Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյան

Դոցենտ | Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդների » բաժինը
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման երկրաֆիզիկական մեթոդների ամբիոնում հայցորդ

Գիտական աստիճան
1993 թ-ին, ԵՊՀ-ի մասնագիտացված խորհրդում, պաշտպանել եմ գիտական թեզ` «Երկրաբանական միջավայրի հնամագնիսական անիզոտրոպության տարածաուղղորդվածությունը և լեռնային ապարների քայքայման ուղղության կանխատեսումը» թեմայով և ստացել է երկրաբանական հանքաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2006 թ-ին շնորհվել է դոցենտի կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ գիտահետազոտական մաս, ինժեներ
1982 - 1996 թթ. ավագ լաբորանտ
1996 թ-ին ասիստենտ
1996 - 2000 թթ. ավագ դասախոս
2000 թ-ից դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագնիսահետախուզություն և պետրոֆիզիկա առարկաները բակալավրատում, իսկ մագնիսահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ, հնամագնիսականություն, հանքային երկրաֆիզիկայի հիմունքներ և երկրաֆիզիկական տվյալների համակարգչային մշակում առարկաները` մագիստրատուրայում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երկրաբանական միջավայրում ապարների ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների տարածաժամանակային անիզոտրոպությունները` պայմանավորված հնամագնիսական շերտայնությանբ:
Հնագիտական օբյեկտների և ապարների հնամագնիսական տարեգրման հիմնահարցերը:
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոմնումը և հետախուզումը երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդներով:

Լեզուներ
ռուսերեն (ազատ), անգլերեն և գերմաներեն (բառարանով)

