Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Մարատ Արիսի Գրիգորյան

Դոցենտ | Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
Կրթություն
1958 թ-ին սննդի արդյունաբերության տեխնիկում
1960 թ-ին ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1967 թ-ին Մոսկվայի պետական համալսարան ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1973 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
1976 թ-ին դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1966 թ-ին ՀԽՍՀ Երկրաբանական վարչություն, սեյսմահետախուզական արշավախմբի երկրաֆիզիկոս
1966 թ-ին ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
1973 թ-ին երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ավագ դասախոս
1976 թ-ին ԵՊՀ երկրաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1980 - 2008 թթ. երկրաբանական ֆակուլտետի դեկան
2008 թ-ից առ այսօր Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան
1973 թ-ից մինչև օրս տարբեր տարիների ընթացքում ղեկավարում է Երկրաբանության և աշխարհագրության բնագավառներում պայմանագրային հիմունքներով կատարվող գիտաարտադրական թեմաների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։
1974 թ-ին Երկրաբանա-երկրաֆիզիկական աշխատանքների արշավախմբի ղեկավար Ադլեր - Սոչի - Դոգոմիս ծովափնյա շրջանի հատվածում (սողանքային երևույթների ուսումնասիրում).
1988 թ-ին Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, որպես գլխավոր փորձագետ նախագծվող ատոմային էլեկտրակայանի շինհրապարակի ընտրման աշխատանքների
2008 թ-ից առ այսօր Կիրառական երկրաբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար

Աշխատանքային փորձը տարբեր երկրներում
Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, որպես գլխավոր փորձագետ նախագծվող ատոմային էլեկտրոկայանի շինարարական հրապարակի ընտրման աշխատանքների: 2002 թ. որպես սեյսմոհետախուզական աշխատանքների կատարման գլխավոր մասնագետ: 2016 թվականին, որպես փորձագետ, մասնակցել է Ճապոնիայում սողանքային երևույթների ուսումնասիրման և կառավարման աշխատանքներին, հանդես է եկել զեկուցումով:

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաֆիզիկա», «Սեյսմահետախուզություն», «Սեյսմահետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ», «Ինժեներային սեյսմահետախուզություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի ուսումնասիրում, սեյսմալոգիա, ինժեներական երկրաֆիզիկա, վտանգավոր երկրաբանական երևույթներ, հատկապես
սողանքային երևույթների ուսումնասիրում, լանջերի կայունության գնահատում երկրաֆիզիկական համալիր մեթոդների կիրառմամբ, ջրաերկրաբանական և ինժեներական երկրաբանության խնդիրների ուսումնասիրություն, հանքավայրերի շահագործման ընթացքում բնապահպանական ռիսկերի գնահատում, ջրային ռեսուրսների կառավարում։

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բավարար)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Դուբլին, Կանն, Վենետիկ, Իրան, ՌԴ, Ճապոնիա, Բեռլին, ՀՀ

Հասարակական գործունեություն
Եվրոպայի երկրաֆիզիկոսների ասոցացիայի անդամ
ԵՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի (երկրաբանության և աշխարհագրության) գլխավոր խմբագիր
1965 թ Հայոց ցեղասպանության 50 ամյակի տարելիցի ցույցի կազմակերպման ղեկավարներից է։
1967 թվական Մոսկվայի պետական համալսարանում հայ ուսանողների հետ կազմակերպում է Մոսկվայի հայ մտավորականների հավաք, որտեղ բացման խոսքով հանդես է գալիս Մ.Գրիգորյանը, իսկ հաջորդ օրը հայ ուսանողների կողմից կազմակերպվում է բողոքի ցույց Մոսկվայում թուրքական դեսպանատան առաջ և հանրահավաք Մոսկվայի հայկական գերեզմանատանը։

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ։
ԽՍՀՄ-ի Երկրաբանության նախարարության պատվոգիր։ ՀՀ Անանիա Շիրակացու մեդալ, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, Դրաստամատ Կանայանի և Մարշալ Բաղրամյանի մեդալներ, ՀՀ կրթության և գիտության, բնապահպանության նախարարությունների ոսկե մեդալ, ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ։

Մասնագիտական պատրաստվածություն
1966 - 1967 թթ. Մոսկվայի Պետական Համալսարան

Դեկանի պաշտոնում աշխատած տարիների ընթացքում ֆակուլտետում նրա նախաձեռնությամբ կազմակերպվել են նոր ուսումնական, գիտական լաբորատորիաներ, համակարգչային լսարաններ, որոնք հագեցած են ամենաժամանակակից սարքավորումներով։

Ներկայումս ֆակուլտետը ուսումնական, գիտական համագործակցության պայմանագրեր ունի տարբեր երկրների (Ֆրանսիայի, ՌԴ-ի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի) համապատասխան կենտրոնների հետ։

Ազատ և Վեդի գետային ավազանների ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ մեթոդով
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 1-5
|
Использование гидрогеофизических характеристик при схематизации геофильтрационных условий вулканических областей (Ջրաերկրաֆիզիկական բնութագրերի կիրառումը հրաբխային մարզերի երկրաֆիլտրացիոն պայմանների գծագրման ժամանակ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 88-92
|
Մ. Գրիգորյան , Ռ. Խաչատրյան, Թ. Գյումբալյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքային հիմնական դեֆորմացվող երկրաբանական մարմինները
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 412-421
Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
"Զոնդում դաշտի կայունացման" մեթոդի կիրառումը ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունը որոշելու նպատակով
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-154
|
Ողջաբերդի սողանքային տարածքի ուսումնասիրությունների առկա խնդիրները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9
|
Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166
|
Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213
|
Marat Grigoryan , Andon Lazarov, Dimitar Minchev, Chavdar Minchev, Anatas Dimitrov
Interferometric SAR modeling of geophysics measurements
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 182-188
|
Պալեոջրաերկրաբանական խնդիրների լուծումն էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ եղամակով (Սևանի ջրհավաք ավազանի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
Стратегические и практические направления оценки экологического риска (Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման ռազմավարական և գործնական ուղղությունները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 154-153 (ռուսերեն)
|
К вопросам теории современных движений земной коры
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293
|
Գրիգորյան Մ. Ա. , Սուջյան Ս. Ա.
Աշխարհը թվերով ու փաստերով
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 234 էջ
Григорян М. А. , Думикян П. А.
Роль музея в современной туристкой деятельности
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы наук о Земле: сборник трудов II научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. 2017, стр. 512-515
|
Երկրի կեղևի և վերին թաղանթի ուսումնասիրությունն երկրաֆիզիկական դաշտերի վարիացիաների օգնությամբ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-32
|
Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
Подземный сток водосборного бассейна реки Ахурян (в пределах территории РА) (Ախուրյան գետի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա հոսքը (ՀՀ տարածքի սահմաներում))
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 57-60
|
Տարածության մեջ գրունտային ջրերի տեղադրումը և խորության պարբերական փոփոխության ազդեցությունը սողանքային լանջի կայունության վրա
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2016 #3, էջ 3-7
|
ՀՀ Տարածքի սողանքների դասակարգման և շրջանացման հարցի վերաբերյալ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 39-43
|
Երկրաբանական միջավայրում սողանքների ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստող կենսաքիմիական երևույթները (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #1, էջ 10-15
|
Գրիգորյան Մ. , Խարազյան Էդ.
ՀՀ տարածքում ռադիոակտիվ, վտանգավոր քիմիական նյութերի ու թափոնների թաղման նպատակով ընդերքի տեղամասերի տեկտոնական քարտեզի կազմման ուսումնասիրություններ
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի ֆոնդ, 2010, 181 էջ
Գրիգորյան Մ.Ա. , Մինասյան Ռ.Ս.
ՄԹ արդյունքների մեկնաբանություն Գրիձոր և Քարքար տեղամասերում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի ֆոնդ, 2010, 181 էջ
Գրիգորյան Մ.Ա. , Մինասյան Ռ.Ս.
ՀՀ տարածքի բնական լանջերի կայունության Սևանի ավազանի երկրաբանա-հիդրոերկրաբանական կառուցվածքը և անթրոպոգեն ազդեցության գնահատումը համալիր ուսումնասիրության հիման վրա
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի ֆոնդ, 2008, 43 էջ
Հ. Հ. Սարգսյան , Ս. Վ. Գրիգորյան, Մ. Ա. Գրիգորյան , Է. Խ. Խարազյան, Ա. Ս. Ավանեսյան
Շիրակի ճկվածքի հնարավոր նավթաբերության հեռանկարները
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 3-15
|
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները
2006 | Հոդված/Article
Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157
Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ
Հ.Հ. Սարգսյան , Ս.Վ. Գրիգորյան , Է.Խ. Խարազյան, Մ.Ա. Գրիգորյան , Ա. Ս. Ավանեսյան
ՀՀ Շիրակի ճկվածքի նավթաբերության հեռանկարները
2006 | Հոդված/Article
Երեվանի Պետական Համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, #3, էջ.3-15
Количественная оценка афтершокового процесса Спитакского землятрясения 1988 г.(Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետցնցումային փուլի քանակական գնահատականը)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
ՀՀ տարածքի բնական լանջերի կայունության գնահատում և սողանքային երևույթների ուսումնասիրությունը
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի ֆոնդ,2005. 63 էջ
«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122
|
Արեգակնային պրոտոնային բռնկումների և օզոնի պարունակության փոփոխության կապը Ամբերդի դիտակայանի տվյալներով
2003 | Գիրք/Book
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 2003 5/6, էջ 8
Результаты гравиметрических исследований на территории Армянской АЭС за 1994-1997гг. (Հայաստանի ատոմակայանի տարածքում 1994-1997թթ. կատարված գրավիչափական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 131-132 (ռուսերեն)
|
Геоэлектрические критерии исследования подземных вод (на примере работ в бассейне оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման գեոէլեկտրական չափանիշները)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 121-123 (ռուսերեն)
|
Մ. Ա. Գրիգորյան , Ա. Ս. Սարդարյան , Ֆ. Ա. Ասատրյան, Ա. Ռ. Սուքիասյան, Վ. Պ. Վարդանյան , Գ. Գ. Իլիկչյան
Результаты изучения апериодических вариаций силы тяжести в Армавирском районе (Արմավիրի շրջանում ծանրության ուժի ապերիոդիկ վարիացիաների ուսումնասիրության արդյունքները)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 107-109(ռուսերեն)
|
Результаты измерений вариаций гравитационного поля на территории геодинамоческого полигона Армавир-Ташир (Արմավիր-Տաշիր փորձադաշտում կատարված գրավիտացիոն դաշտերի փոփոխությունների արդյունքները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Разультаты режимных гравиметрических наблюдений на оползне “Вургун” Иджеванского района (Իջևանի շրջանի “Վուրղուն” սողանքի պարբերական գրավիմետրական դիտարկումների արդյունքները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 155-159 (ռուսերեն)
|
Электроразведочные исследования на одном из оползневых участков в Дилижанском районе Армянской ССР (Դիլիջանի շրջանի սողանքային մարմիններից մեկի էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն)
|
է. Բ. Հաջիմամուդով, Մ. Ա. Գրիգորյան , Դ. Ա. Խաչատրյան
Возможности электроразведки при изучении оползневых явлений в карьерах (էլեկտրահետախուղության հնարավորությունը բացահանքերում սողանքային երևույթները ուսումնասիրելու ժամանակ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 122-127 (ռուսերեն)
|
Геолого-геофизическая характеристика сейсмоактивных зон северо-западной части Армении (Հայաստանի հյուսիս արևմտյան սեյսմոակտիվ զոնաների երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Природа современных движений земной коры на территории Арм. ССР (Երկրի կեղևի ժամանակակից շարժումների բնույթը ՀՍՍՀ տարածքում)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն)
|
Դ. Ա. Խաչատրյան, Մ. Ա. Գրիգորյան , Է. Բ. Հաջիմամուդով
Об электромагнитных свойствах почв и грунтов северного склона горы Арагац (Արագած լեոան հյուսիսային լանջի գետնահողերի էլեկտրամագնիսական հատկությունների մասին )
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #1, էջ 131-138 (ռուսերեն)
|