Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գևորգ Վարդանի Մանուկյան

Ասիստենտ | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթությունը
2004 - 2008 թթ. ԵՐՃՇՊՀ, «Քաղաքային կադաստր» մասնագիտությամբ, ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան
2008 - 2010 թթ. ԵՐՃՇՊՀ, «Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա» մասնագիտությամբ, ճարտարագիտության մագիստրոսի աստիճան
2010 - 2013 թթ. ՀԱԱՀ Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոն, հայցորդ
2014 թթ. Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեությունը
2010 - 2011 թթ. անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի << Զեյթուն>> տարածքային ստորաբաժանում, անշարժ գույքի հաշվառման բաժնի 1-ին կարգի
2012 թթ. «ՍՏԵՓՐԻԿ» ՍՊԸ քարտեզագրող, գեոդեզիստ, չափագրող, հողաշինարար
2014 թթ. ՀԱԱՀ Հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոն
2015 թ-ից մինչև այսօր քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող առարկաներ
Ինժեներային գրաֆիկաներ (AutoCAD), Կառուցապատ տարածքների կադաստր, Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր, Գեոդեզիա, Հողագույքային հարաբերություններ, Անշարժ գույքի կադաստր և մոնիթորինգ,

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն