Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Զոհրաբ Զավենի Մուրադյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան, 2009)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2014, Երևան)

Գիտական կոչումը
Ասիստենտ (2014, Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2014 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (ասիստենտ)
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (դասախոս)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (լաբորանտ)

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության մոդելավորում, գետերի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, գեոէկոլոգիա

Ատենախոսության թեման. թեկնածուական
 • Հայաստանի Հանրապետության Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը

  Ուսումնական գործունեությունը
  Ջրաբանություն (աշխարհագրություն)
  Ջրաբանություն (ջրաօդերևութաբանություն)
  Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ (ջրաօդերևութաբանություն)
  Գետային հոսք և ջրաբանական հաշվարկներ (ջրաօդերևութաբանություն)
  Հայաստանի ջրաբանություն (ջրաօդերևութաբանություն)
  Օերևութաբանություն (աշխարհագրություն)
  Օդերևութաանություն և կլիմայագիտություն (աշխարհագրություն)
  Հայաստանի կլիմա (ջրաօդերևութաբանություն)

  Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
  Պատվոգրեր, հավաստագրեր և սերտիֆիկատներ
  2010 թ-ին Պատվոգիր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության կողմից կազմակերպված ֆակուլտետի 75 – ամյակին նվիրված ուսանողական գիտաժողովում հանդես է եկել զեկույցով
  2010 թ –ին Հավաստագիր առ այն, որ նա պարգևատրվել է ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի մեդալով
  Certificate that has completed the Armenian Environmental Leadership Camp 2010 organized by 350. Org and Open Society Foundations
  In 2012 Training Certificate organized by the Global Water Partnership in Yerevan
  В 2014г. Сертификат о том что является участхиком Международной научно-практической конферанции в Украине
  In 2014 Environmental Monitoring Systems’ certificate of attendance which was held by staff of Italian NESA s.r.l. in Yerevan

  z.muradyan@ysu.am


 • ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի բացարձակ առավելագույն ելքերի ռիսկի գնահատումը
  2014 | Հոդված/Article
  Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, 2014, էջ 77-83
  Степень риска уязвимости минимального стока некоторых рек бассейна реки Аракс на территории Республики Армения при глобальном изменении климата
  2014 | Հոդված/Article
  В кн.: Человек виртуальный: новые горизонты. Материалы международной научно-практической конференции. Рубежное-Луганск-Донецк-Харьков-Киев-Житомир-Новочеркасск-Баку-Ниш-Зелена Гура, 2014. с.189-197
  Анализ и оценка изменения абсолютного максимального расхода воды наиболее крупных рек бассейна озера Севан
  2014 | Հոդված/Article
  В кн.: Спецпроект: анализ научных исследований. Материалы IX Международной научно-практической конференции, Днепропетровск, Украина, т. 2, 2014, с. 3-6
  Որոտանի ավազանի էքստրեմալ ելքերի փոփոխությունների դինամիկան
  2014 | Հոդված/Article
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, N1-2 2014թ., էջ 145 – 150
  Արփա գետի ավազանի էքստրեմալ հոսքերի ձևավորման առանձնահատկությունները և փոփոխությունների դինամիկան
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 32-37
  |
  Special Aspects of Vulnerability of Mountain River Flows and its Reflections under Climate Change Conditions (Using the Example of the Republic of Armenia)
  2013 | Հոդված/Article
  In: Materials of International Conference “Mountain Hazards 2013” Natural Hazards, Climate Change and Water in Mountain Areas., Bishkek, Kyrgyzstan, 2013, pp. 50-51
  Սևանա լճի ավազանի համեմատաբար խոշոր գետերի ձմեռային սակավաջուր հոսքի փոփոխությունը
  2010 | Հոդված/Article
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, գիտական հոդվածներ, էջ 109-117