Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Կարինե Վազգենի Շախոյան

Դասախոս | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Ծնվել է 1955 թ-ին, Թբիլիսի քաղաքում:

Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Երևանի Չեխովի անվան համ. 55 միջնակարգ դպրոցում:
1972 թ-ին ընդունվել և 1977 թ-ին ավարտել է ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1978 թ-ից աշխատել է Երկրաբանական Կովկասյան լաբորատորիայում որպես կրտսեր գիտաշխատող:
1993 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում որպես ավագ լաբորանտ,
2009 թ-ից որպես դասախոս:

Դասավանդում է
ՀՀ բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները

Վարում է հետևյալ առարկաների սեմինար և գործնական պարապմունքները
 • Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
 • Բնակչության աշխարհագրություն

  Ամուսնացած է: Ունի 2 երեխա:

 • Կ. Վ. Շախոյան , Ա. Մազմանյան
  Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում
  2015 | Հոդված/Article
  «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 327-333
  Сельский туризм как фактор регионального развития (на примере Республики Армения)
  2014 | Հոդված/Article
  Трансформация социально-экономического пространства Евразии в постсоветское время, Сборник статей Том 2, стр. 348-355
  Основные подходы к определению агротуризма (Ագրոտուրիզմի սահմանման հիմնական մոտեցումները)
  2013 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 31-37 (ռուսերեն)
  |
  О развитии агротуризма в Армении (Հայաստանում ագրոտուրիզմի զարգացման մասին)
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(227), էջ 40-45 (ռուսերեն)
  |