Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>

Բակալավրիատ
Անգլերեն լեզու և գրակ./Ֆրանս. լեզու և գրակ./ Գերմաներեն լեզու և գրակ./ Իսպ. լեզու և գրակ./ Իտալերեն լեզու և գրակ./ Թարգմ. գործ՝ անգ-հայ./ Լեզվբ. և միջմշ. հաղորդակցություն` անգ. լեզու 

Մագիստրատուրա

Անգլերեն լեզու և գրականություն / Արտասահմանյան գրականություն / Թարգմանչական գործ`անգլերեն (ֆրանսերեն) / Լեզվաբ. և միջմշ. հաղորդակցություն (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն) / Կիրառական լեզվաբանություն / Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ / Վարչագործարարական թարգմանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
«Համանունության վրա հիմնված բառախաղերի թարգմանությունը անգլերենից հայերեն»
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(51), Երևան, 2021, էջ
Mechanisms of Promoting Proficiency of Speaking Skills in the RA High Schools
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2021, N 1, Էջ 165-175
Irina Mkhitaryan , Diana Hayroyan
Metamorphosis in Fairy Tale Translation: Linguocognitive Perspective Translation Studies
2021 | Հոդված/Article
Theories and Practice Yerevan 2021, N1 issue 1-2, pp 54-64
Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021
Ալեքսանդր Պուշկինի «Ձմեռվա իրիկունը» բանաստեղծության հայերեն և անգլերեն թարգմանությունները
2021 | Հոդված/Article
«Թարգմանաբանություն: տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտական հանդես 1/1-2, 2021, 134-141, համահեղինակ՝ Ռ. Ղազարյան (անգլերեն)