Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Կրթություն
1979 թ. ընդունվել և 1983 թ-ին Գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Հայկական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը
1987 - 1991 թթ. սովորել և ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հեռակա ասպիրանտուրան
2006 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1998 թթ. աշխատել է ՀՀ ԿԳ նախարարության Մանկավարժական գիտությունների ԳԻ որպես կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող, ապա գիտքարտուղար
1998 - 1999 թթ. ՀՀԿԳ նախարարության կադրերի բաժնում որպես առաջատար մասնագետ
1994 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում
2006 թ-ից ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչն է
2008 - 2010 թ-ից Աշխարհագրության 005 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար
2009 - 2012 թթ. դպրոցական աշխարհագրության օլիմպիադայի հանրապետական փուլի նախագահ
2012 թ-ից մասնագիտական կրթության ՈԱԱԿ փորձագետ
2014 թ-ից ԵՊՀ ԻՄ տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ

Հեղինակ է դպրոցական աշխարհագրության ծրագրերի, դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների, բուհական ուսումնական ձեռնարկի և մոտ 40 գիտական հոդվածների:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
 • Արաբական երկրների աշխարհագրություն
 • Հայաստանի և հարակից երկրների երկրագրություն

  Մագիստրատուրա
 • Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն և մեթոդիկա
 • Վրաստանի և Ադրբեջանի երկրագրություն
 • Զբոսաշրջությունը բնական միջավայրում

  Ամուսանացած է ունի 2 զավակ:

