Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Նարեկ Աղվանի Հարությունյան

Դոցենտ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1994 թթ. «Հեռակա մաթեմատիկայի դպրոց», Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) մաթեմատիկայի ֆակուլտետին կից:
1995 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, բակալավրատուրա
1999 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչումը
2012 թ-ին դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության» ամբիոնի վարիչ:
2018 - 2018 թթ. Երկրատեղեկատվական համակարգերի փորձագետ «Որոշումների աջակցման օպտիմալացում Վայոց Ձորի մարզում տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ռազմավարության միջոցովե ԱՄՆ IBM ընկերության և ՀՀ ISPC կենտրոնի համատեղ ծրագրում:
2017 - 2017 թթ. Բնապահպանության մասնագետ «Ավտոճանապարհային մեքենաներե փակ բաժնետիրական ընկերությունում:
2017 - 2017 թթ. Մասնագետ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) «Զբոսաշրջության ինտեգրացված զարգացմանե ծրագրում.
2013 - 2018 թթ. Դոցենտ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության» ամբիոնում:
2013 թ-ից մինչ օրս Համատեղությամբ դոցենտ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղում:
2008 - 2013 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի փոխտնօրեն:
2007 - 2013 թթ. Համատեղությամբ դասախոս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության» ամբիոնում:
2011 - 2011 թթ. ՀՀ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տեղամասի վարիչ:
2009 - 2009 թթ. Փորձագետ Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության (GTZ) «Համայնքային և տնտեսական զարգացում Հայաստանում» ծրագրում:
2009 - 2009 թթ. Փորձագետ Հայնախագիծ ԲԲԸ «ՀՀ Վայոց ձորի տարածքային հատակագծման նախագիծ» ծրագրում:
2008 - 2008 թթ. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության «Երիտասարդների բնապահպանական և քաղաքացիական կրթություն» ծրագրում ուսուցանող:
2007 - 2008 թթ. Երկրատեղեկատվական համակարգերի մասնագետ Հայ-Գերմանական «Սևանի ավազանի լանդշաֆտային պլանավորում» ծրագրում:
2007 - 2008 թթ. Դասախոս Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի (ՀՊԱՀ) «Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության» ամբիոնում:
2007 - 2007 թթ. Մասնագետ Հայ-Շվեդական «Անտառային շարունակական կրթություն» ծրագրում, Շվեդիայի գյուղատնտեսական գիտությունների համալսարան և Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան (ՀՊԱՀ):
2006 - 2006 թթ. Փորձագետ «Աջակցություն բնակչության էկոլոգիական կրթության մասին ՀՀ օրենքի կիրառկմանը ՀՀ Վայոց ձորի մարզում», USAID /United States Agency International Development/, CAPS /Competitive Armenian Private Sector (Մրցունակ Մասնավոր Հատված Հայաստանում)/:
2005 - 2006 թթ. Համատեղությամբ դասախոս «Գիտելիք» համալսարանում, Վայոց ձորի մարզ ք. Եղեգնաձոր:
2001 - 2001 թթ. ՀՀ 2001 թվականին անցկացված մարդահամարի հրահանգիչ-հսկիչ:
1999 - 2006 թթ. Ուսուցիչ «Սերսի» հիմնական դպրոցում, Վայոց ձորի մարզ գ. Սերս:

Հասարակական գործունեություն
2018 թ-ից «Ընդերք օգտագործողների իրավունքների և շահերի պաշտպանման միությունե ՀԿ համանախագահ:
2006 թ-ից «Հայաստանի կանաչների միություն» ՀԿ:
1995 թ-ից «Հայաստանի աշխարհագրական ընկերություն» ՀԿ:

Գիտագործնական այցելություններ
4-7 մայիս 2008 թ.Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում» Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Թբիլիսի, Վրաստան:
23-27 փետրվար 2008 թ. Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում» Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Բեռլին, Գերմանիա:
18-27 նոյեմբեր 2007 թ. Ուսումնագիտական այց «Կենսոլորտային պարկեր» KFW զարգացման բանկի կենտրոնական գրասենյակ, Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա:
9-15 հունիս 2006 թ. Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում», Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Ղազախստան, Աստանա:

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաբնապահպանություն», «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն», «Տնտեսագիտություն», «Ռեկրեացիոն ռեսուրսների աշխարհագրություն», «Բնապահպանական անվտանգություն»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնապահպանություն, բնօգտագործում, տարածքի պլանավորում, տարածական զարգացում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Internet, ArcGIS

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիայի դաշնություն, Ղազախստան, Վրաստան

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2013 թ-ից մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր

n.harutyunyan@ysu.am

Н. Арутюнян , О. Саядян, Е. Варданян, Г. Аветисян
Применение ландшафтного планирования для разграничения иджеванского государственного заказника в лесных ландшафтах Тавушского региона Армении
2020 | Հոդված/Article
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 4 (72), էջ 6-11
Проблема равномерного развития пространства в контексте ландшафтного планирования
2018 | Հոդված/Article
Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. Материалы XIII Международной ландшафтной конференции. 2018, стр. 17-19
Н. А. Aрутюнян , Ю. В. Преображенский, Г. А. Галстян
Вернакулярные районы Еревана и Саратова: морфологические различия городских пространств
2018 | Հոդված/Article
Социология города. 2018, 2, стр. 46-54
|
The national landscape policy and spatial development problems of the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
Ландшафтные измерения устоычивого развития: Иследование-Планирование-Управление Материалы. Международной конференции посвяшается 70-летию со дня рождения проффесора Николая Левановича Беручашвили. 2017, стр. 438-442
|
Անտառկառավարման ժամանակակից հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 133-139
|
Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА)
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136
|
Агроклиматический фактор обеспечения рыночной конкурентоспособности товаров растениеводства Армении
2016 | Հոդված/Article
Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие (к 125-летию со дня рождения профессора А. А. Смолича) Материалы Межвузовского республиканского семинара, 17–18 ноября 2016 г., Минск. Стр. 235-237
|
Նարեկ Հարությունյան , Անի Հակոբյան
Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության և կայուն զարգացման գործիք
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ մարզերի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2016, էջ 75-80
|
Нарек Арутюнян , Наталья Катько
Моделирование стратегии мотивации: цели, задачи, экономическая целесообразность разработки и применения
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ մարզերի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2016, էջ 54-69
|
Կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը ՀՀ լանդշաֆտների վրա
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 145-147 էջ
|
Нарек Арутюнян , Араксиа Сперцян
Аграрный кризис. Факторы и причины возникновения
2015 | Հոդված/Article
Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետության մարզերում: 2015, 97-107 էջ
|
Problems of proportional regional development in the Republic of Armenia
2015 | Հոդված/Article
Modern problems of geography and anthropology. Proceedings of International Conference. Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili. Tbilisi 2015. P 328-330
Գեղարքունիքի մարզի տարածքային պլանավորման ռեկրեացիոն ասպեկտը
2015 | Հոդված/Article
Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ: ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր I: Երևան, Տնտեսագետ, 2015: Էջ 207-212
Տարածական պլանավորման լանդշաֆտային հայեցակարգը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015., Էջ 89-93
Բնօգտագործման արդյունավետության հիմնախնդիրը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015.: Էջ 205-210
Ռեկրեացիայի պլանավորումը և կառավարումը տնտեսության տարածական համաչափ և կայուն զարգացման համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում: ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր II/ՀՊՏՀ:- Եր.: «Տնտեսագետ», 2015, 714 էջ: Էջ 172-179
Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը երկրագնդի բնական էկոհամակարգերի վրա: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում
2015 | Հոդված/Article
Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2015, էջ 123-128
Ջրային ռեսուրսների օգտագործման էկոհամակարգային մոտեցում
2014 | Հոդված/Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, Լուսաբաց հրատ., 2014, էջ 113-116
Բնօգտագործման տնտեսագիտությունն այժմ և ապագայում
2014 | Հոդված/Article
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր: Երևան, Տնտեսագետ, 2014, էջ 610-616
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պլանավորման նոր մոտեցում
2014 | Հոդված/Article
Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 88-95
Լանդշաֆտային պլանավորման գործընթացում բնատեխնիկական երկրահամակարգերի մարդածին ծանրաբեռնվածության գնահատման մեթոդական ցուցումներ
2014 | Հոդված/Article
Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 96-108
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և տնտեսության էկոլոгացման հեռանկարը
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/խմբ. խորհուրդ. -Եր.: Եվրասիա միջազգային համալսարան, Գիրք 2. 2013. - 336 էջ: Էջ 85-92
Социально-экономические цели ландшафтного планирования
2013 | Հոդված/Article
Проблемы окружающей среды и выделение групп риска среди населения: Сборник статей. / НАН РА Центр эколого-ноосферных исследований; Отв. ред.: А.К.Сагателян. – Ер.: Гитутюн, 2013. – 204 с. Ст: 27-32
Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանում
2013 | Հոդված/Article
Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 86-90
Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական անվտանգությունը
2013 | Հոդված/Article
Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 10-12
Հայաստանի Հանրապետությունում լանդշաֆտային պլանավորման տարածքային մակարդակների առանձնացման հիմնավորումը
2013 | Հոդված/Article
Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 7-10
Բնական գիտություններում գիտական բացատրման մոդելը
2013 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և •իտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 1-2, 2013, էջ 41-47
Հայաստանի բնական ներուժի օգտագործման առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր / ՀՊՏՀ: -Եր.: Տնտեսագետ 2012, 582 էջ: Էջ 125-129
Հայաստանի գյուղատնտեսության կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
