Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>

Բակալավրիատ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

Տեղեկատվական անվտանգություն

Մագիստրատուրա
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա

 

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ն. Կ. Վարդանյան
On constant coefficient PDE systems and intersection multiplicities (Հաստատուն գործակիցներով մասնական ածանցյալներով համակարգերի և կորերի հատումների պատիկության վերաբերյալ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-114
|
Ա․ Հ․ Ղարիբյան
Оn locally-balanced 2-partitions of some classes of graphs (Գրաֆների որոշ դասերի լոկալ-հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 9-19
|
λ-definability of built-in McCarthy functions as functions with indeterminate values of arguments (Ներդրված Մակկարտիի ֆունկցիանների λ-որոշելիությունը, որպես արգումենտների անորոշ արժեքներով ֆունկցիաներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 191-202
|
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
The non-classical problem of an orthotropic beam of variable thickness with the simultaneous action of its own weight and compressive axial forces (Փափախական հաստության օրթոտրոպ հեծանի ծռման ոչ դասական խնդիրը սեփական կշռի և առանցքային սեղմող ուժերի համատեղ ազդեցության դեպքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 183-190
|
Թվային մեթոդներ
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 462 էջ