Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ալվարդ Անդրանիկի Նահապետյան

Դասախոս | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, քարտեզագիր մասնագիտացմամբ:
2014 - 2019 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեությունը
1983 - 1992 թթ. ВИЭМ-ի Կովկասյան լաբորատորիա՝ սկզբում ինժեներ, հետո ավագ ինժեներ, այնուհետև կրտսեր գիտաշխատող:
2004 թ. Երևանի պետական համալսարան:
2004 - 2007 թթ. ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2012 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Քարտեզագրություն, Կիրառական գեոդեզիա, Գեոմորֆոլոգիա, Հողային կադաստր և հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն բառարանով

alvard.nahapetyan@ gmail.com