2012 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2012, էջ 95-99
Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակությունը
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Երևան, 2012, 166 էջ
Գեոէկոլոգիայից կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
2012 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 1-2, 2012, էջ 84-91
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի ասիմիլյացիոն ներուժը բնական ռեսուրսների վրա սեփականության իրավունքի և տնտեսական գնահատման համակարգում
2012 | Հոդված/Article
Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի մարտահրավերները: Հանրապետական գիտաժողով (13-15 դեկտեմբերի 2011թ.): Նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 20-ամյակներին: Նյութերի ժողովածու: ՀՊՏՀ ԳՄ/Խմբ.խորհ.` Ս.Դավոյան և ուրիշ.-Գյումրի: Դպիր, 2012. - 320 էջ: Էջ 176-180
Լանդշաֆտային պլանավորում
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2012, 66 էջ
Էկոլոգիական օրենսդրաիրավական, գիտակրթական և տեղեկատվական ապահովման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2011, էջ 112-117:
Условия экологического равновесия в природно-технических геосистем
2011 | Հոդված/Article
Աշխարհարության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը: (Լ.Հ.Վալեսյանի 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): ԵՊՀ. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011. - 378 էջ: Էջ 296-299
Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համաչափ և կայուն զարգացման նախապայման
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր (28-30 հունիսի 2011թ.) / ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ: Խմբա•րական խորհրդի համանախագահներ Կ.Լ.Աթոյան, Ն.Գ.Կուզնեով. -Եր.: «Տնտեսագետ», 2011. 686 էջ: Էջ 347-352
Վայոց ձորի տարածքի տարողունակության ներուժը
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию Государственного аграрного университета Армении / ГАУА; Ред.кол.: Д.П.Петросян и др. – Ереван, Изд-во ГАУА, 2011. - 258с. Ст: 112-118
Վայոց ձորի հողերի աղտոտման թույլատրելի քանակությունը
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию Государственного аграрного университета Армении / ГАУА; Ред.кол.: Д.П.Петросян и др. – Ереван, Изд-во ГАУА, 2011. - 258с. Ст:118-120
Ուսումնասիրություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզում «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի» գործնական իրականացման վերաբերյալ
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, 51 էջ
Վայոց ձորի ռեկրեացիոն ներուժը
2010 | Հոդված/Article
Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (21-22 հոկտեմբեր 2010թ.). - Եր.: Տնտեսագետ, 2010. - 426 էջ: Էջ 141-147
Վայոց ձորի կենսաբազմազանության պահպանությունը, որպես մարզի կայուն զարգացման նախապայման
2010 | Հոդված/Article
«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի նյութեր (25-26 մարտի 2010թ.). - Եր., Տնտեսագետ, 2010. - 480 էջ: Էջ 296-304
Դպրոցական առարկաների դերը էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործում
2009 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: Բնագետ. Համահայկական II կրթական գիտաժողով (20-21 նոյեմբերի, 2009թ.). - Եր.: Զանգակ-97, 2009. - 228 էջ: Էջ 201-202
Լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդական ուղեցույց Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով
2009 | Գիրք/Book
Երևան/Թբիլիսի. - 150 էջ: Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, 2009
Управление водной системой в верхного бассейна река Джаук
2009 | Հոդված/Article
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր). - Եր.: Նահապետ, 2009. 336 էջ: Էջ 323-325
Աբիոտիկ էկոլոգիական գործոնների ընդհանրական գնահատման ու համալիր շրջանացման փորձ Վայոց ձորի մարզի օրինակով
2007 | Հոդված/Article
Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П.Бальяна (25-28 апреля 2007). – Ер.: Изд.-во ЕГУ, 2007, 472 с. Ст: 228-233
Բնական էկոհամակարգերի կենսաէներգետիկ ներուժի գնահատումը
2007 | Հոդված/Article
Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П.Бальяна (25-28 апреля 2007). – Ер.: Изд.-во ЕГУ, 2007, 472 с. Ст: 233-239
Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության ձեռնարկ նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների համար
2006 | Գիրք/Book
Երևան, 2006, 64 էջ
Արեգակնային էներգիայի ռեսուրսների տարածաժամանակային օրինաչափությունները Վայոց ձորում
2006 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания Государственного аграрного университета Армении. – Ереван, ГАУА, 2006. – 236 с. Ст: 30-35
Հողագրունտային գործոնի էկոլոգիական առանձնահատկությունները Վայոց ձորում
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում / ներկան և ապա•ան (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006թ., 524 էջ: Էջ 376-384
Վայոց ձորի ջրային համակարգերի ռեսուրսային ներուժը և էկոլոգիական տարողունակությունը
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում / ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006թ., 524 էջ: Էջ 366-375
Новый подход к оценке стоимости потенциала территориальной емкости естественных экосистем Вайоц Дзора (Армения)
2005 | Հոդված/Article
Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов. Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факултета /Ереванский государственный университет/. Ереван, Издат: ЕГУ, 2005, 284 с. Ст: 52-55
Լեռնային երկրների էկոլոգիական տարողունակության հայեցակարգի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов. Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факултета /Ереванский государственный университет/. Ереван, Издат: ЕГУ, 2005, 284 с. Ст: 49-52
Ավտոտրանսպորտի արտանետումների հաշվարկման մեթոդիկայի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«XXI դար էկոլոգիական գիտությունը Հայաստանում» (2-րդ հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր), - Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 243 էջ: Էջ 189-193
Հայաստանի Հանրապետության անտառային գոտու կլիմայական սահմանները
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու - Եր. ԵՊՀ հրատ., 2000. - 152 էջ: Էջ 142-144