 • География туризма
  2016 | Գիրք/Book
  Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.
  From the history of school geography contents development in the schools of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  IGU Regional Conference, Krakow, Poland, Book of Abstracts, IGU 2014 -1363
  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
  2014 | Գիրք/Book
  Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ
  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ
  2014 | Գիրք/Book
  Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ
  Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք)
  2014 | Գիրք/Book
  Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ
  Հ. Հովհաննիսյան , Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան, Մ. Մալխասյան
  Գիտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները
  2014 | Գիրք/Book
  Մեթոդական ցուցումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ
  Ջրաօդերևութաբանական կրթությունը ԵՊՀ կրթական բարեփոխումների համատեքստում
  2014 | Հոդված/Article
  Ջրաբանության,օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, էջ 107-109
  Մանասյան Մ. , Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.
  Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան. դասագիրք)
  2014 | Գիրք/Book
  Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2014թ., 240 էջ
  Մանասյան Մ. , Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա ., Հովհաննիսյան Գ.
  Աշխարհագրություն (8-րդ դասարան. դասագիրք)
  2014 | Գիրք/Book
  Երևան, «Մանմար» հրատարակչություն, 2014թ., 224 էջ
  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
  Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ
  Աշխարհագրություն 7-8 (ուսուցչի ձեռնարկ)
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Մանմար», 88 էջ
  Աշխարհագրություն -7 (7-րդ դասարանի դասագիրք)
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Մանմար», 176 էջ
  Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
  Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
  2012 | Գիրք/Book
  Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ
  Հովհաննիսյան Գուրգեն , Մարիամ Ղուկասյան
  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 3
  2011 | Գիրք/Book
  Երևան, «Զանգակ -97», 2011 160 էջ
  Աշխարհագրություն - 10
  2010 | Գիրք/Book
  Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 2
  2010 | Հոդված/Article
  Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 164 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Խ. Սարգսյան
  Աշխարհագրություն: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար: 10-12-րդ դասարաններ
  2010 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 96 էջ
  Geographical Education in Armenia
  2010 | Հոդված/Article
  Abstracts of the International Geographical Union Regionall Conferanc, Bridging Diversity in a Globalizing World, CD-Rom, Tel Aviv, Israel, 2010, 1p.
  Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
  2010 | Գիրք/Book
  Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
  Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները
  2009 | Հոդված/Article
  «Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.)
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.)
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
  2009 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2009, 176 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս
  2009 | Գիրք/Book
  Երևան, «Զանգակ-97», 2009, 112 էջ
  Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում
  2009 | Հոդված/Article
  «Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
  Աշխարհագրության թեստը որպես սովորողների գիտելիքները ստուգելու(գնահատելու) միջոց
  2009 | Գիրք/Book
  «Բնագետ», հատուկ թող., Համահայկ. 2-րդ գիտաժող. նյութեր, 2009, էջ 122-123
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
  2008 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2008, 144 էջ
  Խնդիրներն և վարժություններն աշխարհագրության դպրոցական օլիմպիադաներում
  2007 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2007, N 3-4, էջ 60-63
  Գ. Հովհաննիսյան , Ն. Տողանյան, Լ.Մարտիրոսյան
  Ես և շրջակա աշխարհը 2-4
  2007 | Գիրք/Book
  Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 80 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 2-րդ դասարանի դասագիրք
  2007 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 144 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Մ.Իսկանդարյան
  Աշխարհագրություն 6
  2007 | Գիրք/Book
  Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2007, 60 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան
  Աշխարհագրություն 7-8
  2007 | Գիրք/Book
  Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 88 էջ
  Դպրոցական աշխարհագրական կրթության անցած ուղին և արդի հիմնախնդիրները
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհ.գիտ.Հայաստանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 459-467
  ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակության վերլուծության փորձ
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհ.գիտ. Հայաս տանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 485-496
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
  «Աշխարհագրություն» և «Հայաստանի աշխարհագրություն» առարկաների չափորոշիչներ և ծրագրեր
  2006 | Գիրք/Book
  Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 56 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
  Տարրական դպրոցի «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր (2-4-րդ դաս.)
  2006 | Գիրք/Book
  Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006,2008, 40 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
  «Բնություն» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր
  2006 | Գիրք/Book
  Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 2008, 35 էջ
  Դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակությունը և դրա հետագա կատարելագործման հիմնախնդիրները
  2005 | Գիրք/Book
  «Մանկավարժություն», 2005, N 2-3, էջ 41-52
  Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան, Վ.Պողոսյան
  Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի պետական կրթական չափորոշիչ (նախագիծ)
  2004 | Գիրք/Book
  Երևան, 2004, 70 էջ
  Խնդիրների և վարժությունների դերը աշխարհագրության դասերին
  2004 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004, N 5-6, էջ 56-63
  Դպրոցականների օլիմպիադաներն աշխարհագրությունից
  2003 | Հոդված/Article
  «Գիտելիք», N 11, 2003, էջ 51-54
  Շիրակի մարզի սովորողների բնապահպանական կրթության առանձնահատկությունները
  2002 | Գիրք/Book
  «Շիրակի մարզի բն. ռես. օգտ. և բնապահ. հիմն.», Երևան, 2002, էջ 159-161
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն
  2001 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ)
  2001 | Գիրք/Book
  Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան
  Բնություն 4. «Մենք և շրջակա բնությունը»
  2000 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, Հանրակրթ. դպ.4-րդ դաս. դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000, 152 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Մ.Իսկանդարյան
  Աշխարհագրություն 5-6
  2000 | Գիրք/Book
  Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2000, 80 էջ
  Աշխարհագրություն 99
  1999 | Գիրք/Book
  Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Հ.Գաբրիելյան
  Աշխարհագրություն. 4-8. Հանրակրթական դպրոցի ծրագիր
  1999 | Գիրք/Book
  Երևան, 1999, 23 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան
  Հայաստանի աշխարհագրություն
  1999 | Գիրք/Book
  Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1999, 64 էջ
  Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգի արտացոլումը հանրակրթական դպրոցի աշխարհա գրության դասընթացներում
  1997
  Հոդված
  Կայուն հաս. զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգ. Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 1997, էջ 248-250
  Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան
  Բնություն 4
  1997 | Գիրք/Book
  Փորձարկվող դասագիրք, Երևան, «Լույս», 1997, 124 էջ
  The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education
  1997 | Հոդված/Article
  Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36
  Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան
  Աշխարհագրական կրթություն. (բովանդակային ուրվագծեր)
  1997 | Հոդված/Article
  «Դպիր», Եր., 1997, N 1-2, էջ 58-59
  Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան
  Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի հայեցակարգ (բարեփոխված)
  1996 | Գիրք/Book
  Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհ. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր, Երևան, 1996, էջ 34-40
  Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան, Լ.Վալեսյան
  Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհագրություն. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր
  1996 | Գիրք/Book
  Երևան, 1996, 40 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան, Խ.Նազարյան
  Աշխարհագրության ծրագիր. 4-8-րդ դասարաններ
  1992 | Գիրք/Book
  Երևան, 1992, 118 էջ
  Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան
  Հայեցակարգ Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի
  1992 | Գիրք/Book
  Աշխարհ. ծրագիր. 4-8-րդ դաս., Եր. 1992, էջ 112-118