Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Տիգրան Պետրոսի Դավթյան

Դոցենտ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթությունը
1996 - 2006 թթ․ Արարատի մարզի Մխչյան գյուղի, Քրիստափոր Ալավերդյանի անվան միջնակարգ դպրոց,
2006 - 2010 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Ֆինանսական ֆակուլտետ, Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտություն
2010 - 2012 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ, Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ մասնգիտություն (մագիստրատուրա)
2012 - 2015 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի ասպիրանտ

Մասնագիտությունը
Տնտեսագիտություն

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու (Երևան, 2015թ․)
Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Կազմակերպության մրցունակության ֆինանսական ցուցանիշների գնահատումը և վերլուծությունը (ՀՀ արդյունաբերության նյութերով)» (Երևան, 2015 թ․ ՀՀ ԲՈՀ-ի տնտեսագիտության թիվ 014 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային գործունեությունը
2013 - 2014 թթ․ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարություն – հաշվապահության և աուդիտի մեթոդաբանության վարչության փորձագետ
2013 - 2014 թթ․ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան – Որակի ապահովման հանձնաժողովի՝ «Հետազոտության և զարգացման» խմբի անդամ
2015 -2019 թթ․ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան – Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)
2016 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի, սերվիսի ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)
Հասարակական ակտիվությունը
2019 թ-ից մինչ այժմ, ՀՀ Հանրային խորհուրդ – Կրոնի, սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հարցերով հանձնաժողով, միջազգային ինտեգրման հարցերով ենթահանձնաժողովի անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական հաշվառում, արդյունաբերական կազմակերպությունների մրցունակության գնահատումը, տնտեսագիտության տեսություն, ձեռնարկատիրությունը սերվիսում, մարքեթինգային ռազմավարությունները սերվիսում, ծառայությունների բիզնես պլանավորում

Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին, գիտակրթական նախագծերին
Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողով, Եղեգնաձոր, 2013թ․
Տնտեսական Զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողով, Երևան, 2013թ․
Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերները, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան, 2014թ․
Теория и практика актуальных исследований, Материалы VII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 2014 г
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2018թ․

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tigran_davtyan@ysu.am

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 13-16
|
Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115
|
Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191
|
Հողերի դեգրադացիայի ուսումնասիրության տեսական և մետոդական ասպեկտները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 172-178
|
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104
|
Զբոսաշրջային կազմակերպությունների մրցունակության ձևավորման չափանիշները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 371-375
|