Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Համլետ Լորիկի Մելքումյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Հռիփսիմե Էդուարդի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Դավիթ Գեղամի Ղազարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան
Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ
Սաթենիկ Լևոնի Չուգասզյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս
Իվեթ Նորայրի Թաջարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս