Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>

Բակալավրիատ

Պատմություն

Արվեստաբանություն

Մշակութաբանություն

Կովկասագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն


Մագիստրատուրա

Հայոց պատմություն

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն

Կովկասագիտություն

Համաշխարհային պատմություն

Մշակութաբանություն

Արվեստաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Հայագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
2020 | Գիրք/Book
Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
|
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020