E-mail: g.markos@ysu.am

Երկաթի սկառնամագնետիտային տիպի հանքավայրերում երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի կիրառման հիմնավորումը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 75-83
|
Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166
|
Գ. Վ. Մարկոսյան , Ս. Ն. Սիմոնյան
Երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր տվյալներով Թթուջուր–Ճամբարակ պղնձի երևակման տեղամասում հանքայնացմամբ պայմանավորված թույլ անոմալիաների բացահայտումը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 151-159
|
Г. В. Маркосян , Г. А. Габриэлянц, Х. В. Хачанов, С. В. Восканян
Геолого-геохимические и геофизические критерии оценки перспектив медноколчеданного оруденения в пределах арцахской части малого Кавказа
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 170-176
|
Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական – երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ)
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2016թ․, 69, № 1, 55-64 էջ, Հայաստան
Ամրության և առաձգականության պարամետրերի կախվածու¬թյունն ապարների խոնավության աստիճանից
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 24-30
|
Влияние гигроскопичной влажности на прочность фельзитовнх туфов по штампу г.Ереван
2015 | Հոդված/Article
1986
Տափասար-Նիկոլաևսկ քրոմիտների երևակումներում կատարված երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 109-114 էջ
|
Բարձրավանի հանքային դաշտի երկրաբանական կառուցվածքի հիմնական գծերը և երկրաֆիզիկական հետազոտությունների արդյունքները
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 3-8
|
Գ. Վ. Մարկոսյան , Ռ. Ա. Քարամյան
Քրոմիտային հանքավայրերում մագնիսահետախուզության կիրառման արդյունավետությունը (Շորժայի հանքավայրի օրինակով)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #3(226) էջ.14-19
|
Պղնձի սուլֆիդային հանքավայրերի օքսիդացման զոնաներում երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը. «Վայոց ձորի «Մալախիտ» հանքավայրի օրինակով»
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2010 թ. նոյեմբեր 18-19, Երևան
|
Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի Ալձորի «Ալդարայի» տեղամասի մալախիտային զոնայի գրանիտոիդների պետրոգրաֆիական-պետրոֆիզիկական բնութագրերը
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2010 թ. նոյեմբեր 18-19, Երևան
|
Գ. Վ. Մարկոսյան , Ռ.Ս.Մինասյան
Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը հնագիտական հետազոտությունների ոլորտում
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն» ակադեմիկոս Ա. Գաբրիելյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված գիտական ընթերցումներ, 2008
Երկրաբանական միջավայրի հնամագնիսական շերտաքյնության ազդեցությունը կառույցների սեյսմակայունության վրա
2008 | Հոդված/Article
«Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը», պրոֆ. Վ.Ա.Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2008 թ-ի հոկտեմբեր 27-29
|
Շինարարական կառույցների սեյսմակայունության կախվածությունը տեղադրման ազիմուտից
2008 | Հոդված/Article
«Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը», պրոֆ. Վ.Ա.Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2008 թ-ի հոկտեմբեր 27-29
|
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները
2006 | Հոդված/Article
Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157
Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ
Գ. Վ. Մարկոսյան , Մ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Ս.Սարդարյան , Վ.Պ.Վարդանյան , Լ.Մ.Խաչատրյան
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (2002 - 2004 թթ)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, էջ 149-157, Երևան, 2006
The anthropogenic changes of water resources in the republic of armenia xx century.the monitoring of landlides in Armenia
2005 | Հոդված/Article
Lucrazile seminaruley ceocargic, Dimitrie Cantemiz 100de ani de invatamant ceocrafic oesean, Lasi, 2005, p. 21-27
Gagik Markosyan , Hasmik Balyan
The moritoring of landslides in Armenia
2005 | Հոդված/Article
Universitata "Alexanderu ion cuza" Iasi Facultatea de Geografie si Geologie Departamentul de Geografie LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC Dimitrie Cantemir 100 DE ANI DE INVATAMANT GEOGRAFIC IESEAN - 2005 NR. 25
Г.В.Маркосян , М.А.Сатиан
О структуре диатрем щелочных лампрофиров мезозоя бассейна реки веди (Ведийская офиолитовая зона, Армения)
2005 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, 2005, LVIII, N 2, 3-8
«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
Gagik Markosyan , Hasmik Balyan
The Monitoring of Landslides in Armenia First Mediterranean Conferance on Earth Observation (Remonte Sensing)
2004 | Հոդված/Article
April 21-23, 2004, Belgrade, Serbia and Montenegro
Մարկոսյան Գ. Վ. , Սարգսյան Լ.Ս.
Երկրի մագնիսական դաշտի տարածա-ժամանակային օրինաչափությունների անալիտիկ ներկայացումը
2004 | Հոդված/Article
«Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հարցերը», Երևան, ԳԵՕԻԴ, 2004,196. էջ 92-102
«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122
|
Գ. Վ. Մարկոսյան , Ա. Գ. Բարսեղյան
Археомагнитная датировка археологических объектов Армении (Հայաստանի հնագիտական օբյեկտների հնամագնիսական տարեգրումը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 118-125 (ռուսերեն)
|
Сатиан М.А., Маркосян Г.В.
Геолого-геофизическая характеристика структуры шелочно-лампрофировой диатремы “Ерасх”
2003 | Հոդված/Article
(Вединская офиолитовая зона Армении) “Доклады” НАНА т.103, N4, 2003, ст.314-219
|
Markosyan G.W. , Barsegyan A.G .
Geomagnetic field influence on the geological media formation and structures seismic resistance on the instance of the spitak’s (armenia) earthquake of 1988
2001 | Հոդված/Article
IAGA and IASPEI Join Scientific Assembly, Hanoi Vietnam, August 2001
Исследование Караунджской обсерватории геофизическими методами
2000 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов "Химическая наука Армении на пороге 21 века". Erevan - 2000
Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան , Գ. Գ. Մարկոսյան, Ս. Ռ. Հովհաննիսյան
Влияние палеомагнитной слоистости и лабораторного магнитного поля на разрушение пород (Հնամագնիսական շերտայնության և լաբորատոր մագնիսական դաշտի ազդեցությունը ապարների քայքայման ուղղության վրա)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 132-138 (ռուսերեն)
|
Авчян Г.М., Маркосян Г.В.
Учет поверхностной шероховатости при определени пористости пород
1988 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов к 50 летию геологического факультета, Изд.ЕГУ,Ереван, 1988, 8 стр.
О направленном истирании пород с позиции палеомагнитной слоистости
1988 | Հոդված/Article
Доклады АН Арм.ССР, N3, т.87, 1988, 5 стр
Авчян Г.М., Татевосян Л. К., Маркосян Г.В.
Анизатропия удельного электрического сопротивления (проводимости), проницаемости по газу и магнитной восприимчивости горных пород
1988 | Հոդված/Article
Известия АН, Арм. ССР, Науки о Земле, N4,т. XXXXI, 1988, 10 стр.
|
Авчян Г.М., Гентенман Л., Маркосян Г.В.
Анизотропия скорости упругих волн в горных породах
1988 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N3, т. XXXXI, 1988, 8 стр
|
Авчян Г.М., Маркосян Г.В.
Связь направления разрушения пород с палеомагнитной слоистостью
1988 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N6,т. XXXXI, 1988, 8 стр
|
Авчян Г.М., Маркосян Г.В.
Прогноз направления разрушения пород
1987 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, N 1, т. XXXX, 1987, 5 стр.
Հ. Մ. Ավչյան, Գ. Վ. Մարկոսյան
Влияние гигроскопичной влажности на проч¬ность фельзитовых туфов по штампу (Հիգրոսկոպիկ խոնավության ազդեցությունը ֆելզիտային տուֆերի ամրության վրա ըստ շտամպի)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 129-134 (ռուսերեն)
|
Авчян Г.М., Маркосян Г.В.
Влияние порового заполнителя на скорость распространения на скорость упругих волн
1985 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР "Науки о земле", 1985, N3, т. 38, 7 стр.