեդրակ Թոփլաղալցյան
Ներդրումային քաղաքականության միջազգային փորձը
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 21-30
|
Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Ս. Թադևոսյան
ՀՀ ֆոնդային բորսայում անհատ ներդրողների մասնակցության հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N3,, 88-95 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Մկրտումյան
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ռազմավարական ուղիները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 472-477 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Տ. Հարությունյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 322-331 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Հ. Գևորգյան
Շուկայական իրացվելիության ռիսկը ՀՀ բանկային համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 283-289 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Թադևոսյան
ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 233-240 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բ. Բոստանջյան , Տ. Վ. Հարությունյան
Հարկային հարաբերությունների համակարգը և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 59-67 էջ
|
Վ. Բ. Բոստանջյան , Գ. Է. Մինասյան
ՀՀ պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատումը SVAR մեթոդաբանությամբ
2016 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 53-58 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Գ. Մինասյան
Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N3, 214-221 էջ, Հայաստան
|
Энергетическая безопасность и некоторые вопросы геополитики
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2016թ․, 13, Выпуск – 3, 111-116 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավտության գնահատման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 32-40 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Ալբերտ Խաչատրյան
Հարկման բազայի ընդլայնման և հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2016թ․, 1 (23), 11-20 էջ, Հայաստան
|
Постсоветские страны перед выбором пути развития
2015 | Հոդված/Article
Научные труды МАУП, Украина, 2015, N2, Выпуск – 45, 56-60 стр.
|
Հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման հիմնական սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 283-289 էջ
|
Աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերն արտադրական ձեռնարկություններում
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3,, 136-141 էջ
|
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 120-126 էջ
|
Վճարահաշվարկային համակարգերի և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 54-61 էջ
|
Հարկային վարչարարության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2015թ․, 1(37), 46-60 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 233-244
|
Բոստանջյան Վ. , Մուսայելյան Տ.
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 204-217
|
Հակամենաշնորհային քաղաքականության խնդիրները և նպատակները
2012 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 19-29 էջ
Ֆինանսական վեահսկողության խնդիրները և հիմնական գործառույթները
2012 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 11-19 էջ
Перспективы развития энергетики Республики Армения
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու 4 (12): Երևան 2011թ., 221-229 էջ
Lessons learned from administrative simplifications improving business environment in developed countries. possible implications for Armenia
2008 | Գիրք/Book
Center for Socio-Economic research and analysis 2008 110 p.
Հանրային կառավարում
2008 | Գիրք/Book
Պետական ծառայություն. Երևան 2008թ., 320 էջ
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
2005 | Գիրք/Book
ուսումնական ձեռնարկ, գլուխ 7, Երևան, Պետական ծառայություն 2005
Հարկաբյուջետային համակարգի դերը հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի: N2, Երևան, 2004թ., 30-37 էջ
Պետական իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները և ֆինանսական ապակենտրոնացման հիմնահարցեր
2001 | Հոդված/Article
Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում գիտաժողովի նյութերի ժողովածու գիրք III, Երևան, Պետական ծառայություն 2001թ., 5 էջ
Բոստանջյան Վ. , Թամազյան Ա.
Տեղական ինքնակառավարման հիմունքները
2000 | Գիրք/Book
Եր., Պետական ծառայություն, 2000թ., գլ.5,12, 48 էջ
Budget formation in Armenia in 2000
2000 | Հոդված/Article
USAID տեղեկագիր N10, 2000
Քաղաքացիական իրավական պայմանագրեր (օրենսդրական պարզաբանումներով)
1999 | Գիրք/Book
Երևան, «Գիտակ» համալսարանի «Գոշ» հրատ., 1999թ.
Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսական կառավարման համակարգում
1999 | Հոդված/Article
«Պետական կառավարման արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.
Տնտեսական բարեփոխումները ՀՀ-ում և դրանց օրենսդրաիրավական ապահովվածության հիմնահարցերը
1999 | Գիրք/Book
«Էկոնոմիկա», Երևան, N4: 1999թ.
Պետական կառավարման օրենսդրական ապահովվածության հիմնահարցերը
1998 | Հոդված/Article
«Պետական կառավարան արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.
Organization of parliamentary phase of the Budget Process
1997 | Հոդված/Article
The Role of Parliamentary Servies In Processing. The State Budget. Bureau of the Sejm, Warshaw, 1997
Экономические основы формирования структурной политики в материальном производстве Республики Армения
1993 | Հոդված/Article
Автореферат доктовской диссертации, Ереван, 1993г.
Комплексное региональное планирование и прогнозирование
1989 | Գիրք/Book
Коллективная монография. Отв. ред. Н.П.Федоренко. Москва. Наука, 1989г
Система моделей программно – целевого планирования народного хозяйства союзной республики
1989 | Հոդված/Article
В кн.: Проблемы социально-экономического прогнозирования и планирования, Москва, 1989г.
Взаимодействие межрегиональных связей на формирование отраслевой структуры производства союзной республики
1988 | Հոդված/Article
Препринт, Всесоюзная конференция “Вопросы комплексного планирования и управления союзных республик и экономических районов”. Таллин, 1988г.
В. Б. Бостанджян , Э.А.Бабаян, А.И.Даниелян
Совершенствование планирования развития производства товаров народного потребителя союзной республики в условиях АСПР
1987 | Հոդված/Article
В кн.: Создание автоматизированной технологии планирования и информационное обслуживание плановых работников. Талин, “Валгус”, 1987г.
Системное моделирование процесса формирования долговременной программы развития народного хозяйства союзной республики
1986 | Հոդված/Article
Доклад к Всесоюзной конференции. Препринт ЦЭМИ АН СССР, Москва, 1986г.
Взаимодействие отраслевых систем в составе региональных программ (районы со сложившейся струкрурой производства)
1982 | Հոդված/Article
Монография. В кн.: Экономико-математические методы и модели в перспективном планировании (вопросы методологии и мотодики) под рук. академика А.Г.Аганбекяна. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Оптимизация отраслевых систем в составе экономических программ
1982 | Գիրք/Book
Монография. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
Учет народнохозяйственных аспектов при оптимизации отраслевых программ
1979 | Հոդված/Article
В кн.: Вопросы оптимизации отраслевых систем в районах нового освоения. Новосибирск, “Наука”, 1979г.
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Взаимодействие моделей отраслевых программ с моделью формирования структуры в регионе
1979 | Հոդված/Article
В кн.: Программно – целевой подход в планировании развития отраслевых комплексов. Новосибирск, “Наука”, 1979г.
Պլանավորման ծրագրանպատակային մոտեցումների մի քանի հիմնահարցեր
1979 | Հոդված/Article
Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն, 1979թ., N5
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Системное моделирование процесса реализации программы развития региона
1979 | Հոդված/Article
Известия СО АН СССР” сер.общ.наук, 1979г., вып. 1
В. Б. Бостанджян , А.М.Алексеев, Г.М.Мкртчян
Вопросы формирования целереализующих систем для комплексных экономических программ
1978 | Հոդված/Article
Известия СО АН СССР”, сер. общ.наук, 1978г., вып.3, N11