Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Վահագն Վարազդատի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության մասնագիտացում (գերազանց առաջադիմությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ, հեռակա ասպիրանտ

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դոցենտ 2015թ.
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2012 թ. Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
1985 - 1989 թթ. Ապարասի շրջանի Արայիի միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն, տնօրեն
1989 - 1995 թթ. Երևանի Մուրացանի անվան հ.18 միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԿԳՆ. Տեսչության տեսուչ և ավագ տեսուչ
1998 - 2011 թթ. Երևանի Հ.Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն (դասախոս-ասիստենտ)
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ աշխարհագրության և եկրաբանության ֆակուլտետ, սերվիսի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ-ից առ այսօր ՀԱԱՀ ագրոբիզնես և շուկայաբանություն ֆակուլտետի ագրարային քաղաքականության և խորհրդավորության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետ սերվիսի և մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Լրացուցիչ աշխատանքային գործունեություն
1992 թ-ից առ այսօր աշխարհագրություն առարկայի դպրոցական օլիմպիդայի տարածքային, մարզային (քաղաքային), հանրապետական փուլերի անդամ, նախագահ
1995 թ-ից առ այսօր ընդմիջումներով, բուհական ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի անդամ, լիազոր ներկայացուցիչ

Հասարակական ակտիվությունը
2004 - 2008 թթ. «Էներգառեսուրսների ռացիոնալ օգրագործման» նորվեգական հասարակական կազմակերպության անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Բնակչության տարաբնակեցում, միգրացիայի պատճառները և առանձնահատկությունները , զբոսաշրջության տարածաշրջանային զարգացման հիմնախնդիրները, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, սպասարկման ոլորտային հիմնախնդիրները, միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման ձևերը, զբոսաշրջության աշխարհագրություն, կրթության և հանգստի հիմնախնդիրները

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Մանկավարժական կոլեկտիվի և համայնքի համագործակցության կազմակերպման ձևերը դպրոցում» (մանկավարժական ասպեկտ) (Երևան, 2012թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի, Հ.Մ.Հ. ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտական խորհուրդ)

Դասավանդվող առարկաները
 • Զբոսաշրջության հատուկ ձևերը և կազմակերպումը
 • Հյուրընկալության ինդուստրիա
 • ՀՀ սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները
 • Հյուրընկալության ծառայություններ
 • Տուրիզմի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի փիլիսոփայություն
 • Սերվիսի աշխարհագրություն
 • Միջազգային զբոսաշրջություն
 • ՀՀ արտադրողական ուժերի տեղաբաշխում
 • Գյուղատնտեսության աշխարհագրություն
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիայի աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն

  Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին, գիտակրթական նախագծերին
  ներհանրապետական գիտաժողով և միջազգային գիտաժողովներ.
  1986 թ. ԽՍՀՄ երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Յուրմալա. Լատվիա, զեկուցող
  1987 թ. Կրթությունը սոցիալիզմի երկրներում, գիտաժողով Դրեզդեն ԳԴՀ
  1992 թ. Շարունակական կրթության հիմնախնդիրները աշխարհում, գիտաժողով Ֆինլանդիա
  1999 թ. Կրթությունը և գիտությունը Ճապոնիայում, միջազգային գիտաժողով, սեմինար, Ճապոնիայի ազգային հիմնադրամի կողմից: Երկու զեկուցում՝ ՀՀ կրթության արդի վիճակը, ՀՀ. տեղը. աշխարհում (սոցիալ-տնտեսական ակնարկ)
  2002 թ. «Հանրակրթության հիմնախնդիրները» գիտաժողով, Ծաղկաձոր
  2006 թ. «Կրթության որակի բարելավման խնդիրները» գիտաժողով Ծաղկաձոր 2015г. Проблемы туризмоведения, международная научно-практическая конференция, Ростов-на-Дону 2016 г. Россия в глобальной экономике: III Международный политэкономический конгресс, и IV международная научно-практическая конференция, Ростов-на-Дону
  2016 г. Актуальные проблемы наук о земле. II Научная конференция Ростов-на Дону

  Պարգևներ և կոչումներ
 • ՀԼԿԵՄ կենտկոմի պատվոգիր
 • ՀՀ նախագահի պատվոգիր
 • ՌԴ Հարավ. Ֆեդերալ համալսարանի հավաստագիր
 • ՀԱԱՀ ռեկտորի պատվոգրեր
 • ՀՀ հետազոտող ուսուցիչ

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Ընտանեկան կարգավիճակը
  Ամուսնացած՝ կին, որդի, դուստր

 • Բնակչության ու բնակավայրերի տեղաբաշխումը և տարածքի յուրացվածության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 137-143
  |
  Վ․ Վ․ Գրիգորյան , Ն․ Ա․ Սահակյան
  Լեռնային գյուղական բնակավայերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 57-67
  |
  Վ. Գրիգորյան , Ս. Ավետիսյան, Գ. Թովմասյան
  Հայաստանի Հանրապետության մարզերի զբոսաշրջային երթուղիները
  2021 | Հոդված/Article
  Հեղինակային հրատ., 2021, 305 էջ, Հայաստան
  The tourism-recreational potential opportunities of Kasagh River basin (Քասախ գետի ավազանի զբոսաշրջային ռեկրեացիոն ներուժի հնարավորությունները)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 195-202
  |
  Քարանձավայինբուժական զբոսաշրջության միջազգային փորձը
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 116-122
  |
  Բուժական զբոսաշրջության տեղը և առանձնահատկությունները տուրիզմի համակարգում
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 47-52
  |
  The Tourism-Recreational Potential Opportunities of Kasagh River Basin
  2020 | Հոդված/Article
  «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2020, թիվ 54 (3), էջ 195-202
  Երիտասարդական տուրիզմը և ժամանակակից հասարակությունը
  2020 | Հոդված/Article
  «ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր», 2020, պրակ 2, էջ 85-89
  Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները
  2018 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349
  |
  Սամվել Ավետիսյան, Վահագն Գրիգորյան
  Հայաստանի հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու
  2018 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: Մեկնարկ: 2018թ․, 1057 էջ
  Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70
  |
  Современная концепция экотуризма
  2017 | Հոդված/Article
  Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 75-78
  |
  Основные проблемы развития экотуризма в Армении
  2017 | Գիրք/Book
  Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 90-95
  Григорян В. В. , Мирзоян Ц. О.
  Экотуризм и возможности его развития в Армении
  2017 | Հոդված/Article
  Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 100-106
  |
  Теоретические основы географии туризма
  2017 | Հոդված/Article
  Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 96-102
  |
  Esmaeil Mohajer, Grigoryan Vahagn
  Prospects and Problems of Ecotourism in Iran
  2017 | Հոդված/Article
  World Journal of Environmental Biosciences. 2017, Volume 6, Supp, 31-33 pp
  |
  Գիգորյան Վ. Վ. , Ոսկանյան Ա. Ե.
  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն
  2016 | Գիրք/Book
  Մեկնարկ, 2016թ․, 336 էջ
  География туризма
  2016 | Գիրք/Book
  Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.
  Природный фактор как базовая основа развития рекреационной деятельности
  2016 | Հոդված/Article
  Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития. Материалы VI Международной конференции, 2016, стр. 301-305
  |
  Варданян Р. Р., Григорян В. В.
  Роль Матенадарана в туризме современной Армении
  2016 | Հոդված/Article
  Актуальные проблемы наук о Земле: сборник трудов II научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 2016, 509-512 стр.
  |
  Գրիգորյան Վ. Վ , Ոսկանյան Ա. Ե.
  Հայաստանի Հանրապետության արտադրողական ուժերի տեղաբաշխումը
  2014 | Հոդված/Article
  Մեթոդական ցուցումներ, ՀԱՍՀ, Երևան, 2014թ. 34 էջ
  Աշխարհագրություն առարկայի դասավնդման դերը հանրակրթության համակարգում
  2014 | Հոդված/Article
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N1-2, Երևան, 2014թ., 6էջ
  Աշխարհագրություն առարկայի օլիմպիադայի անցկացման մի քանի հարցերի շուրջ
  2013 | Հոդված/Article
  Երևան, «Մանկավարժական միտք», 2013թ., N5, 10 էջ
  Դպրոցական օլիմպիադաներ աշխարհագրությունից
  2013 | Գիրք/Book
  Դպրոցական ձեռնարկ, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2013, 464 էջ
  Մանկավարժների ևն ծնողների համագործակցության կազմակերպման պայմանները և տեխնոլոգիան
  2013 | Հոդված/Article
  Երևան, «Մանկավարժություն», 2013թ. N7 9 էջ
  Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ
  2013 | Գիրք/Book
  Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ
  Աշխարհագրության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
  2007 | Գիրք/Book
  Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2007թ., 178 էջ
  Դպրոցի և ծնողական համայնքի փոխգործակցության կառավարման մեթոդները
  2007 | Հոդված/Article
  Երևան, «Մանկավարժական միտք», 2007թ., N1-2,7 էջ
  Ժամանակակից ընտանիքի սոցիալ-մանկավարժական ներուժը
  2005 | Հոդված/Article
  Երևան, «Կանթեղ» Ասողիկ հրատարակչություն, 2005, N2, 5 էջ
  Ծնողների և երեխաների փոխգործակցությունը որպես հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիր
  2005 | Հոդված/Article
  Երևան, «Մխիթար Գոշ», 2005թ., N1,4 էջ